รู้ทันสำนักงานบัญชีไม่ให้โดนหลอก

รู้ทันสำนักงานบัญชีไม่ให้โดนหลอก เป็นสิ่งสำคัญเพื่อปกป้องการเงินและข้อมูลส่วนตัวของธุรกิจ เราจะแนะนำวิธีการดูและช่วยให้คุณป้องกันการหลอกลวงที่จะเกิดขึ้น

รู้ทันสำนักงานบัญชีไม่ให้โดนหลอก

การทำงานกับสำนักงานบัญชีเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและปกป้องทรัพย์สินของคุณ แต่ควรระมัดระวังเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้โดนหลอกหรือกล่าวหาในการละเมิดและภาษีกิจการที่เกิดขึ้นได้

เพราะหลายกิจการก็มักประสบปัญหาสำนักงานบัญชีไม่ซื่อตรง โกงภาษี กิจการ ไม่นำส่งเงินภาษีให้ด้วยกลโกงหลายรูปแบบ อย่างที่เป็นข่าวให้เห็นอยู่ประจำ ทำให้เกิดความเสียหายตามมา กิจการเสียเงินเกินความเป็นจริง บ้างก็ส่งผลให้กิจการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังมูลค่าสูง เนื่องจากสำนักงานบัญชีรับเงินจากกิจการ แต่ไม่ส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร

📝 ดังนั้น ก่อนที่กิจการจะตัดสินใจจ้างสำนักงานบัญชี จะต้องแน่ใจว่าสำนักงานบัญชีที่กิจการใช้บริการนั้น มีคุณสมบัติการเป็นนักบัญชีตามมาตรฐานกำหนด มีความซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือ ไม่ โกงภาษี กิจการสามารถฝากภาระเรื่องบัญชีและภาษีไว้ให้ได้อย่างสบายใจหรือไม่

รู้ทันกลโกงที่สำนักงานบัญชีใช้เพื่อโกงภาษีของกิจการ

1. ให้กิจการจ่ายภาษี-ประกันสังคมเป็นเงินสดและทางสำนักงานบัญชีเก็บไว้เอง

วิธีโกงภาษีที่สำนักงานบัญชีใช้คือ การรับเงินภาษีจากกิจการแล้วไม่ส่งให้กรมสรรพากร หรือการทำเช็คเงินสดแล้วนำไปจ่ายสรรพากรในทางปฏิบัติ แต่กิจการคงเก็บเงินภาษีไว้เองโดยไม่ส่งให้กับหน่วยงานภาษี หรือยื่นแค่แบบแสดงรายการภาษีเปล่าๆ ไม่กรอกยอด
นอกจากนี้ ยังสร้างรายจ่ายเท็จเพื่อเก็บเงินเพิ่มกับกิจการ เช่น เรียกค่าใช้จ่ายพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

โดยที่กิจการเองก็ไม่ได้มีการเรียกตรวจสอบ หรือหนักข้อกว่านั้นบางรายปลอมใบเสร็จรับเงิน และกิจการก็ไม่ได้ขอใบเสร็จรับเงินที่ได้รับมาจากสรรพากรมาตรวจสอบด้วย ยิ่งเป็นช่องโหว่ให้สำนักงานบัญชีทำการโกงภาษีกิจการได้ง่าย

➰ ดังนั้น สิ่งที่กิจการควรทำคือ ต้องขอดูใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมระบุจ่ายสรรพากร แต่ในกรณีที่กลัวเป็นใบเสร็จปลอม ให้ทางสำนักงานบัญชีดำเนินการนำส่งภาษี แล้วขอ Barcode ส่งให้กิจการสแกนจ่ายภาษีเอง หรือยื่นรายการต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต แล้วมีข้อมูลและรหัสผ่านให้กิจการสามารถตรวจสอบได้ตลอดจะปลอดภัยกว่า

2. สำนักงานบัญชีปลอมลายเซ็นผู้สอบบัญชี แล้วเก็บเงินกับกิจการ

ผู้ทำบัญชีปิดงบการเงิน จะต้องเป็นคนละคนกับผู้ตรวจสอบบัญชี
เมื่อกิจการจ้างสำนักงานบัญชีให้ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี ทางสำนักงานบัญชีจะส่งให้ผู้สอบบัญชีที่เป็นพันธมิตรกันตรวจพร้อมเซ็นรับรองความคิดเห็น จึงจะนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้     

