นักบัญชีรุ่นใหม่จะปรับตัวอย่างไร? เมื่อ AI เข้ามา

พี่เก่งได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายสัมมนาในงาน MA DAY 2nd นักบัญชีรุ่นใหม่จะปรับตัวอย่างไร? เมื่อ AI เข้ามา ให้น้องๆสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร. ภาษีทั้งระบบ สำหรับ. START UP.

เชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร “ภาษีทั้งระบบ สำหรับ START UP”

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ร่วมสัมมนาหลักสูตร “ภาษีทั้งระบบ สำหรับ START UP หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ด้านภาษีทั้งระบบแก่ผู้ประกอบการ