ภาษีเงินได้จากต่างประเทศแบบใหม่ปี 2567

ภาษีเงินได้จากต่างประเทศแบบใหม่ปี2567 กรมสรรพากรเปลี่ยนเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จากต่างประเทศ นำเข้าในประเทศไทยปีไหนต้องเสียภาษีปีนั้น เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2567

ภาษีเงินได้จากต่างประเทศแบบใหม่ปี2567

📝 แบบเดิม

เสียภาษีเฉพาะเมื่อนำเงินเข้าประเทศในปีภาษีเดียวกันกับปีที่มีเงินได้ และอยู่ไทยเกิน 180 วัน

  • เงินได้ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2566 นำเข้าในปี2566 = ไม่เสียภาษี
  • เงินได้ที่เกิดขึ้นในปี 2566 นำเข้ามาในปี 2566 = เสียภาษี

📝 แบบใหม่

ตั้งแต่ปี 2567 เงินได้จากต่างประเทศนำเข้าประเทศไทยปีไหนต้องเสียภาษีปีนั้น และปีที่นำเงินเข้ามาอยู่ไทยเกิน 180 วัน

  • เงินได้ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2567 นำเข้ามาในปี 2567 เป็นต้นไป = ไม่เสียภาษี
  • เงินได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป นำภาษีเข้ามาปีใด = เสียภาษีปีนั้น
    อัตราก้าวหน้า (สูงสุด35%)

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.161/2566 และ ป.162/2566 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร จากกองกฎหมาย กรมสรรพากร


ที่มา : กรมสรรพากร
ข่าวจาก : บจก รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฏหมาย

📲 ติดตามการอัปเดตความรู้บัญชี ภาษี ได้ทุกช่องทางของ “เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา”
Line Official : line.me/ti/p/@greenprokspacc
Website : www.greenproksp.co.th
Youtube : https://shorturl.at/itvwM
Instagram : https://shorturl.at/fLNV4
TikTok : https://shorturl.at/tBU24
Linkedin : linkedin.com/company/greenproksp
X : https://shorturl.at/dmxO0

5/5 - (1 vote)
แชร์