การวางแผนภาษี กรณีศึกษาธุรกิจขายน้ำหอม

กรณีศึกษา ลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษาทำธุรกิจขายน้ำหอมในนามบุคคลธรรมาดา มีหน้าร้าน และก็มีเพจ Facebook น้ำหอมที่ขายเป็นน้ำหอมชื่อดัง ลูกค้าทำธุรกิจมาได้ครึ่งปีรายได้ก็เริ่มเพิ่มขึ้น สิ่งที่ลูกค้ามาปรึกษาคือ การซื้อขายเป็นการพูดคุยทางไลน์โอนเงิน และส่งของไม่มีเอกสารอื่นๆ ประกอบ เช่น ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน #จากกรณี ศึกษา จะจัดการด้านเอกสาร และวางแผนภาษีอย่างไร?

Greenpro KSP

22/04/2021
ติดต่อเรา