• ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
 • โทร: 081-648-7459

ให้บริการ ODOO ครบวงจร

ในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรามีความพร้อมในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจทุกประเภท ที่เน้นการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ โดยจะวิเคราะห์ความต้องการของคุณ พร้อมนำเสนอระบบที่ดีสุดด้วย Odoo ERP Solution เราบริการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงบริการหลังการขาย รวมทั้งปรับแต่งและพัฒนา Odoo ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจคุณ

ในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรามีความพร้อมในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจทุกประเภท ที่เน้นการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ โดยจะวิเคราะห์ความต้องการของคุณ พร้อมนำเสนอระบบที่ดีสุดด้วย Odoo ERP Solution เราบริการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงบริการหลังการขาย รวมทั้งปรับแต่งและพัฒนา Odoo ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจคุณ

ให้บริการ Odoo ครบวงจร

วิเคราะห์ระบบธุรกิจ Business Analysis

เราให้บริการวิเคราะห์ระบบธุรกิจของคุณ โดยใส่ใจในรายละเอียด ขั้นตอนการทำงาน ความต้องการที่แท้จริง และลักษณะงานเฉพาะเจาะจง พร้อมทั้งนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดแก่คุณ (Odoo ERP Solution)

ให้คำปรึกษาระบบ ERP Consultancy

เราบริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจทุกประเภท ที่เน้นการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ ERP เป็นหลัก เพื่อช่วยให้คุณได้เลือกใช้ซอฟแวร์ ERP (Odoo ERP Solution) ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของคุณ รวมทั้งให้เกิดความมั่นใจว่าการลงทุนของคุณคุ้มค่าและใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณสูงสุด

ปรับแต่ง Odoo ตามงานเฉพาะ Customization

เราให้บริการการออกแบบ พัฒนาโมดูลที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการ ปรับแต่งรายงานตามงานเฉพาะ ปรับแต่งฟอร์มพิมพ์ เช่น ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคาขาย ใบสั่งขาย ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ รวมทั้งบริการปรับแต่งการใช้งานบน Odoo ERP ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามงานเฉพาะหรือธุรกิจของลูกค้า

วางระบบงานด้วย Odoo ERP Implementation

เราให้บริการวางระบบงานด้วย Odoo ERP Solution โดยการวางระบบงานเราจะมุ่งเน้นการไหลของเอกสารจากส่วนงานต้นทางไปยังส่วนงานปลายทาง เพื่อลดการคีย์งานที่ซ้ำซ้อน ทุกขั้นตอนจะมีการตรวจสอบและอนุมัติ (Approval and Validate) รวมทั้งใส่ใจในรายละเอียดข้อมูลที่บันทึก เพื่อให้ได้รายงานสำหรับการตัดสินใจและบริหารงาน

พัฒนา Odoo ตามความต้องการ Development

เราให้บริการพัฒนาโมดูลเพิ่มเติมตามงานเฉพาะหรือเพิ่มเติมจากโมดูลเดิมที่ Odoo มีอยู่แล้ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งโมดูลที่พัฒนาขึ้นมานี้จะมีรูปแบบและลักษณะการใช้งานเหมือนกับ Odoo รวมทั้งที่เก็บข้อมูลก็จะถูกสร้างเข้าไปในชุดฐานข้อมูลของ Odoo ดังนั้นโมดูลที่พัฒนาเพิ่ม เมื่อ Plug-In เข้าไปแล้วจะดูกลมกลืนกับโอดูมาตรฐาน (Standard Odoo)

ติดตั้งซอฟแวร์ Odoo Installation

เราให้บริการติดตั้งซอฟแวร์ Odoo และโมดูลเสริมต่างๆ โดยเรามีทีมงานที่ชำนาญและประสบการณ์ในการติดตั้งซอฟแวร์ Odoo บนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรหรือติดตั้งบนโฮสที่มีให้บริการอยู่ทั่วโลก

กำหนดค่าเริ่มต้นใช้งาน Configuration

เราให้บริการกำหนดค่าเริ่มต้นใช้งาน ให้เหมาะสมกับรูปแบบและขั้นตอนการทำงานของธุรกิจของคุณ ซึ่ง Odoo ได้จัดเตรียมข้อกำหนดต่างๆ แต่ละโมดูล เพื่อให้การทำงานของ Odoo เป็นไปตามความต้องการ เช่น กำหนดการแจ้งหนี้ตามใบสั่งซื้อหรือตามการส่งของ กำหนดข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท กำหนดการจ่ายเงิน กำหนดการบริหารคลังสินค้าแบบหลายคลัง

