ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) #ตอน ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเวลาการจดทะเบียน

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีลักษณะอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

Greenpro KSP

08/04/2021

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT คืออะไร?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT คืออะไร ผู้ประกอบการหลายท่านคงยังสงสัยและยังไม่เข้าใจว่าภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ใครมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและจะเสียภาษีเมื่อใด

Greenpro KSP

08/04/2021
ติดต่อเรา