การยื่นงบการเงินสำหรับรอบ วันที่ 31 ธันวาคม2566

การยื่นงบการเงิน กิจการมีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาฯและกรมสรรพากรเป็นประจำทุกปี หากยื่นงบการเงินล่าช้าอาจมีเบี้ยปรับทุกขั้นตอน

การยื่นงบการเงิน

เข้าสู่เดือนที่นักบัญชีจะต้องปิดงบการเงินเพื่อส่งเอกสารให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเมื่อข้อมูลการบันทึกบัญชีต่างๆนั้นถูกต้องตรงตามเอกสารแล้วผู้สอบบัญชีจะลงลายมือชื่อลงไปในงบการเงิน และส่งงบการเงินที่ลงลายมือชื่อแล้วกลับไปให้ผู้ทำบัญชี

เมื่อผู้ทำบัญชีได้รับงบการเงินที่ลงลายมือชื่อแล้วก็จะยื่นงบการเงินดังกล่าวให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ให้ทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

Timeline ยื่นงบการเงินปี 2566

ยื่นงบการเงิน คือหนึ่งในสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียว เพราะหากไม่ยื่นงบการเงินหรือยื่นล่าช้า อาจทำให้กิจการของท่านโดนหมายเรียกทางกฎหมายเพื่อไปดำเนินการเสียค่าปรับและยื่นงบการเงินในภายหลังได้


ติดต่อบริการปิดงบการเงิน

ติดต่อสำนักงานบัญชี บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร085-067-4884

Add Friend
ให้คะแนน
แชร์