ข้อมูลติดต่อบุคลากรภายบริษัทฯ

คุณ ประภากร เสาเกลียว
คุณ ประภากร เสาเกลียว
ผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) / ผู้บริหาร / ผู้ก่อตั้งบริษัท ฯ
Tel: 081-633-3285
audit01@greenproksp.com

คุณ สุรภา แจ่มแจ้ง
คุณ สุรภา แจ่มแจ้ง
ผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) / ผู้บริหาร / ผู้ก่อตั้งบริษัท ฯ
Tel: 081-648-7459
surapa@greenproksp.com
คุณ พัชมนันญ์ แจ่มแจ้ง
คุณ พัชมนันญ์ แจ่มแจ้ง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายตรวจสอบ
Tel: 081-567-6938
patmanan@greenproksp.com
คุณ มานะ เผือกทิม
คุณ มานะ เผือกทิม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / ผู้เชี่ยวชาญบัญชีภาษีอากร
Tel: 091-758-7867
mana@greenproksp.com
คุณ พิเชษฐ์ บุญธรรม
คุณ พิเชษฐ์ บุญธรรม
ผู้จัดการฝ่ายวางระบบบัญชี ERP
Tel: 083-839-7814
phichet@perfectblending.com
คุณ ปพนธไนย์ เสาเกลียว
คุณ ปพนธไนย์ เสาเกลียว
หัวหน้าแผนกงานจดทะเบียน
Tel: 083-859-5597
info@greenproksp.com
บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี รับวางระบบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่ปรึกษาบัญชีภาษี บัญชีแฟรนไชส์ คอร์สเรียนบัญชีภาษี รับเป็นวิทยากรบรรยายบัญชีภาษี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีภาษีสูง รับปิดงบการเงิน บริการประทับใจ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม ยินดีให้คำปรึกษา
คุณ สุรภา แจ่มแจ้ง
ผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) / ผู้บริหาร / ผู้ก่อตั้งบริษัท ฯ

ติดต่อเรา