• ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
  • โทร: 081-648-7459

หมวดหมู่ บทความ

การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี-ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

กรณีรายจ่ายของกิจการ ที่จ่ายให้ผู้รับเงิน และผู้รับเงินไม่มีหลักฐาน เอกสารที่เพียงพอต่อการบันทึกบัญชี กิจการสามารถทำเอกสาร ดังต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานการบันทึกบัญชี และเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

ใบกำกับภาษีเต็มรูป – ข้อความสำคัญที่ต้องมี

ในบทความนี้จะมาให้ความรู้ในการจัดทำใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แบบเต็มรูป ต้องประกอบด้วยรายการข้อความสำคัญอะไรบ้าง?

WordPress-เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ

เวิร์ดเพรสส์ (WordPress) เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ ให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักบนโลก Online ผ่านเว็บไซต์ช่วยเพิ่มช่องทางลูกค้าให้ธุรกิจเติบโต

เมื่อจดจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรบ้าง

มีคำถามจากผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ต่อไปต้องทำยังไงบ้าง? เอกสารที่จะต้องเตรียม เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง? ชำระทุนตอนไหน?

หน้าที่ของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

หน้าที่ของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง ซึ่งบุคคลที่สนใจสามารถศึกษาได้จากบทความนี้ได้เลย

วิธีการเสียอากรแสตมป์ บทความนี้มีคำตอบ

ในบทความนี้จะให้ความรู้เรื่อง วิธีการเสียอากรแสตมป์สำหรับการทำตราสาร ซึ่งเรียกว่า “ปิดแสตมป์บริบูรณ์” หมายความว่าอย่างไร สามารถศึกษาได้จากบทความนี้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตอน รอบระยะเวลาบัญชี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจากกำไรสุทธิ ต้องคำนวณกำไรสุทธิ จากรายได้จากกิจการ หรือเนื่องจาก กิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ

ในบทความนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล เรื่อง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้