รับสมัครสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์กาญจนบุรี

รับสมัครสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์กาญจนบุรี เราต้องการขยายสำนักงานบัญชีเพิ่มขึ้นจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเครือข่ายให้อยู่บนมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ

รับสมัครสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์กาญจนบุรี

เครือข่ายสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ กรีนโปร เคเอสพี เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักบัญชี ที่เป็นผู้ทำบัญชี (CPD) อายุ 30-45 ปี ที่เริ่มมองหาความมั่นคงในชีวิต อยากเติบโตเป็นเจ้าของธุรกิจ มีอิสระในสายวิชาชีพบัญชี สามารถบริหารการทำงานด้วยตัวเอง ได้ WFH แบบเต็มตัว มีเวลาให้ตัวเอง และครอบครัวมากขึ้น สามารถ Work-Life Balance ระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดี

กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป จึงเปิดรับนักบัญชีที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ ที่ให้บริการและสนับสนุนลูกค้าในทุกแง่มุมของงานบัญชีและภาษี โดยในปัจจุบันมีนักบัญชีกว่า 50 ท่าน ที่ร่วมงานกับกรีนโปร เคเอสพี และเพื่อขยายสาขาสำนักงานบัญชีให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการสำนักงานบัญชีใกล้องค์กร เรากำลังมองหานักบัญชีในพื้นที่ต่างจังหวัดเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย นักบัญชีทุกท่านจะได้รับการฝึกอบรม พร้อมคู่มือการทำงานในทุกขั้นตอน ได้รับการสนับสนุน ให้คำปรึกษา ดูแลอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถทำงานในมาตรฐานคุณภาพเดียวกันกับสำนักงานใหญ่ โดยเราเปิดรับสมัครนักบัญชีแต่ละจังหวัด ดังนี้

คุณสมบัติของสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์

คุณสมบัติเฉพาะ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีให้แก่ SMEs อย่างน้อย 5 ปี
 • อายุ 30-45 ปี
 • มีใบอนุญาต License ผู้ทำบัญชี (CPD)
 • สามารถปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินได้
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ในระดับดี
 • ไม่มีสำนักงานบัญชี หรือ ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี

คุณสมบัติทั่วไป

• สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์ เช่น PC, Notebook ได้ในระดับดี
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel ได้ในระดับดี
• ผ่านการทดสอบทักษะทางบัญชีกับทางเรา
• ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพบัญชี
• มีอัธยาศัยที่ดี และ มีมุนษย์สัมพันธ์ ที่ดีต่อลูกค้า และ เพื่อนร่วมงาน
• มีความเป็นมืออาชีพ มีวินัย กระตือรือร้นในการทำงาน
• เป็นบุคคลที่ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน
• มีความรับผิดชอบสูงตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานให้สำเร็จด้วยความมุ่งมั่น
• ดำเนินการตาม BUSINESS MODEL และระบบของ กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์
• ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม เครือข่าย กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ ให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับ และน่าเชื่อถือโดยการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพแก่ลูกค้า

✨ สำหรับนักบัญชี ที่ต้องการงานบริการทางด้านบัญชีและภาษีที่มีคุณภาพเทียบเท่าสำนักงานบัญชีขนาดใหญ่และอิสระทางด้านเวลา เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการทำการตลาด สร้างแบรนด์ และกิจกรรมการตลาด ให้เครือข่ายสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง เป็นที่รู้จักแก่องค์กรธุรกิจ ให้ความเชื่อถือไว้วางใจในการใช้บริการ รับรู้ถึงคุณภาพของบริการ ความถูกต้องแม่นยำ การบริหารงานอย่างมีระบบ และการกระจายงานให้สมาชิกอย่างทั่วถึง

สิ่งที่ได้จากการเป็นสมาชิกแฟรนไชส์

ระบบเริ่มต้นการทำงาน

 1. อบรมกระบวนการทำงานด้านบัญชีและภาษี ตั้งแต่ต้นจนสามารถปฏิบัติงานได้ในมาตรฐานเดียวกันกับส่วนกลาง
 2. ได้รับคู่มือการทำงานทุกขั้นตอน
 3. อบรมการใช้โปรแกรมบัญชี
 4. แจกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการให้บริการบัญชี
  ✨ โดยสมาชิกนักบัญชีแฟรนไชส์ของเราจะได้รับการอบรมอย่างละเอียด และส่วนกลางจะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานเป็นอย่างดี

