• ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
  • โทร: 081-648-7459

ภาพกิจกรรม

https://www.greenproksp.co.th/ภาพทำบุญตักบาตร/

ภาพงานทำบุญตักบาตร ทำบุญขึ้นออฟฟิศใหม่ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบธุรกิจ >>ดูภาพคลิก

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีของบริษัทฯ กิจกรรมสร้างความสามัคคีให้กับพนักงาน รวมถึงเป็นการพักผ่อน ที่ได้มีการทำงานมานาน >>ดูภาพคลิก

กิจกรรมงานเลี้ยง PARTY ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย สนุกสนาน หลังการทำงาน ผ่านช่วงระยะเวลาปิดงบการเงิน และได้มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน
เป็นการสร้างความสามัคคี >>ดูภาพคลิก

กิจกรรมท่องเที่ยว เป็นการทำกิจกรรมสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน
และผู้บริหาร พนักงาน ได้ร่วมกันทำบุญในกิจกรรมนี้ >>ดูภาพคลิก