• ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
  • โทร: 081-648-7459

หมวดหมู่ Video บรรยาย

การวางแผนภาษีรายได้ค่าเช่ามีวิธีการอย่างไร?

น้องโทรมาปรึกษาพี่เก่ง เรื่องรายได้ค่าเช่า เนื่องจากได้นำอาคารพาณิชย์ 3 ห้อง ให้ทาง เซเว่น อีเลฟเว่น เช่า และได้รับค่าเช่าเดือนละ 120,000 บาท/เดือน จะสามารถวางแผนภาษีได้อย่างไร?

การวางแผนภาษีร้านค้ารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ​ #ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ​

พี่เก่งจะมาอธิบายการวางแผนภาษี #ร้านค้า ที่รับบัตรสวัสดิการของรัฐ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ มีภาษีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง และจะมีแนวทางวางแผนภาษีได้อย่างไร?

การวางแผนภาษีธุรกิจนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์มีวิธีการอย่างไร?

มีน้องโทรเข้ามาปรึกษาพี่เก่ง ทำธุรกิจเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ (ขายคอนโด) เนื่องจากมีรายได้นายหน้าขายคอนโดเพิ่มขึ้น และเป็นกังวลเรื่องภาษีเลยโทรมาปรึกษาพี่เก่งว่าจะสามารถวางแผนภาษีอย่างไรได้บ้าง?

สรุป ภาษีที่ต้องยื่นตอนสิ้นปี ของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล มีอะไรบ้าง

#สรุปภาษีที่ต้องยื่นตอนสิ้นปีของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีอะไรบ้าง​ ทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา และนิติบุคคช่วงสิ้นปีมีภาษีอะไรบ้าง? ที่ต้องยื่น และยื่นด้วยแบบภาษีอะไร?

EP.2 ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีวิธีการอย่างไร?

จาก EP.1 เรื่อง การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีวิธีการอย่างไร? ที่มีน้องๆ โทรเข้ามาปรึกษาพี่เก่งเรื่องการคำนวณและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พี่เก่งจะมาอธิบายและยกตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อเป็นตัวอย่างให้ได้ดูกัน

EP.1 ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีวิธีการอย่างไร?

มีน้องๆ โทรศัพท์มาปรึกษาพี่เก่งเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในคลิปนี้พี่เก่งจะอธิบายถึง การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเรื่องของค่าลดหย่อน ว่ามีวิธีการอย่างไร?

การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับค่าลดหย่อนมีวิธีการอย่างไร?

มีน้องๆ โทรศัพท์มาปรึกษาพี่เก่งเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในคลิปนี้พี่เก่งจะอธิบายถึง การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเรื่องของค่าลดหย่อน ว่ามีวิธีการอย่างไร?

การซื้อรถยนต์ในนามของบริษัทมีหลักการบัญชีและภาษีเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง?

การซื้อรถยนต์ในนามบริษัท ตั้งแต่ตอนที่เราซื้อ ตอนบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ รวมถึงตอนที่เราขายออกไปมีภาษีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง และในเรื่องของหลักการบัญชีบันทึกบัญชีอย่างไร?

การซื้อรถยนต์ในนามของบริษัทมีหลักการบัญชีและภาษีเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง?

การซื้อรถยนต์ในนามบริษัท ตั้งแต่ตอนที่เราซื้อ ตอนบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ รวมถึงตอนที่เราขายออกไปมีภาษีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง และในเรื่องของหลักการบัญชีบันทึกบัญชีอย่างไร?

การซื้อที่ดิน, อาคาร #ในนามบริษัทมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนและภาษีอย่างไร?

มีลูกค้าพี่เก่งโทรเข้ามาปรึกษา เรื่องการซื้อที่ดิน, อาคาร ที่อยู่ในที่ดินผืนเดียวกัน จะซื้อในรูปแบบไหนดีเพื่อที่จะทำให้ปลายทางกำไรสุทธิของบริษัทลดลง และเป็นการประหยัดภาษี