การบันทึกต้นทุนและการรับรู้รายได้ธุรกิจการพัฒนา Software มีวิธีการอย่างไร?

กรณีศึกษา ทำธุรกิจพัฒนา Software มีต้นทุนในการพัฒนาอะไรบ้าง? รวมถึงการรับรู้ต้นทุน และการรับรู้รายได้มีวิธีการอย่างไร?

Greenpro KSP

21/04/2021
ติดต่อเรา