ประกันสังคม ยังไม่ปรับเงินสมสบ ม.33 เป็น 875 บาท

ประกันสังคม จากการเผยแพร่ข่าวที่เตรียมเก็บเงินเพิ่มจาก 750 เป็น 875 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่มกราคม 2567 นั้น📍เป็นข้อมูลเท็จขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ📍

ประกันสังคม

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าจากการเผยแพร่ข่าว

📍 เรื่องสำนักงานประกันสังคมเตรียมเก็บเพิ่มจาก 750 เป็น 875 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่มกราคม 2567 นั้นเป็นข้อมูลเท็จ ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ 📍

เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมยังคงจัดเก็บเงินสบทบ กองทุนในอัตราร้อยละ 5 จากฐานคำนวณค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทโดยจะเป็นเงินไม่เกิน 750 บาท ไม่มีการปรับเป็น 875 บาทต่อเดือนตามที่กล่าวอ้าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือติดต่อสายด่วน 1506

สรุปอัตราเงินสมทบปี 2567

หมายเหตุ : อัตราประกันสังคม 2567 อยู่ที่อัตรา 5% แต่สูงสุดไม่เกินเดือนละ 750 บาท การส่งเงินสมทบ ม.33 ตลอดทั้งปี2567 ทำให้ลูกจ้างจะใช้สิทธิลดหย่อนเพื่อคำนวณภาษีสำหรับปี 2567 ได้สูงสุด 9,000 บาท


📲 ติดตามการอัปเดตความรู้บัญชี ภาษีได้ทุกช่องทางของ “เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา”

Line Official : line.me/ti/p/@greenprokspacc

Website : www.greenproksp.co.th

Youtube : https://shorturl.at/itvwM

Instagram : https://shorturl.at/fLNV4

TikTok : https://shorturl.at/tBU24

Linkedin : linkedin.com/company/greenproksp

X : https://shorturl.at/dmxO0

ให้คะแนน
แชร์