การขายสินค้าออนไลน์จะออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเมื่อไร? #และลงบันทึกบัญชีอย่างไร?

เนื่องจากกระแสการขายสินค้าออนไลน์เพิ่มจำนวนมากขึ้น รูปแบบการขายเปลี่ยนไปเป็นแบบออนไลน์ผ่าน Facebook, IG, ผู้ให้บริการ เช่น Lazada, Shopee หรือ ช่องทางสื่อออนไลน์อื่นๆ จะมีแนวทางออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเมื่อไร? #และลงบันทึกบัญชีอย่างไร?

Greenpro KSP

22/04/2021
ติดต่อเรา