ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT คืออะไร?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT คืออะไร ผู้ประกอบการหลายท่านคงยังสงสัยและยังไม่เข้าใจว่าภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ใครมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและจะเสียภาษีเมื่อใด

Greenpro KSP

08/04/2021
ติดต่อเรา