โดยมีค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีแยกต่างหากจากค่าทำบัญชี และด้วยเหตุที่ว่าจะต้องมีลายเซ็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
📍 จึงมีโอกาสที่สำนักงานบัญชีจะหลอกเอาเงินค่าตรวจสอบบัญชีมาใช้เอง ก็จะใช้วิธีปลอมลายเซ็นของผู้สอบบัญชี และมาเก็บเงินกับกิจการ แต่ไม่ได้ส่งเงินค่าจ้างให้กับผู้สอบบัญชีจริง จึงไม่สามารถส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ ทำให้กิจการเสียทั้งเงินและมีคดีฟ้องร้องตามมาด้วย

3. รับเงิน แต่ไม่ทำงานให้กิจการ

เมื่อกิจการจ้างสำนักงานบัญชี นักบัญชีจะมีหน้าที่บันทึกรายการและจัดทำงบการเงิน แต่หากไปเจอสำนักงานบัญชีที่ไม่มีคุณภาพ และตั้งใจมากอบโกยเงินกับกิจการ ก็อาจจะทำงบการเงินปลอมที่ข้อมูลเป็นเท็จ มาส่งให้เพื่อแค่ให้มีข้อมูลรายงานส่งเท่านั้น

โดยเฉพาะถ้าหากกิจการไม่ได้มีการตรวจสอบก็จะไม่สามารถล่วงรู้ได้ ก็จะได้รับเงินค่าจ้างทำบัญชีแต่ละเดือนไปแบบสบายๆ ด้วยเหตุนี้กิจการต้องขอรายการบันทึกบัญชีต่างๆ เอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือกิจการสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านทางออนไลน์ได้ 

แนวทางรับมือกับสำนักงานบัญชี

 1. ขอดูงบกำไรขาดทุนทุกไตรมาส เพื่อเช็กว่าสำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีให้จริงหรือไม่
 2. ขอเอกสารบัญชีคืนทุกปี พร้อมรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด
  📍 ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง สมุดรายวันแยกประเภททั่วไป
 3. กิจการต้องขอดูใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรทุกครั้ง เพื่อป้องกันสำนักงานบัญชีรับเงินไปแล้วไม่ไปจ่ายเงินภาษี หรือจ่ายเกินเวลา
 4. ไม่จ่ายเป็นเงินสด หรือไม่โอนค่าภาษีผ่านบัญชีของสำนักงานบัญชี ให้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมระบุจ่ายสรรพากร      
 5. ให้สำนักงานบัญชีดำเนินการนำส่งภาษี แล้วขอ Barcode ส่งให้กิจการสแกนจ่ายภาษีเอง
 6. ให้สำนักงานบัญชียื่นรายการต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต แล้วขอข้อมูลพร้อมรหัสผ่าน เพื่อให้กิจการสามารถตรวจสอบเองได้ตลอด
 7. กิจการยื่นรายการเองที่กรมสรรพากร หรือทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ด้วยตนเอง
 8. เช็กข้อมูลการส่งงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านแอปพลิเคชั่น หรือเข้าไปเช็กการยื่นภาษี

อย่างไรก็ตาม แนวทางรับมือกลโกงภาษีที่สำนักงานบัญชีมักใช้ อาจเป็นการแก้ปัญหาหลังจากที่เลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีไปแล้ว

แต่หากเป็นไปได้ก่อนที่กิจการจะตัดสินใจเลือกสำนักงานบัญชี เพื่อดูแลเรื่องบัญชีและภาษี ควรพูดคุยศึกษาระบบการทำงาน มุมมองแนวคิดของสำนักงานบัญชีให้ดีก่อน เพื่อประเมินว่ามีความเข้าใจธุรกิจของกิจการหรือไม่ มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์ของกิจการได้มากน้อยเพียงใด

สำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ

สำนักงานบัญชีคุณภาพ ที่ควรเลือก นอกจาก “ราคา” ที่เป็นตัวแปรแรกในการตัดสินใจ ยังมีตัวช่วยอื่นที่ไม่ควรมองข้ามคือ

ทำงานถูกต้อง

สิ่งสำคัญตั้งแต่บันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ไปจนถึงการนำส่งภาษีประจำเดือนและประจำปี
➰ การที่สำนักงานบัญชีทำงานถูกต้องจะช่วยลดปัญหาในอนาคต เช่น

 • ไม่ถูกเรียกตรวจสอบจากสรรพากร 
 • ไม่ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
 • ไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขงบการเงินย้อนหลัง

