ภาษีบุคคลธรรมดา ของธุรกิจฟิตเนส

กรณีศึกษา ทำธุรกิจฟิตเนสในนามบุคคลธรรมดา ตัวธุรกิจฟิตเนสเป็นของคุณพ่อ คนรับรายได้เป็นลูกสาว จะเสียภาษีในชื่อใคร และมีวิธีการดำเนินการอย่างไร?

Greenpro KSP

01/04/2021

ทำธุรกิจขายอาหารออนไลน์ ต้องวางแผนภาษีอะไรบ้าง?

กรณีศึกษาทำธุรกิจขายอาหารคลีนบรรจุกล่อง ขายออนไลน์ (Delivery) และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทแล้ว ต้องวางแผนภาษีอะไรบ้าง?

Greenpro KSP

01/04/2021

จะเสียภาษีบุคคลธรรมดาอย่างไร ถ้าไม่สามารถจดทะเบียนพาณชย์ได้

กรณีศึกษา การทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดากับการจดทะเบียนพาณิชย์ I ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร?

Greenpro KSP

01/04/2021

ทำอย่างไรให้ค่าจ้าง และค่าเช่า บันทึกค่าใช้จ่ายทางภาษีและบัญชีได้อย่างถูกต้อง

ทำอย่างไรให้ค่าจ้าง และค่าเช่า บันทึกค่าใช้จ่ายทางภาษีและบัญชีได้อย่างถูกต้อง

Greenpro KSP

01/04/2021
1 2
ติดต่อเรา