นักบัญชีรุ่นใหม่จะปรับตัวอย่างไร? เมื่อ AI เข้ามา

พี่เก่งได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายสัมมนาในงาน MA DAY 2nd นักบัญชีรุ่นใหม่จะปรับตัวอย่างไร? เมื่อ AI เข้ามา ให้น้องๆสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์