ส่งงานตรงเวลา

งานบัญชีและการยื่นภาษีนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ และกิจการต้องส่งงบการเงิน/ภาษีให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าหากนักบัญชีส่งงานช้า หรือ ยื่นภาษีช้า ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ “ค่าปรับ”

ช่วยกิจการตัดสินใจ

สำนักงานบัญชีช่วยตัดสินใจจากข้อมูลที่มีทางบัญชี เสมือนเป็นคู่คิดเจ้าของธุรกิจได้ แน่นอนว่าธุรกิจย่อมไปได้ไกลกว่า เรื่องที่นักบัญชีช่วยเจ้าของตัดสินใจ เช่น 

 • มีเงินเพียงพอไหม
 • บริหารเงินสดในมืออย่างไร
 • สต็อกสินค้าสูงไปหรือเปล่า 
 • สินทรัพย์ชนิดไหนทำให้เงินลงทุนธุรกิจจม
 • ต้องวางแผนธุรกิจในอนาคตอย่างไร

ติดต่อง่าย สะดวก รวดเร็ว

สำนักงานบัญชีถ้าหากติดต่อได้ง่าย โทรไปมีคนรับทันที พร้อมให้ข้อมูล สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างรวดเร็ว ย่อมสร้างความประทับใจให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่ครั้งแรกอย่างแน่นอน 

อีกทั้งยังเป็นเครื่องการันตีได้ว่า เมื่อผู้ประกอบการเลือกสำนักงานบัญชีแล้ว จะไม่เงียบหาย ต้องมีการจัดสรรพนักงานเพื่อมาดูแลบัญชีเพื่อให้ติดต่อประสานงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ทราบรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องไม่เปลี่ยนคนไปมาให้สับสน

สำนักงานบัญชีมีตัวตน มีหลักแหล่งชัดเจน

การมีตัวตนและมีที่อยู่ชัดเจนของสำนักงานบัญชี ถือเป็นตัวแปรสำคัญอีกอย่างหนึ่ง สำหรับการเลือกจ้างสำนักงานบัญชี เนื่องจากในอนาคตหากเกิดอะไรขึ้น ผู้ประกอบการจะมั่นใจได้ว่า สำนักงานบัญชีที่เลือกจะอยู่คอยช่วยเหลือ ไม่หนีหาย อีกทั้งเอกสารบัญชี ซึ่งต้องไปอยู่กับสำนักงานบัญชี หากมีที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งชัดเจน จะมีตัวตนอยู่จริงก็ยังเบาใจได้ว่าผู้ประกอบการจะสามารถเข้ามาสำนักงานได้ตลอด   

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

สำนักงานบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด คือเรื่องของวุฒิการศึกษา ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงยังต้องมีการอบรมทุกปี เพื่อรักษาสถานะผู้ทำบัญชีไว้ หรือที่เรียกว่า การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)    

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด รับทำบัญชีภาษาอังกฤษ ปิดงบการเงิน บริษัทและห้างหุ้นส่วน เราคือ สำนักงานบัญชี ที่ให้บริการ ทำบัญชี ทุกประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจคลินิก ไม่ว่าจะเป็น คลินิกศัลยกรรม คลินิกเสริมความงาม สมาคม มูลนิธิ ธุรกิจอื่นๆ 

รวมถึงการยื่นภาษี ทั้งรายเดือน รายปี โดยนักบัญชีที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ด้านบัญชีโดยตรง ผ่านระบบโปรแกรมทำบัญชีที่หลากหลาย มากประสบการณ์ด้านการทำบัญชีด้วย SAP B1 , MAC5 , Formula , Business Plus , Express , Peak Account , Flow Account , CD organize ฯ และโปรแกรมบัญชีอีกมากมายที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในธุรกิจองค์กร

ใช้บริการทำบัญชี กับ Greenpro KSP เราทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้งานโปรแกรม software ทำบัญชีได้หลากหลายรูปแบบ และระบบรองรับการทำงานได้จริง ตอบโจทย์ทุกประเภทธุรกิจ ทำให้พร้อมทำงานต่อเนื่องจากโปรแกรมเดิมของลูกค้าได้เลย การันตีคุณภาพงาน บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และมีทีมงานนักบัญชีมืออาชีพ ประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการแก่ท่าน


รู้ทันสำนักงานบัญชีไม่ให้โดนหลอก

ติดต่อสำนักงานบัญชี บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร085-067-4884

Add Friend
ให้คะแนน
แชร์