การซื้อสำนักงานในนามบริษัทจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? #เพื่อนำมาบันทึกบัญชี

กรณีศึกษา มีลูกค้าที่ใช้บริการบัญชีกับพี่เก่ง โทรมาปรึกษาเรื่องเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี เมื่อซื้อทาวน์เฮาส์ จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

Greenpro KSP

21/04/2021
ติดต่อเรา