ผู้ประกอบการใหม่ ตอน รอบบัญชีสำหรับปิดงบการเงิน

สำหรับผู้ประกอบการใหม่ ที่จดทะเบียนจัดตั้งในต้นปี 2562 เมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแล้วผู้ประกอบการเกิดคำถามว่าปีนี้จะปิดบัญชีช่วงเดือนไหน? ในหลักการของกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร มีข้อกำหนดไว้ว่าเราจะต้องปิดงบทุก ๆ รอบบัญชีหนึ่งไม่เกิน 12 เดือน ซึ่งขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

1.ปิดช่วงสิ้นปี 2562 นี้
– ตรงตามรอบบัญชีปกติ ต่อไปปิดบัญชี ทุก ๆ 31 ธันวามคม ของทุกปี

2.ปิดบัญชีในช่วงปีหน้า
– เช่น เปิดบริษัท พ.ย. 2562 ปิดบัญชีประมาณ ช่วง 31 ตุลาคม 2563 และต่อไปต้องปิดบัญชี ใน 31 ตุลาคม ของทุก ๆ ปี

3. อนาคตอยากจะเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีก็สามารถทำได้
– สามารถแจ้งต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร เพื่อขอเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีใหม่

—————————————————-
เพิ่มเติม…“ถ้าผู้ประกอบการแจ้งรอบบัญชีไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 5 เรื่องงบดุล ว่าปิดรอบบัญชีวันไหนก็จะต้องปิดตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับค่ะ”
แต่ถ้าไม่ได้ระบุ คือใช้ข้อบังคับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. สามารถเลือกรอบบัญชีได้ตามที่อธิบายในคลิปค่ะ
—————————————————-
>>โดยรายละเอียดเพิ่มเติมนั้น สามารถรับชมได้จากวีดีโอ ให้ความรู้โดย พี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี, ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

#ปรึกษาปัญหาบัญชีและภาษี
ติดต่อ พี่เก่ง โทร. 081-6487459
Line id : surapa.jam

#รอบบัญชีสำหรับปิดงบการเงิน #ปิดงบการเงินช่วงไหน

ให้คะแนน
ติดต่อเรา