นักบัญชีรุ่นใหม่จะปรับตัวอย่างไร? เมื่อ AI เข้ามา

พี่เก่งได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายสัมมนาในงาน MA DAY 2nd นักบัญชีรุ่นใหม่จะปรับตัวอย่างไร? เมื่อ AI เข้ามา ให้น้องๆสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับเป็นวิทยากรบรรยาย บัญชี ภาษี สอบบัญชี

รับเป็นวิทยากรบรรยาย บัญชี ภาษี สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต (CPA)

รับเป็นวิทยากรในการบรรยายการจัดสัมมนา ด้านบัญชีและภาษี รวมถึงเป็นอาจารย์สอนพิเศษในวิชาสอบบัญชี บรรยายและสอนโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงาน