เมื่อจดจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรบ้าง

มีคำถามจากผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ต่อไปต้องทำยังไงบ้าง? เอกสารที่จะต้องเตรียม เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง? ชำระทุนตอนไหน?

Greenpro KSP

09/04/2021

หน้าที่ของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

หน้าที่ของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง ซึ่งบุคคลที่สนใจสามารถศึกษาได้จากบทความนี้ได้เลย

Greenpro KSP

09/04/2021

บัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจขายผักหรือผลไม้

บัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจขายผักหรือผลไม้ สำหรับผู้ประกอบการที่เป็น “นิติบุคคล” เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วน (หจก.) ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายผัก หรือผลไม้

Greenpro KSP

08/04/2021

10 สัญญาณความเสี่ยงธุรกิจ

10 สัญญาณความเสี่ยงธุรกิจ ที่จะบ่งบอกถึงกิจการของคุณกำลังมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกสรรพากรสุ่มตรวจสอบภาษี โดยทางกรมสรรพากรจะตรวจเข้มถึงการจัดทำบัญชีของกิจการ

Greenpro KSP

08/04/2021

กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “E COMMERCE”

กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “E Commerce” การประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การขายสินค้าหรือให้บริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Greenpro KSP

08/04/2021
ติดต่อเรา