• ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
 • โทร: 081-648-7459

รับดูแลเว็บไซต์

รับดูแลเว็บไซต์ WordPress ดูแลเว็บไซต์องค์กร, บริษัท, ขายสินค้าออนไลน์ (e-commerce) อัพเดทเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูล แก้ปัญหา ปรับแก้ไขเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์

รับดูแลเว็บไซต์ WordPress ดูแลเว็บไซต์องค์กร, บริษัท, ขายสินค้าออนไลน์ (e-commerce) อัพเดทเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูล แก้ปัญหา ปรับแก้ไขเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นงาน

 • อัพเดท WordPress ธีม ปลั๊กอินเว็บไซต์
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์
 • แก้ไขเว็บไซต์ / ออกแบบดีไซน์เว็บ
 • อัพเดทข้อมูล เพิ่มหน้า เพิ่มรูปภาพ เพิ่ม Video อื่นๆ
 • เพิ่มบทความ
 • เพิ่มเนื้อหา บริการ สินค้า (e-commerce)
 • ปรับแต่งความเร็ว (Page Speed)
 • ปรับแก้ไขเว็บไซต์ให้รองรับ SEO
 • แก้ไขป้องกัน ไว้รัสบนเว็บไซต์
 • เชื่อมเว็บไซต์ไปยัง Google
 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์

ค่าบริการดูแลเว็บไซต์ WordPress/รายเดือน

เหมาะสำหรับเว็บไซต์ WordPress ที่ต้องการดูแล ปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเนื้อหาในแต่ละเดือนที่ต้องการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอด *ค่าบริการดูแลเว็บไซต์รายเดือนต่อไปนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 (ทำสัญญาเป็นรายปี แต่จ่ายรายเดือน)

แพ็กเกจที่ 1 ค่าบริการ 1,490 บาท/เดือน

 • อัพเดทระบบเว็บไซต์ 1 ครั้ง/เดือน (อัพเดท WordPress ธีม ปลั๊กอินเว็บไซต์ ) (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
 • เพิ่มแก้ไข เนื้อหา รูปภาพเว็บไซต์ 1 ครั้ง/เดือน (ลูกค้าเป็นผู้แจ้งให้ดำเนินการทุกครั้ง ไม่เกิน 1 ครั้ง/ต่อเดือน/ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง/ครั้ง/หากไม่แจ้งใช้บริการในเดือนสิทธิในเดือนนั้นถือว่าสิ้นสุดไป )
 • ป้องกันไวรัส รวมถึงกู้คืนกรณีเว็บล่ม
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์ 1 ครั้ง/เดือน (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ตลอดการใช้บริการ
 • เพิ่มบทความลงเว็บไซต์ 1 เรื่อง/เดือน ลูกค้าเป็นผู้จัดทำบทความมาให้ (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
 • เชื่อมต่อเว็บไซต์กับ Google Search Console
 • ติดตั้ง และปรับแต่ง SEO ให้อันดับเว็บไซต์ดีขึ้น
 • ปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ฟรี!

แพ็กเกจที่ 2 ค่าบริการ 2,490 บาท/เดือน

 • อัพเดทระบบเว็บไซต์ 3 ครั้ง/เดือน (อัพเดท WordPress ธีม ปลั๊กอินเว็บไซต์ ) (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
 • เพิ่มแก้ไข เนื้อหา รูปภาพเว็บไซต์ 3 ครั้ง/เดือน (ลูกค้าเป็นผู้แจ้งให้ดำเนินการทุกครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้ง/ต่อเดือน/ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง/ครั้ง/หากไม่แจ้งใช้บริการในเดือนสิทธิในเดือนนั้นถือว่าสิ้นสุดไป หมายเหตุ: ในส่วนี้สามารถใช้สิทธิเวลารวมเต็มชั่วโมงแทนจำนวนครั้งได้ เมื่อใช้ครบชั่วโมงจำนวนครั้งก็หมดไปในเดือนนั้น)
 • ป้องกันไวรัส รวมถึงกู้คืนกรณีเว็บล่ม
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์ 3 ครั้ง/เดือน (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ตลอดการใช้บริการ
 • เพิ่มบทความลงเว็บไซต์ 3 เรื่อง/เดือน ลูกค้าเป็นผู้จัดทำบทความมาให้ (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
 • เชื่อมต่อเว็บไซต์กับ Google Search Console
 • ติดตั้ง และปรับแต่ง SEO ให้อันดับเว็บไซต์ดีขึ้น
 • ปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ฟรี!

แพ็กเกจที่ 3 ค่าบริการ 2,990 บาท/เดือน

 • อัพเดทระบบเว็บไซต์ 4 ครั้ง/เดือน (อัพเดท WordPress ธีม ปลั๊กอินเว็บไซต์ ) (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
 • เพิ่มแก้ไข เนื้อหา รูปภาพเว็บไซต์ 4 ครั้ง/เดือน (ลูกค้าเป็นผู้แจ้งให้ดำเนินการทุกครั้ง ไม่เกิน 4 ครั้ง/ต่อเดือน/ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง/ครั้ง/หากไม่แจ้งใช้บริการในเดือนสิทธิในเดือนนั้นถือว่าสิ้นสุดไป หมายเหตุ: ในส่วนนี้สามารถใช้สิทธิเวลารวมเต็มชั่วโมงแทนจำนวนครั้งได้ เมื่อใช้ครบชั่วโมงจำนวนครั้งก็หมดไปในเดือนนั้น)
 • ป้องกันไวรัส รวมถึงกู้คืนกรณีเว็บล่ม
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์ 4 ครั้ง/เดือน (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ตลอดการใช้บริการ
 • เพิ่มบทความลงเว็บไซต์ 4 เรื่อง/เดือน ลูกค้าเป็นผู้จัดทำบทความมาให้ (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
 • เชื่อมต่อเว็บไซต์กับ Google Search Console
 • ติดตั้ง และปรับแต่ง SEO ให้อันดับเว็บไซต์ดีขึ้น
 • ปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ฟรี!

*รายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้
*ค่าบริการรับดูแลเว็บไซต์รายเดือนข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ค่าบริการดูแลเว็บไซต์รายปี

เหมาะสำหรับเว็บไซต์ ที่ไม่ต้องการอัพเดทข้อมูลบ่อยครั้ง แต่ต้องการทีมงานคอยดูแลเพื่อไม่ให้เว็บไซต์เกิดปัญหา
ค่าบริการเริ่มต้น 10,000 บาท/ปี *ทั้งนี้พิจารณาตามความยากง่ายของแต่ละเว็บไซต์

 • อัพเดทระบบเว็บไซต์ 3 ครั้ง/ปี (อัพเดท WordPress ธีม ปลั๊กอินเว็บไซต์ ) (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
 • เพิ่มแก้ไข เนื้อหา รูปภาพเว็บไซต์ 3 ครั้ง/ปี (ลูกค้าเป็นผู้แจ้งให้ดำเนินการทุกครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้ง/ต่อเดือน/ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง/ครั้ง/หากไม่แจ้งใช้บริการในเดือนสิทธิในเดือนนั้นถือว่าสิ้นสุดไป หมายเหตุ: ในส่วนนี้สามารถใช้สิทธิเวลารวมเต็มชั่วโมงแทนจำนวนครั้งได้ เมื่อใช้ครบชั่วโมงจำนวนครั้งก็หมดไปในเดือนนั้น)
 • ป้องกันไวรัส รวมถึงกู้คืนกรณีเว็บล่ม
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์ 3 ครั้ง/ปี (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ตลอดการใช้บริการ
 • เชื่อมต่อเว็บไซต์กับ Google Search Console
 • ติดตั้ง และปรับแต่ง SEO ให้อันดับเว็บไซต์ดีขึ้น
 • ปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ฟรี!
  *หมายเหตุ: จ่ายค่าบริการเต็มยอดรายปี

*รายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้
*ค่าบริการรับดูแลเว็บไซต์รายปีข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เหตุผลที่ควรใช้บริการดูแลเว็บไซต์กับเรา

 • หมดปัญหาเรื่องเว็บไซต์
 • ช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เว็บไซต์ปลอดภัย ป้องกันและกู้คืนเว็บไซต์กรณีเกิดปัญหา
 • เว็บไซต์อัพเดทอยู่ตลอด ทันสมัยตอบโจยท์ธุรกิจ
 • มีทีมงานมืออาชีพให้บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำ
 • ค่าบริการเหมาะสม คุ้มค่า

——————-

“บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์”
รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม

——————-

บริการประทับใจ ยินดีให้คำปรึกษา!

สนใจบริการรับดูแลเว็บไซต์

💬 โทร: 081-648-7459
LINE ID: @greenprokspacc
แอดไลน์คลิกลิงก์: https://page.line.me/greenprokspacc?openQrModal=true
E-Mail: surapa@greenproksp.com

Add Friend

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
เสาร์: อาทิตย์: ปิด

——————-

#รับดูแลเว็บไซต์ #ดูแลเว็บไซต์ #ดูแลเว็บไซต์WordPress #จ้างดูแลเว็บ #จ้างดูแลเว็บไซต์ #เว็บไซต์

5/5 - (2 votes)
แชร์