รับสมัครสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์อุบลราชธานี

รับสมัครสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์อุบลราชธานี เราต้องการขยายสำนักงานบัญชีเพิ่มขึ้นจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเครือข่ายให้อยู่บนมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ

รับสมัครสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์อุบลราชธานี

เครือข่ายสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ กรีนโปร เคเอสพี เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักบัญชี ที่เป็นผู้ทำบัญชี (CPD) อายุ 30-45 ปี ที่เริ่มมองหาความมั่นคงในชีวิต อยากเติบโตเป็นเจ้าของธุรกิจ มีอิสระในสายวิชาชีพบัญชี สามารถบริหารการทำงานด้วยตัวเอง ได้ WFH แบบเต็มตัว มีเวลาให้ตัวเอง และครอบครัวมากขึ้น สามารถ Work-Life Balance ระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดี

กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป จึงเปิดรับนักบัญชีที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ ที่ให้บริการและสนับสนุนลูกค้าในทุกแง่มุมของงานบัญชีและภาษี โดยในปัจจุบันมีนักบัญชีกว่า 50 ท่าน ที่ร่วมงานกับกรีนโปร เคเอสพี และเพื่อขยายสาขาสำนักงานบัญชีให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการสำนักงานบัญชีใกล้องค์กร เรากำลังมองหานักบัญชีในพื้นที่ต่างจังหวัดเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย นักบัญชีทุกท่านจะได้รับการฝึกอบรม พร้อมคู่มือการทำงานในทุกขั้นตอน ได้รับการสนับสนุน ให้คำปรึกษา ดูแลอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถทำงานในมาตรฐานคุณภาพเดียวกันกับสำนักงานใหญ่ โดยเราเปิดรับสมัครนักบัญชีแต่ละจังหวัด ดังนี้

คุณสมบัติของสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์

คุณสมบัติเฉพาะ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีให้แก่ SMEs อย่างน้อย 5 ปี
 • อายุ 30-45 ปี
 • มีใบอนุญาต License ผู้ทำบัญชี (CPD)
 • สามารถปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินได้
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ในระดับดี
 • ไม่มีสำนักงานบัญชี หรือ ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี

คุณสมบัติทั่วไป

• สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์ เช่น PC, Notebook ได้ในระดับดี
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel ได้ในระดับดี
• ผ่านการทดสอบทักษะทางบัญชีกับทางเรา
• ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพบัญชี
• มีอัธยาศัยที่ดี และ มีมุนษย์สัมพันธ์ ที่ดีต่อลูกค้า และ เพื่อนร่วมงาน
• มีความเป็นมืออาชีพ มีวินัย กระตือรือร้นในการทำงาน
• เป็นบุคคลที่ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน
• มีความรับผิดชอบสูงตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานให้สำเร็จด้วยความมุ่งมั่น
• ดำเนินการตาม BUSINESS MODEL และระบบของ กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์
• ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม เครือข่าย กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ ให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับ และน่าเชื่อถือโดยการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพแก่ลูกค้า

✨ สำหรับนักบัญชี ที่ต้องการงานบริการทางด้านบัญชีและภาษีที่มีคุณภาพเทียบเท่าสำนักงานบัญชีขนาดใหญ่และอิสระทางด้านเวลา เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการทำการตลาด สร้างแบรนด์ และกิจกรรมการตลาด ให้เครือข่ายสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง เป็นที่รู้จักแก่องค์กรธุรกิจ ให้ความเชื่อถือไว้วางใจในการใช้บริการ รับรู้ถึงคุณภาพของบริการ ความถูกต้องแม่นยำ การบริหารงานอย่างมีระบบ และการกระจายงานให้สมาชิกอย่างทั่วถึง

สิ่งที่ได้จากการเป็นสมาชิกแฟรนไชส์

ระบบเริ่มต้นการทำงาน

 1. อบรมกระบวนการทำงานด้านบัญชีและภาษี ตั้งแต่ต้นจนสามารถปฏิบัติงานได้ในมาตรฐานเดียวกันกับส่วนกลาง
 2. ได้รับคู่มือการทำงานทุกขั้นตอน
 3. อบรมการใช้โปรแกรมบัญชี
 4. แจกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการให้บริการบัญชี
  ✨ โดยสมาชิกนักบัญชีแฟรนไชส์ของเราจะได้รับการอบรมอย่างละเอียด และส่วนกลางจะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานเป็นอย่างดี