ระบบการทำงาน

 1. สมาชิกจะได้รับงานบัญชีจาก กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป เมื่อผ่านการฝึกอบรม
 2. มีระบบ Cloud Management Record สำหรับในการบันทึกและจัดเก็บเอกสาร
 3. มีนักบัญชีทำงานแทนในกรณีที่เจ็บป่วย หรือลาพักร้อน
 4. มีการประเมิน วัดผลงานการให้บริการเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและบริการที่ดี
 5. มีเครือข่ายสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ที่ดีในการช่วยเหลือสนับสนุน แบ่งปันความรู้ เพื่อความสำเร็จ
 6. มีสัมมนา อบรม พัฒนาทักษะ และช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ความรู้และข่าวสารใหม่ๆ เสมอ
 7. มีทีมงานส่วนกลาง สนับสนุน คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษา แนะนำแก่สมาชิก

ผลตอบแทนที่ได้รับ

 1. สมาชิกของเราเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีเอง โดยได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน จากส่วนกลางเป็นอย่างดี
 2. เป็นธุรกิจลงทุนต่ำ รายได้มั่นคง ความเสี่ยงน้อยและผลตอบรับค่อนข้างดี
 3. มีอิสระในสายวิชาชีพ บริหารเวลาในการทำงานด้วยตัวเองไม่ต้องทำงานในออฟฟิศ
 4. อัตราผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดขึ้นอยู่กับความสามารถของนักบัญชีที่รับงานได้
 5. ลูกค้าของสมาชิกทุกคน ทางเราจะช่วยดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อทำให้ลูกค้าประทับใจและปากต่อปาก เพื่อให้ลูกค้ามากขึ้นในอนาคต
 6. สมาชิกสามารถปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีและการบริหารงาน จากทีมงานมืออาชีพซึ่งบริหารงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 7. มีนักบัญชีทำงานแทนในกรณีที่เจ็บป่วย หรือลาพักร้อน
 8. จัดเตรียมออกแบบนามบัตร และป้าย LOGO ของ GREENPRO KSP ACCOUNTING FRANCHISE ให้แก่สมาชิกแฟรนไชส์บัญชี

กลยุทธ์การตลาด

 1. ส่วนกลางจะโปรโมทงานบัญชีและภาษี โดยที่สมาชิกไม่ต้องเริ่มต้นทำการตลาดเอง
 2. มีเว็บไซต์ส่วนกลาง แนะนำบริการบัญชีและแนะนำแฟรนไชส์
 3. บริษัทเจาะกลุ่มโฆษณาหาลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดของสมาชิกนักบัญชีแฟรนไชส์
 4. สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์จะมีพื้นที่สำนักงานบัญชีเป็นของตัวเอง จะไม่มีเขตทับซ้อน หรือแย่งงานกันเด็ดขาด

ลักษณะการบริการของแฟรนไชส์

 1. บริการงานด้านบัญชีและภาษี ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
 2. ทำแบบและนำส่งภาษีให้ถูกต้องตามกฏหมาย
 3. บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี รวมถึงให้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องกับลูกค้า
 4. ให้ข้อมูลทางการเงินต่อผู้ประกอบการ เพื่อช่วยวิเคราะห์ ตัดสินใจ การบริหารธุรกิจให้เดินหน้า โดยการวางแผนทางการเงิน กระแสเงินสด และตัววัดประสิทธิภาพการตัดสินใจ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างดีที่สุด

คลิก‼️ เพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกสำนักงานบัญชี
แฟรนไชส์กาญจนบุรี


ติดต่อบริการรับสมัครสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์กาญจนบุรี

ติดต่อสำนักงานบัญชี บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร085-067-4884

Add Friend
ให้คะแนน
แชร์