รับจดเปลี่ยนแปลง บริษัท

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด ด้วยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ บริการรวดเร็ว ราคาถูก จดเปลี่ยนกรรมการ(เข้า-ออก), เปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์, จดเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ยินดีให้คำปรึกษา!

#รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด #ด้วยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด ด้วยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ บริการรวดเร็ว ราคาถูก จดเปลี่ยนกรรมการ(เข้า-ออก), เปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์, จดเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ยินดีให้คำปรึกษา!

———————————


#จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัทจำกัด

•จดทะเบียนเพิ่มทุน (แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน)

•จดทะเบียนลดทุน (แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท)

•จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนชื่อบริษัท

•แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด (ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน, ย้ายข้ามจังหวัด)

•จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและอำนาจกรรมการ

•จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ

•จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

•จดทะเบียนแก้ไขมูลค่าหุ้น

•จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น

•จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด

•จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับสรรพากร

•แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด

•จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ, แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (แปลงมูลค่าหุ้น)

•แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

•จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

•จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง เปลี่ยนตัว อำนาจ ของผู้ชำระบัญชี

•การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท

•จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

———————————


#ข้อดีของการใช้บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับเรา

•ไม่ต้องเสียเวลาในการจดทะเบียนด้วยตัวเอง

•มีทีมงานมืออาชีพในด้านงานจดทะเบียน

•มีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียนโดยตรง

•มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

•ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง

•จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ค่าบริการเหมาะสมคุ้มค่า


“บริการประทับใจ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ยินดีให้คำปรึกษา”


#สนใจบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด

โทร. 083-8595597 (หมอก)

LINE แอดด้วยเบอร์โทรศัพท์ 0838595597

E-mail info@greenproksp.com

———————————

#รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง #จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง #จดเปลี่ยนแปลง #จดเปลี่ยนแปลง #บริษัทจำกัด

#รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด #ด้วยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด ด้วยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ บริการรวดเร็ว ราคาถูก จดเปลี่ยนกรรมการ(เข้า-ออก), เปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์, จดเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ยินดีให้คำปรึกษา!

———————————


#ข้อดีของการใช้บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับเรา

•ไม่ต้องเสียเวลาในการจดทะเบียนด้วยตัวเอง

•มีทีมงานมืออาชีพในด้านงานจดทะเบียน

•มีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียนโดยตรง

•มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

•ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง

•จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ค่าบริการเหมาะสมคุ้มค่า


“บริการประทับใจ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ยินดีให้คำปรึกษา”


#สนใจบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด

โทร. 083-8595597 (หมอก)

LINE แอดด้วยเบอร์โทรศัพท์ 0838595597

E-mail info@greenproksp.com

———————————

#รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง #จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง #จดเปลี่ยนแปลง #จดเปลี่ยนแปลง #บริษัทจำกัด

5/5 - (1 vote)
แชร์