ทำอย่างไรให้ค่าจ้าง และค่าเช่า บันทึกค่าใช้จ่ายทางภาษีและบัญชีได้อย่างถูกต้อง

Podcast EP.11 ทำอย่างไรให้ค่าจ้าง และค่าเช่า บันทึกค่าใช้จ่ายทางภาษีและบัญชีได้อย่างถูกต้อง

กรณีศึกษาประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทำอย่างไรให้ค่าจ้าง และค่าเช่าบันทึกค่าใช้จ่ายทางภาษีและบัญชีได้อย่างถูกต้อง

การตัดจ่ายสินค้าหมดอายุประเภทสินค้าที่เก็บไม่ได้ ต้องทำอย่างไรที่ไม่ต้องเสีย vat ขาย

Podcast EP.10 การตัดจ่ายสินค้าหมดอายุประเภทสินค้าที่เก็บไม่ได้ ต้องทำอย่างไรที่ไม่ต้องเสีย vat ขาย

การทำลายสินค้าในกรณีที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อรับคืนสินค้ากลับคืนมาแล้วไม่สามารถจะขายได้ เนื่องจากคุณภาพสินค้า (สินค้าขายต่อไม่ได้แล้ว) มีวิธีการอย่างไรบ้าง?

ค่าขนส่งของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ถือเป็นรายได้หรือเปล่า

Podcast EP.9 ค่าขนส่งของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ถือเป็นรายได้หรือเปล่า

ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ แล้วมีค่าขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บจากลูกค้า ค่าขนส่งนี้ต้องถือเป็นรายได้เราไหม? และมีภาษีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง?

การวางแผนภาษี ธุรกิจขายส่งเนื้อหมูสด

Podcast EP.8 การวางแผนภาษีธุรกิจขายส่งเนื้อหมูสด

ทำธุรกิจขายส่งเนื้อหมูสดในรูปแบบบริษัท จะวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างไรให้มีความถูกต้อง เพื่อที่จะช่วยให้ประหยัดภาษี และนำค่าใช้จ่ายมาใช้ได้อย่างครบถ้วน

ธุรกิจขนส่งวางแผนภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง

Podcast EP.7 ธุรกิจขนส่งทางรถวางแผนภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง?

ธุรกิจขนส่งทางรถจะวางแผนเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างไรให้มีความถูกต้อง เพื่อที่จะช่วยให้ประหยัดภาษี และนำค่าใช้จ่ายมาใช้ได้อย่างครบถ้วน

จุดสำคัญที่ต้องมีในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ใบกำกับภาษีขาย,ใบกำกับภาษีซื้อ)_W

จุดสำคัญที่ต้องมีในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ใบกำกับภาษีขาย, ใบกำกับภาษีซื้อ)

ข้อความสำคัญที่ต้องมีในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ใบกำกับภาษีขาย, ใบกำกับภาษีซื้อ) มีกี่จุดและแต่ละจุดจะต้องมีข้อความรายละเอียดอะไรบ้าง?

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าและบริการจากต่างประเทศ

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าและบริการจากต่างประเทศ

ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าออนไลน์หรือผู้ประกอบการที่มีการทำการตลาดออนไลน์ เมื่อมีการนำเข้าสินค้าหรือจ่ายค่าบริการให้กับต่างประเทศมีภาษีตัวไหนที่เกี่ยวข้องบ้าง

กรณีศึกษา_การจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

การเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

การเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มลักษณะดังต่อไปนี้ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไหม 1.สินค้าที่ซื้อขายกันในต่างประเทศ 2.ขายสินค้าพวกผักและผลไม้ส่งออกต่างประเทศ

จดทะเบียนจัดตั้งเสร็จแล้วต้องทำอะไรบ้าง.1

เมื่อจดจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรบ้าง

มีคำถามจากผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ต่อไปต้องทำยังไงบ้าง? เอกสารที่จะต้องเตรียม เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง? ชำระทุนตอนไหน?