ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT คืออะไร?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT คืออะไร? ผู้ประกอบการหลายท่านคงยังสงสัยและยังไม่เข้าใจว่าภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ใครมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและจะเสียภาษีเมื่อใด เสียอย่างไร สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเป็นสิ่งที่ธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้ประกอบการควรใส่ใจและวางแผนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อประโยชน์ของธุรกิจท่านเอง+++

……………………………………………………………………….

มาทำความเข้าใจกันต่อ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (หรือ VAT) สรุปง่ายๆ คือ เป็นภาษีทางอ้อมที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษีนี้ในอัตรา 7% จากมูลค่าสินค้าหรือบริการ #เพิ่มเติม ประเทศไทยได้กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 10% แต่ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีจะออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 7% เป็นประจำทุกปี

……………………………………………………………………….

เมื่อไรควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ธุรกิจอยู่ในข้อบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ประกอบกิจการมีรายรับ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี

……………………………………………………………………….

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ..?

เมื่อเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็จะสามารถนำภาษีซื้อมาหักกับภาษีขายได้ #ตัวอย่างเช่น สมมติว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 7 ซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์มา 100 บาท และมีภาษีซื้อ 7 บาท เมื่อผลิตเป็นสินค้าขายในราคา 150 บาท ตอนขายไปจะต้องคิดภาษีขาย 10.50 บาท ดังนั้น ก็จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะผลต่างจำนวน 10.5 – 7 = 3.5 บาท ยอดภาษี 3.50 บาท นี้ที่ต้องนำส่งให้กับกรมสรรพากร

……………………………………………………………………….

การยื่นแบบเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม..?

สามารถยื่นแบบ ภ.พ. 30 พร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) หากยื่นแบบเปเปอร์ ภายในวันที่ 15 ยื่นผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดจากเดือนภาษี

……………………………………………………………………….

*หมายเหตุ บทความนี้ให้ความรู้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม วันที่จัดทำ 28/03/2562

……………………………………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก “กรมสรรพากร” หัวข้อเรื่อง ความรู้เรื่องภาษี >ภาษีมูลค่าเพิ่ม

แหล่งที่มา :  http://www.rd.go.th/publish/307.0.html

“วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี” หัวข้อเรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม

แหล่งที่มา :  https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ให้คะแนน
ติดต่อเรา