จะแก้ไขอย่างไรถ้าไม่ได้ยื่นงบการเงิน และ ภ.พ.30 มา 3 ปีแล้ว

จะแก้ไขอย่างไรถ้าไม่ได้ยื่นงบการเงิน

การบริหารการเงินเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิตทั้งบุคคลและธุรกิจ. อย่างไรก็ตาม, บางครั้งอาจเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ยื่นงบการเงินไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด. การไม่ยื่นงบการเงินมา 3 เดือนนั้นอาจส่งผลกระทบต่อหลายด้านของชีวิตการเงินและธุรกิจ

หากจดทะเบียนเป็นรูปของนิติบุคคล ( บริษัท / หจก. ) ผู้ประกอบการมีหน้าที่ ที่จะต้องส่งงบการเงินทุกรอบบัญชี และในกรณีที่จดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็จะต้องยื่นภ.พ.30 ทุกเดือนเช่นเดียวกัน


กรณีศึกษา มีลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษาว่าได้เปิดบริษัท และจดเข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตั้งมิถุนายน 2560 แต่ไม่เคยยื่นงบการเงินที่กระทรวงพาณิชย์ ไม่เคยยื่น ภ.ง.ด.50 ที่กรมสรรพากร และไม่เคยยื่น ภ.พ. 30 เลย เพราะเข้าใจว่าเปิดบริษัทมาไม่มีรายได้ไม่ต้องทำอะไร #จากกรณีศึกษานี้ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. ยื่นแบบภ.พ.30 ย้อนหลังตั้งแต่เดือน6 จนถึงปัจจุบัน (ประมาณ 38 เดือน) โดยจะต้องมีการยื่นแบบย้อนหลังทั้งหมด
  📍 ในกรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบภ.พ.30 จะต้องมีค่าปรับเดือนละ 500 บาท
  📍 แบบภ.พ.30 ตั้งแต่เดือนมิ.ย.60 – มิ.ย.62 จะเป็นช่วงที่อายุความหมดเพราะเกิน 1 ปีมาแล้ว จึงไม่มีค่าปรับแบบเดือนละ 500 บาท
  ***แต่มีค่าปรับแบบเฉพาะของเดือนก.ค. 62 – ส.ค. 63 (1ปีย้อนหลังขึ้นไป) เดือนละ 500 บาท
 2. การจ่ายเบี้ยปรับแบบภพ.30 สูงสุด 6,000 บาท หากอายุความยังไม่เกิน 1 ปี

งานสอบบัญชี และ งานทำบัญชี

 1. ทำบัญชี / สอบบัญชี 3ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี 60 /61 /62
 2. ค่าปรับแบบภ.ง.ด.50 ที่สรรพากร (ย้อนหลังปี 60 /61 /62 ค่าปรับปีละ 4,000 บาท)
  **แต่ในกรณีนี้ปี 60-61 เกินอายุความ 1ปีก็จะไม่มีเบี้ยปรับ 4,000 บาท
 3. ค่าปรับงบการเงินที่ต้องยื่นกับกระทรวงพาณิชย์ปี 60-61-62
  **ปี 60-61 เกินอายุความ 1ปี ไม่มีค่าเบี้ยปรับ
  **ปี62 มีการขยายการยื่นงบให้ถึงสิ้นปี63 จึงไม่มีค่าเบี้ยปรับเช่นเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายในเคสนี้

 1. ค่าปรับภ.พ.30 ที่ต้องยื่นย้อนหลัง 6,000 บาท
 2. ค่าปรับแบบภ.ง.ด.50 ที่สรรพากร 4,000 บาท
 3. ค่าทำบัญชี / ค่าสอบบัญชี ขึ้นอยู่กับสำนักงานบัญชี

สรุป

หากท่านจดบริษัทเป็นรูปของนิติบุคคลแล้วจะต้องดูในเรื่องของ การส่งงบที่กระทรวงพาณิชย์ งบการงินส่งที่สรรพากรพร้อมกับแบบ ภ.ง.ด.50 รวมถึงการยื่นแบบภ.พ.30 ในกรณีที่จดเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


ติดต่อบริการจะแก้ไขอย่างไรถ้าไม่ได้ยื่นงบการเงิน

ติดต่อสำนักงานบัญชี บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร085-067-4884

Add Friend
5/5 - (1 vote)
แชร์