กรมสรรพากรคืนเงินภาษีบุคคลธรรมดาผ่าน 3 วิธี

กรมสรรพากรคืนเงินภาษีบุคคลธรรมดาผ่าน3วิธี ยื่นแบบแสดงรายการต้นปี 2567 กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามคำร้องขอคืนภาษี 3 วิธีดังนี้

กรมสรรพากรคืนเงินภาษีบุคคลธรรมดาผ่าน3วิธี

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีในฐานะโฆษกกรมสรรพากร

📝 เปิดเผยการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2566 ที่ยื่นแบบแสดงรายการต้นปี 2567 กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามคำร้องขอคืนภาษี 3 วิธี ได้แก่

  1. คืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน
  2. คืนผ่านสาขาธนาคาร (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) กรณีกรมสรรพากรไม่สามารถคืนเงินภาษีเข้าบัญชีพร้อมเพย์ได้
  3. คืนด้วยเช็คคืนภาษีของกรมสรรพากร กรณีผู้ขอคืนชาวต่างชาติ ห้างหุ้นส่วนสามัญ (หสม.) คณะบุคคล กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และวิสาหกิจชุมชน โดยมีการส่งเช็คไปพร้อมกับหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21)

📲 ติดตามการอัปเดตความรู้บัญชี ภาษี ได้ทุกช่องทางของ “เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา”
Line Official : line.me/ti/p/@greenprokspacc
Website : www.greenproksp.co.th
Youtube : https://shorturl.at/itvwM
Instagram : https://shorturl.at/fLNV4
TikTok : https://shorturl.at/tBU24
Linkedin : linkedin.com/company/greenproksp
X : https://shorturl.at/dmxO0

ให้คะแนน
แชร์