ใช้บ้านหลังเดียวเป็นที่ตั้งของหลายบริษัทได้หรือไม่

กรณีศึกษา การใช้บ้านหลังหนึ่งสามารถที่จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่อยู่ของบริษัท ได้หลายบริษัทหรือเปล่า หรือว่ามีธุรกิจได้หลายธุรกิจได้ไหม?

Greenpro KSP

09/04/2021

รับรายได้ค่านายหน้า (COMMISSION) จากสินค้ากลุ่มเกษตร

รับรายได้ค่านายหน้า (Commission) จากธุรกิจทีมีการขายสินค้ากลุ่มเกษตรที่ไม่มีการแปรรูป กรณีศึกษา (การขายเนื้อหมู่สด) จะดำเนินการเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรบ้าง?

Greenpro KSP

09/04/2021

จุดสำคัญที่ต้องมีในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ใบกำกับภาษีขาย, ใบกำกับภาษีซื้อ)

ข้อความสำคัญที่ต้องมีในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ใบกำกับภาษีขาย, ใบกำกับภาษีซื้อ) มีกี่จุดและแต่ละจุดจะต้องมีข้อความรายละเอียดอะไรบ้าง?

Greenpro KSP

09/04/2021

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าและบริการจากต่างประเทศ

ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าออนไลน์หรือผู้ประกอบการที่มีการทำการตลาดออนไลน์ เมื่อมีการนำเข้าสินค้าหรือจ่ายค่าบริการให้กับต่างประเทศมีภาษีตัวไหนที่เกี่ยวข้องบ้าง

Greenpro KSP

09/04/2021

การเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

การเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มลักษณะดังต่อไปนี้ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไหม 1.สินค้าที่ซื้อขายกันในต่างประเทศ 2.ขายสินค้าพวกผักและผลไม้ส่งออกต่างประเทศ

Greenpro KSP

09/04/2021

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีตัวหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราที่เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่าย (ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย) ที่เป็นเรื่องของค่าบริการ

Greenpro KSP

09/04/2021

ผู้ประกอบการใหม่ ตอน รอบบัญชีสำหรับปิดงบการเงิน

สำหรับผู้ประกอบการใหม่ ที่จดทะเบียนจัดตั้งในต้นปี 2562 เมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแล้วผู้ประกอบการเกิดคำถามว่าปีนี้จะปิดบัญชีช่วงเดือนไหน?

Greenpro KSP

09/04/2021

ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา ตัดสินใจเป็น “นิติบุคคล” มีอะไรบ้างที่ควรพิจารณา?

สำหรับผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่กำลังจะตัดสินใจเป็นนิติบุคคล (บริษัท, หจก.) การที่จะพิจารณาว่าควรเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจจากรูปแบบบุคคลธรรมดา

Greenpro KSP

09/04/2021

การวางแผนภาษีธุรกิจนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์มีวิธีการอย่างไร?

น้องโทรเข้ามาปรึกษาพี่เก่ง ทำธุรกิจเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ (ขายคอนโด) เนื่องจากมีรายได้นายหน้าขายคอนโดเพิ่มขึ้น และเป็นกังวลเรื่องภาษีเลยโทรมาปรึกษาพี่เก่งว่าจะสามารถวางแผนภาษีอย่างไรได้บ้าง?

Greenpro KSP

24/02/2021

สรุป ภาษีที่ต้องยื่นตอนสิ้นปีของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีอะไรบ้าง

ทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา และนิติบุคคช่วงสิ้นปีมีภาษีอะไรบ้าง? ที่ต้องยื่น
และยื่นด้วยแบบภาษีอะไร?

Greenpro KSP

18/02/2021
ติดต่อเรา