รับทำบัญชีขายของออนไลน์

รับทำบัญชีขายของออนไลน์ ส่วนสำคัญของการบริหารธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จควรมีความรอบคอบเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย😊

รับทำบัญชีขายของออนไลน์

ตามหลักการแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์ หากทราบรายรับรายจ่ายที่ชัดเจน สามารถยื่นแบบภาษีได้อย่างถูกต้อง และเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา แต่ถ้าหากมีรายได้สูงอาจต้องมีการทำ บันทึกบัญชีขายของออนไลน์ ลงบันทึกรายรับรายจ่ายไว้เพื่อประกอบการยื่นแบบภาษี โดยเฉพาะถ้าเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริง ก็ต้องเก็บเอกสาร ใบเสร็จต่างๆ ไว้ให้ครบ

6 เรื่องบัญชีที่แม่ค้ามือใหม่ต้องรู้ 

1.แยกบัญชีขายของออนไลน์ไว้ต่างหาก

การแยกบัญชีร้านค้าออนไลน์ออกมาจากบัญชีส่วนตัวเป็นเรื่องแรกที่ต้องทำ บัญชีนี้จะต้องเป็นบัญชีที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการขายของแบบออนไลน์เท่านั้น

2.จดทะเบียนทุกอย่างให้เรียบร้อย

1) จดทะเบียนพาณิชย์ หมายถึง การจดทะเบียนเพื่อบอกกับคนอื่นว่าเราทำการค้าอะไร ที่ไหน ภายใต้ชื่ออะไร ร้านค้าออนไลน์ทุกร้านต้องเริ่มต้นจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ

2) จดภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง การจดทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีจากการขาย 7% นำส่งให้สรรพากร

สำหรับคนที่มีรายได้เข้าเงื่อนไขของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) มี 2 นี้เท่านั้น

  • เป็นรายได้ที่ไม่ได้รับการยกเว้น เช่น ขายหนังสือออนไลน์ ขายพืชผัก
  • รายได้ตั้งแต่ 1.8 ล้านบาทต่อปี

3.เข้าใจรายได้ – ค่าใช้จ่าย

ขายของออนไลน์เริ่มยังไงถึงมีกำไร แม่ค้าทั้งหลายต้องตั้งสติแล้วทำความเข้าใจรายได้ – ค่าใช้จ่ายของตัวเองเสียก่อน ลองเขียนรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีลงไป และคิดเล่นสักนิดว่าถ้าเราเริ่มต้นขายของออนไลน์บนกระดาษแผ่นนี้เราจะกำไรหรือขาดทุน

รายได้ค่าใช้จ่าย
ค่าขายสินค้าอะไรค่าต้นทุนเท่าไหร่
จำนวนเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในการขาย/การบริหารเท่าไหร่

4.ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จะทำให้มั่นใจว่ามีกำไรในทุกๆ วันที่ทำธุรกิจ

5.คุมสต๊อกสินค้าให้เป็นระบบ

สต๊อกสินค้านั้นเป็นปัญหาของแม่ค้าออนไลน์หลายๆ คน เพราะลงทุนซื้อสินค้ามาตุนไว้ แต่ในบางครั้งมันก็ไม่ได้ยอดขายปังอย่างที่คิด หรือในบางทีขายดีมาก ลูกค้า CF รัวๆ แต่แม่ค้าเองไม่รู้ว่าเหลือสต๊อกสินค้าเท่าไร ทำให้เสียโอกาสในการขายถ้าสั่งของมาไว้ไม่เพียงพอ ฉะนั้น นอกจากจะขายของเก่งแล้ว อย่าลืมทำรายงานคุมสต๊อกสินค้าอย่างสม่ำเสมอ จะได้วางแผนสั่งซื้อแบบไม่ขาดมือ หรือตัดสินใจเคลียร์สินค้าที่ล้นมือได้ง่ายขึ้น

6.วางแผนภาษี

การวางแผนภาษีร้านค้าออนไลน์ เรื่องนี้เป็นหนามยอกอกแม่ค้าทั้งหลายที่เปิดหน้าร้านออนไลน์ live สดรัวๆ และที่สำคัญการขายของออนไลน์ต้องรับเงินแบบโอนเท่านั้น จึงมีหลักฐานการรับเงินเบ็ดเสร็จใน Bank Statement

แต่ยังไงก็ตาม แม่ค้าออนไลน์ต้องจำไว้ว่าจะไม่มีใครสามารถวางแผนภาษีให้เราได้เลย ถ้าเราไม่มีข้อมูลรายได้ว่ามีเท่าไหร่และค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง ฉะนั้นแม่ค้าออนไลน์ควรมีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดที่ควรมีในการ บันทึกบัญชีขายของออนไลน์

การลงรายละเอียดบันทึกบัญชีขายของออนไลน์ ควรลงให้ชัดเจนทั้งรายรับและรายจ่าย ซึ่งรายละเอียดในบัญชีร้านของพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ จะต้องมีเนื้อหาที่ตรงกับกรมสรรพากรกำหนด และสามารถเพิ่มรายละเอียดอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ง่ายและชัดเจนเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ซึ่งประกอบด้วย   

