ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายคืออะไร? ใครหักใคร กันแน่!

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คืออะไร? ใครหักใคร กันแน่! ผู้ประกอบการใหม่ๆ หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายคืออะไร เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไร และจะหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อใดและใครเป็นฝ่ายหักใครกันแน่ บทความนี้มีคำตอบ+++

……………………………………………………………………….

มาทำความเข้าใจกันต่อ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ เงินที่ผู้จ่ายซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลและมีหน้าที่หักไว้ เมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทั้งบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

……………………………………………………………………….

อัตราเปอร์เซ็นต์หัก

ขอยกตัวอย่างอัตราเปอร์เซ็นต์หักที่เจอบ่อยๆ ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

เงินได้ 40(1) เช่น เงินเดือน หักตามข้อกำหนดของมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

ค่าเช่า การให้เช่าทรัพย์สิน หัก 5%

วิชาชีพอิสระ เช่น วิศวกร, พยาบาล, สถาปนิก, การสำรวจ, นักบัญชี, ทันตแพทย์, แพทย์ หัก 3%

รับเหมา หัก 3% #รับจ้าง หัก 3% #โฆษณา หัก 2% #ขนส่ง หัก 1%

……………………………………………………………………….

แล้วจะยื่นเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยใช้แบบ ภ.ง.ด. อะไร?

ใช้แบบ ภ.ง.ด.1 ยื่นสำหรับการจ่ายเงินได้ 40(1),(2) เช่น จ่ายเงินเดือน เป็นต้น

ใช้แบบ ภ.ง.ด.3 ยื่นสำหรับผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา

ใช้แบบ ภ.ง.ด.53 ยื่นสำหรับผู้รับเป็นนิติบุคคล

……………………………………………………………………….

ยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้วันไหน?

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ปกติภายในวันที่ 7 หากยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษี

……………………………………………………………………….

*หมายเหตุ บทความนี้ให้ความรู้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย วันที่จัดทำ 30/03/2562

……………………………………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก “กรมสรรพากร” หัวข้อเรื่อง ตารางสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

แหล่งที่มา :  http://interweb.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/porkor/wht/wht_pit.pdf

ให้คะแนน
ติดต่อเรา