ธุรกิจขนส่งจะวางแผนภาษีและบัญชีอย่างไร?

กรณีศึกษา ทำธุรกิจขนส่งมีภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง และภาษีอะไรที่ได้รับการยกเว้น รวมถึงจะสามารถวางแผนภาษี, บัญชีได้อย่างไรบ้าง?

Greenpro KSP

22/04/2021

ทำธุรกิจขนส่งจะสามารถวางแผนภาษีอย่างไร?

กรณีศึกษา ทำธุรกิจขนส่งในรูปแบบบริษัท โดยมีรถร่วมเข้ามา Join (ร่วม) งานกัน บริษัทมีหน้าที่คุยงานกับลูกค้าและเอางานมาจ่ายให้ทีมรถร่วม โดยคิดค่าดำเนินการ 7% จะสามารถวางแผนภาษีอย่างไร?

Greenpro KSP

21/04/2021
ติดต่อเรา