เชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร. ภาษีทั้งระบบ สำหรับ. START UP.

เชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร “ภาษีทั้งระบบ สำหรับ START UP”

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ร่วมสัมมนาหลักสูตร “ภาษีทั้งระบบ สำหรับ START UP หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ด้านภาษีทั้งระบบแก่ผู้ประกอบการ