1.วัน เดือน ปี เขียนวันที่มีรายการรับเงินและจ่ายเงิน 

2.รายการ ลงรายละเอียดของรายการรับเงิน และรายการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นประจำวัน

3.รายรับ บันทึกจำนวนเงินที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รับเข้ามา เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น

4.รายจ่าย บันทึกจำนวนเงินที่ทางร้านจ่ายออกไปในแต่ละวัน โดยแบ่งเป็นรายจ่ายซื้อสินค้า และรายจ่ายอื่นๆ เช่น ค่ากล่องพัสดุ ค่าขนส่งสินค้า  

5.ลงยอดรวมรายเดือน รวมเงินที่ได้รับและจ่ายไว้ในช่องยอดรวม ซึ่งเป็นการรวมเงินในแต่ละเดือนในตอนสิ้นเดือน

นอกจากนี้ต้องเก็บเอกสารรายจ่ายเพื่อประกอบการยื่นภาษี เช่น บิลเงินสด ใบแจ้งหนี้ใบสำคัญจ่ายและเอกสารรับเงิน ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบนำฝากธนาคาร สำเนารายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร แยกเป็นหมวดหมู่รายเดือน เพื่อให้สะดวกตอนยื่นภาษี

ดังนั้น หลังจากลงรายละเอียดครบแล้ว จะทำให้พ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ สามารถนำไปแสดงรายได้ในการยื่นเสียภาษีที่กรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง และนำไปวางแผนค่าใช้จ่ายต่อไปได้

ประโยชน์ของการ บันทึกบัญชีขายของออนไลน์

ทั้งนี้ การบันทึกบัญชีขายของออนไลน์นั้น มีประโยชน์มากมาย เช่น ใช้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างถูกต้อง ทำให้พ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์รู้รายได้ รายจ่าย ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประกอบกิจการอย่างแท้จริง

และสามารถนำไปเป็นข้อมูลควบคุมบริหารงานภายในของกิจการได้ ตลอดจนหากต้องการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือของกิจการเป็นอย่างมาก

สรุปทำบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่เสมอ

หากพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ในนามบุคคลธรรมดา เลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริง โดยต้องเก็บเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน หรือในกรณีที่ฐานภาษีที่ต้องเสียสูงกว่า 20% อาจต้องพิจารณาเรื่องการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และบันทึกบัญชีขายของออนไลน์ โดยแยกตามรูปแบบการเสียภาษีได้ดังนี้

1.บุคคลธรรมดา ควรจดบันทึก ทำบัญชีรายรับรายจ่ายไว้ตลอด เพื่อให้ทราบรายละเอียดในแต่ละธุรกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถทำบันทึกรายรับรายจ่ายและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเองได้

2.นิติบุคคล กฎหมายกำหนดว่า ผู้มีรายได้ที่จดทะเบียนนิติบุคคลจะต้องมีการทำบัญชีภาษีตามกฎหมายกำหนด เพื่อบันทึกรายการค้าขายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของกิจการ จำแนกและสรุปผลให้ได้ข้อมูลทางบัญชี เพื่อนำส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรด้วย

ทั้งนี้ การทำบัญชีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนนิติบุคคล ไม่สามารถใช้เอกสารและหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีขายของออนไลน์ดังที่กล่าวนี้ได้ จำเป็นต้องมีผู้ทำบัญชีรวมถึงต้องจ้างผู้สอบบัญชีเข้ามาช่วยตรวจสอบเซ็นรับรองงบการเงินประจำปีด้วย ซึ่งการเลือกจ้างสำนักงานบัญชีรับทำบัญชีให้จะสะดวกและถูกต้องมากกว่า

เหตุผลที่ต้องจ้างเรารับทำบัญชีขายของออนไลน์

ในสถานการณ์ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง การประหยัดต้นทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง บริษัท หจก. SMEs, Startup ที่กำลังเริ่มเติบโตควรหาสำนักงานบัญชีหรือ บริษัทรับทำบัญชี เป็นผู้ดูแลงานทางด้านบัญชีและภาษีให้ สำนักงานบัญชี จะช่วยทำบัญชีและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีให้ท่าน รวมถึงให้คำแนะนำด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการ ให้คำแนะนำด้านภาษีที่ถูกต้องให้แก่ท่าน เนื่องจาก สำนักงานบัญชี เป็นธุรกิจที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง ข้อดีของการให้สำนักงานบัญชีทำบัญชีให้ จะขอสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

