• ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
  • โทร: 081-648-7459

เกี่ยวกับเรา

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด บริษัท กรีนโปร เคเอสพี ออดิทติ้ง จำกัด และบริษัท กรีนโปร เค เอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้ให้บริการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี รับวางระบบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่ปรึกษาบัญชีภาษี บัญชีแฟรนไชส์ คอร์สเรียนบัญชีภาษี รับเป็นวิทยากรบรรยายบัญชีภาษี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีภาษีสูง ยินดีให้คำปรึกษา

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริหารในเรื่องของการประกอบธุรกิจที่ต้องเติบโตและก้าวหน้าอยู่เสมอ จึงเล็งเห็นความสำคัญของงานทางด้านการบัญชีที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา ต่อเจ้าของธุรกิจ เพื่อที่จะให้ธุรกิจเจริญเติบโตและก้าวหน้า บริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพงานบัญชีและสอบบัญชีในด้านต่างๆจนทำให้บริษัทฯ ดำเนินงานทางด้านบัญชีและสอบบัญชี อย่างมีประสิทธิภาพมาต่อเนื่อง  บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด เป็นบริษัทฯ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี ครบวงจร ที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯมีผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ในการทำงาน มายาวนาน และมีทีมงานที่มีคุณภาพ ทำให้บริษัทฯสามารถรับงานได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กก็ตาม หากท่านสนใจใช้บริการ งานบัญชี และงานสอบบัญชีของเรา เชื่อมั่นได้เลยว่างานของท่านจะออกมาตรงใจ ที่สำคัญราคายังเหมาะสม

ประสบการณ์ของเรา

บริการงานด้านจดทะเบียนบริษัท หจก. – 30 years
90%
บริการด้านงานทำบัญชี – 28 years
80%
บริการด้านงานสอบบัญชี – 20 years
70%
บริการงานด้านวางระบบบัญชี – 15 years
60%

สารจากประธานกรรมการ

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเรา ให้เราช่วยงาน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา ด้วยธุรกิจทุกวันนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว งานทางด้านบัญชี การสอบบัญชีก็ต้องมีการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเช่นกัน  ทางบริษัทฯมีระบบงานทางด้านบัญชี การสอบบัญชี การวางระบบบัญชี รวมถึงงานบัญชีทางด้านอื่นๆ ที่พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจเสมอ และทางเราเชื่อมั่นว่าลูกค้าที่มาใช้บริการจะได้รับความพึงพอใจจากเราอย่างแน่นอน

คุณสุรภา แจ่มแจ้ง (ผู้บริหาร/ผู้ก่อตั้งบริษัท/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต เอก การบัญชี

มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญาโท สาขาบัญชีการเงิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(Certified Public Accountant : CPA)

ผู้ทำบัญชี

(Continuing Professional Development : CPD)

Professional Skills

25+ Years of Experience

ทำไมคุณถึงต้องเลือกเรา?

ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย

เรามีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพบัญชีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี คอร์สเรียนบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายบัญชีภาษีอากร ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์

ความเชื่อมั่นของลูกค้า

ประสบการณ์ที่ผ่านมา ลูกค้าที่มาใช้บริการมีความเชื่อมั่น และความพอใจในบริการของเราเป็นอย่างมาก ด้วยบริการที่เป็นเลิศด้านบัญชี จึงทำให้เรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน

บริการอย่างมืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์ให้บริการที่ยาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญ สามารถที่จะให้คำแนะนำปรึกษาลูกค้าและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที บริการของเราเน้นความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

ความโปร่งใส

การทำงานทุกขั้นตอนของเรา  มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เราสามารถที่จะชี้แจงกระบวนการทำงานของเราให้ลูกค้าได้เข้าใจทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้

บริการของเรา

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี รับวางระบบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่ปรึกษาบัญชีภาษี บัญชีแฟรนไชส์ คอร์สเรียนบัญชีภาษี รับเป็นวิทยากรบรรยายบัญชีภาษี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีภาษีสูง รับปิดงบการเงิน บริการประทับใจ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม ยินดีให้คำปรึกษา