จุดสำคัญที่ต้องมีในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ใบกำกับภาษีขาย, ใบกำกับภาษีซื้อ)

ข้อความสำคัญที่ต้องมีในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ใบกำกับภาษีขาย, ใบกำกับภาษีซื้อ) มีกี่จุดและแต่ละจุดจะต้องมีข้อความรายละเอียดอะไรบ้าง?

Greenpro KSP

09/04/2021

ผู้ประกอบการใหม่ ตอน รอบบัญชีสำหรับปิดงบการเงิน

สำหรับผู้ประกอบการใหม่ ที่จดทะเบียนจัดตั้งในต้นปี 2562 เมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแล้วผู้ประกอบการเกิดคำถามว่าปีนี้จะปิดบัญชีช่วงเดือนไหน?

Greenpro KSP

09/04/2021
ติดต่อเรา