ระบบการทำงาน

 1. สมาชิกจะได้รับงานบัญชีจาก กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป เมื่อผ่านการฝึกอบรม
 2. มีระบบ Cloud Management Record สำหรับในการบันทึกและจัดเก็บเอกสาร
 3. มีนักบัญชีทำงานแทนในกรณีที่เจ็บป่วย หรือลาพักร้อน
 4. มีการประเมิน วัดผลงานการให้บริการเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและบริการที่ดี
 5. มีเครือข่ายสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ที่ดีในการช่วยเหลือสนับสนุน แบ่งปันความรู้ เพื่อความสำเร็จ
 6. มีสัมมนา อบรม พัฒนาทักษะ และช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ความรู้และข่าวสารใหม่ๆ เสมอ
 7. มีทีมงานส่วนกลาง สนับสนุน คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษา แนะนำแก่สมาชิก

ผลตอบแทนที่ได้รับ

 1. สมาชิกของเราเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีเอง โดยได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน จากส่วนกลางเป็นอย่างดี
 2. เป็นธุรกิจลงทุนต่ำ รายได้มั่นคง ความเสี่ยงน้อยและผลตอบรับค่อนข้างดี
 3. มีอิสระในสายวิชาชีพ บริหารเวลาในการทำงานด้วยตัวเองไม่ต้องทำงานในออฟฟิศ
 4. อัตราผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดขึ้นอยู่กับความสามารถของนักบัญชีที่รับงานได้
 5. ลูกค้าของสมาชิกทุกคน ทางเราจะช่วยดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อทำให้ลูกค้าประทับใจและปากต่อปาก เพื่อให้ลูกค้ามากขึ้นในอนาคต
 6. สมาชิกสามารถปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีและการบริหารงาน จากทีมงานมืออาชีพซึ่งบริหารงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 7. มีนักบัญชีทำงานแทนในกรณีที่เจ็บป่วย หรือลาพักร้อน
 8. จัดเตรียมออกแบบนามบัตร และป้าย LOGO ของ GREENPRO KSP ACCOUNTING FRANCHISE ให้แก่สมาชิกแฟรนไชส์บัญชี

กลยุทธ์การตลาด

 1. ส่วนกลางจะโปรโมทงานบัญชีและภาษี โดยที่สมาชิกไม่ต้องเริ่มต้นทำการตลาดเอง
 2. มีเว็บไซต์ส่วนกลาง แนะนำบริการบัญชีและแนะนำแฟรนไชส์
 3. บริษัทเจาะกลุ่มโฆษณาหาลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดของสมาชิกนักบัญชีแฟรนไชส์
 4. สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์จะมีพื้นที่สำนักงานบัญชีเป็นของตัวเอง จะไม่มีเขตทับซ้อน หรือแย่งงานกันเด็ดขาด

ลักษณะการบริการของแฟรนไชส์

 1. บริการงานด้านบัญชีและภาษี ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
 2. ทำแบบและนำส่งภาษีให้ถูกต้องตามกฏหมาย
 3. บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี รวมถึงให้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องกับลูกค้า
 4. ให้ข้อมูลทางการเงินต่อผู้ประกอบการ เพื่อช่วยวิเคราะห์ ตัดสินใจ การบริหารธุรกิจให้เดินหน้า โดยการวางแผนทางการเงิน กระแสเงินสด และตัววัดประสิทธิภาพการตัดสินใจ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างดีที่สุด

คลิก‼️ เพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกสำนักงานบัญชี
แฟรนไชส์อุบลราชธานี

ติดต่อบริการรับสมัครสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์อุบลราชธานี

ติดต่อสำนักงานบัญชี บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร085-067-4884

Add Friend

ให้คะแนน
แชร์