ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจะวางแผนรายได้ ค่าใช้จ่ายและภาษีอย่างไร?

กรณีศึกษา มีลูกค้าที่พี่เก่งดูแลอยู่ เป็นธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากเห็นว่าธุรกิจมีการเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว เพราะสังคมจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ #จากกรณีศึกษา จะจัดการด้านเอกสาร และวางแผนภาษีอย่างไร?

Greenpro KSP

22/04/2021
ติดต่อเรา