สอนการใช้งาน Training

เราให้บริการสอนการใช้งาน Odoo ซึ่ง Odoo ERP ประกอบไปด้วยโมดูลที่หลากหลาย เช่น การขาย, การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า, การจัดการโครงการ, การจัดการคลังสินค้า, การผลิต, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล โดยจะให้บริการสอนตามโอดูมาตรฐาน สำหรับการสอนการใช้งานตามงานที่วางระบบไว้ จะเริ่มตั้งแต่การฝึกอบรม (In class training ) แบบ Wokshop ซึ่งการฝึกอบรมในห้องอบรมจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดการขัดจังหวะของงานประจำรวมทั้งการฝึกปฏิบัติจริง(On the job training) หรือการสอนหน้างานนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเหตุเนื่องมาจาก On the job นี่คืองานจริงลงมือจริง ผิดพลาดไม่ได้ ของจริงอาจมีปัญหาเพิ่มเติมจากตอนอบรมในห้องหรือการทำ Workshop

แนะนำช่วยเหลือการใช้งานและแก้ไขปัญหา Support

เรามีทีมงานที่ให้บริการแนะนำและช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา ผ่านการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ ( ไลน์และรีโมท) รวมทั้งตรวจติดตาม( ERP Auditing and Accounting Auditing ) เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบทั้งหมดว่าได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักการของระบบหรือตามงานวางระบบที่ได้วางไว้หรือไม่

การบำรุงรักษา Maintenance

เราให้บริการการบำรุงรักษาให้คงอยู่และใช้งานได้อย่างเป็นปกติสมบูรณ์ของระบบมาตรฐานและตามงานวางระบบ รวมทั้งการปรับแต่งปรับเปลี่ยนรายงานเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการบริหาร ณ ปัจจุบัน การปรับแต่งปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการพิมพ์ต่างๆ การปิดข้อมูลประจำปี การตั้งค่าต่างๆ เพื่อเริ่มใช้งานในปีถัดไป นอกจากนี้เมื่อมีการใช้งานไปซักระยะก็สามารถที่จะให้ทางเราพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าของระบบที่ใช้อยู่ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีก

ทำไมต้องเลือก Odoo ERP ?

 • Odoo เป็น Open souce จึงทำให้สะดวกในการนำไปใช้งานและไม่มีค่า License
 • Odoo สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับลักษณะงานขององค์กรต่างๆได้อย่างง่ายดาย
 • Odoo เป็น Cloud base web application จึงทำให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • Odoo รองรับการทำงานกับอุปกรณ์: Mac & PC, iPad, iPhone, tablets and phones, Chromebook เป็นต้น
 • Odoo สามารถทำงานบนเว็บบราวเซอร์ เช่น IE, Chrome, Firefox, Opera, Safari
 • Odoo Open Source เป็น Top 4 จัดอันนับโดยopensource.com และ เป็นTop 5 จัดอันดับโดยCapterra Finance Software Blog
 • Odoo มีผู้ใช้งานมากกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก ใน 150 กว่าประเทศ
 • Odoo มี developer community มากกว่า 20,000 คนทั่วโลก
 • Odoo เป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการแบบ All-in-one
 • ทุกระบบงานเชื่อมโยงถึงกัน เช่น จากการผลิตไปการสั่งซื้ออัตโนมัติเมื่อวัตถุดิบไม่เพียงพอ การขายสินค้าไปเป็นการสั่งซื้อสินค้า และเชื่อมโยงการซื้อ การขาย การรับ-จ่ายเงิน ไปยังบัญชี รวมทั้งวางบิลอัตโนมัติเมื่อรับสินค้า
 • รูปแบบสวยงาน ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน
 • สามารถปรับแต่งการบันทึกและขั้นตอนระบบเอกสารให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและองค์กร ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถออกแบบ Template สำหรับการใช้งาน ได้อย่างง่ายดาย
 • รันตารางงานตามคำสั่งต่างๆ ที่ตั้งไว้ให้อัตโมมัติ เช่น การสั่งซื้อกรณีสินค้าต่ำกว่าจุด Minimum Stock
 • รองรับการทำงานแบบหลายภาษา (Multi-Language)
 • รองรับการการทำงานหลายสกุลเงินและหลายบริษัท

ที่มา : www.odoo.com

สาธิตการใช้งานและฟังก์ชั่น odoo

ทางเราจัดการสาธิตการใช้งานและฟังก์ชัน Odoo สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ลงทะเบียนฟรีเข้าร่วมรับฟังการสาธิตฟังก์ชั่น Odoo


ติดต่อบริการ เกี่ยวกับ Odoo บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
โทร : 02-563-6187-8 แฟกซ์ : 02-563-6089
มือถือ : 081-648-7459
LINE ID : @greenprokspacc
E-mail : surapa@greenproksp.com

5/5 - (1 vote)
แชร์