การจัดการบัญชีอย่างมืออาชีพ : เรามีทีมงานพร้อมนักบัญชีที่มีความรู้และทักษะในการจัดการบัญชีที่มีประสบการณ์โดยตรงกว่า 28 ปี ทำให้คุณมั่นใจได้ในความถูกต้องของข้อมูลการเงิน
ประหยัดเวลา : การจ้างนักบัญชีจะช่วยคุณประหยัดเวลาในการดูแลและปรับปรุงบัญชีของธุรกิจ ทำให้คุณสามารถใช้เวลาเหล่านี้ไปบริหารธุรกิจได้อย่างเต็มที่
ความถูกต้อง : การมีนักบัญชีมืออาชีพจะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดปัญหาทางกฎหมายและการเงินของธุรกิจในอนาคต
วางแผนการเงิน : นักบัญชีช่วยวางแผนและบริหารทางการเงิน ทำให้คุณสามารถตระหนักถึงสถานะการเงินปัจจุบันและสามารถตัดสินใจทางการเงินได้
การตรวจสอบและประเมินสภาพการเงิน : นักบัญชีช่วยตรวจสอบและประเมินสภาพการเงินของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณสามารถดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงแผนธุรกิจของคุณได้ทันทุกสถานการณ์
ประหยัดค่าใช้จ่าย : การจ้างนักบัญชีในการทำบัญชีออนไลน์อาจช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพนักงานเต็มเวลา และการจ้างพื้นที่ทำงาน
ประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ : การมีบัญชีที่ดีช่วยให้คุณมีข้อมูลที่สามารถช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การขายและการเพิ่มรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : นักบัญชีช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการทำบัญชีภาษาไทย บัญชีภาษาอังกฤษ ด้วย Software บัญชี

ยื่นภาษี ทั้งรายเดือน รายปี โดยนักบัญชีที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ด้านบัญชีโดยตรง ผ่านระบบโปรแกรมทำบัญชีที่หลากหลาย มากประสบการณ์ด้านการทำบัญชีด้วย SAP B1 , MAC5 , Formula , Business Plus , Express , Peak Account , Flow Account , CD organize ฯ และโปรแกรมบัญชีอีกมากมายที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในธุรกิจองค์กร

ใช้บริการทำบัญชี กับ Greenpro KSP เราทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้งานโปรแกรม software ทำบัญชีได้หลากหลายรูปแบบ และระบบรองรับการทำงานได้จริง ตอบโจทย์ทุกประเภทธุรกิจ ทำให้พร้อมทำงานต่อเนื่องจากโปรแกรมเดิมของลูกค้าได้เลย

คำถามที่พบบ่อย

ประเมินราคาอย่างไร?

ราคาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร ความซับซ้อนของธุรกิจ ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านจะได้รับราคาที่เหมาะสมกับปริมาณงาน

รับตรวจสอบบัญชีด้วยไหม?

ใช่! นอกจากรับทำบัญชีแล้วเรายังให้บริการรับตรวจสอบบัญชีด้วย เนื่องจากบริษัทเรามีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้บริหาร จึงทำให้ท่านไม่ต้องหาผู้ตรวจสอบบัญชีเมื่อถึงตอนสิ้นปี ท่านสามารถใช้บริการตรวจสอบบัญชีกับเราได้เลย

มีบริการรับส่งเอกสารไหม?

ปกติแล้วลูกค้าจะเป็นคนส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้สำนักงาน สำหรับในเขตกรุงเทพฯ ก็จะมีลูกค้าบางท่านนำเอกสารมาส่งที่ Office ในเขตกรุงเทพฯหากลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกในการจัดส่งเอกสารสามารถแจ้งทางเราได้ เราสามารถจัดหาคนรับส่งเอกสารให้ได้

สำหรับในต่างจังหวัดลูกค้าเป็นผู้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้เรา นอกจากนี้แล้วเนื่องจากเรามีแฟรนไชส์ที่อยู่ในต่างจังหวัด จึงทำให้การรับส่งเอกสารสะดวกมากขึ้นด้วย

มีบริการเป็นตัวแทนเข้าพบกรมสรรพากรไหม?

สำหรับลูกค้าที่ทำบัญชีกับเรา เราเป็นตัวแทนช่วยเข้าพบกรมสรรพากร ในกรณีที่ท่านมีปัญหาด้านบัญชีภาษี เพื่อช่วยให้คำแนะนำเป็นตัวแทน เจรจาหาข้อยุติทางด้านภาษี ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยคลายความกังวลให้กับผู้ประกอบการ

ทำบัญชีกับเราปัญหาด้านภาษีจะหมดไปใช่ไหม?

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในด้านบัญชี ภาษี กว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญ เมื่อลูกค้าทำบัญชีกับเรา สิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะให้คำแนะนำพร้อมวิธีการแก้ปัญหา ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาด้านบัญชี ภาษี และค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

Greenpro KSP Accounting Service

ผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์กว่า 28 ปี บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์สูง และเป็นบริษัทชั้นนำด้านทำบัญชี ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจมากมาย
————————–
อีกทั้งเรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น
• ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า
• ธุรกิจบริการ
• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจการเงิน
• ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
• ธุรกิจสุขภาพและความงาม
• ธุรกิจการแพทย์
>>และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่ โดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์ ให้บริการในราคาที่เหมาะสม


ติดต่อบริการรับทำบัญชีขายของออนไลน์

ติดต่อสำนักงานบัญชี บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร085-067-4884

Add Friend
ให้คะแนน
แชร์