สกัดสินค้าต่างชาติทะลักสั่ง “คลัง” เก็บภาษีสินค้าต่ำกว่า 1,500 บาท

สกัดสินค้าต่างชาติทะลัก
สกัดสินค้าต่างชาติทะลัก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง แถลงหลังเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่าตนได้สั่งการกระทรวงการคลัง เร่งดำเนินการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่นำเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า1,500 บาท จากเดิมที่ไม่มีการเรียกเก็บ

ประโยชน์ของงบการเงิน

ประโยชน์ของงบการเงิน
ประโยชน์ของงบการเงิน เป็นตัวสะท้อนผลกิจการให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจวางแผนดำเนินงานในอนาคต

กรมสรรพากรแจ้งเตือนใกล้สิ้นสุดกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สรรพากรแจ้งเตือนใกล้สิ้นสุดเวลาการยื่นภาษี
สรรพากรแจ้งเตือนใกล้สิ้นสุดเวลาการยื่นภาษีเงินได้ สามารถยื่นแบบด้วยกระดาษได้ภายในวันที่ 1 เม.ย. 67 หรืออินเทอร์เน็ตได้ถึงวันที่ 9 เม.ย 67

ความแตกต่างระหว่าง การวางแผนภาษี / การหลบหลีกภาษี / การหลีกเลี่ยงภาษี

ความแตกต่างระหว่างภาษี
ความแตกต่างระหว่างภาษี ผู้ประกอบการอาจเกิดความสับสน การวางแผนภาษี การหลบหลีกภาษี และการหลีกเลี่ยงภาษี  ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร? เพื่อให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มาทำความเข้าใจความหมายภาษีแต่ละแบบกันค่ะ

สรรพากรบังคับทุกบริษัทส่งข้อมูลหักภาษีออนไลน์ แก้เผ็ดแจ้งเท็จหักภาษี ณ ที่จ่าย

สรรพากรบังคับทุกบริษัทส่งข้อมูลหักภาษี
สรรพากรบังคับทุกบริษัทส่งข้อมูลหักภาษีออนไลน์ แก้เผ็ดแจ้งเท็จหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ช่วง (1 มกราคม 2568 – 8 เมษายน 2568) เป็นต้นไป

กรมสรรพากรคืนเงินภาษีบุคคลธรรมดาผ่าน 3 วิธี

กรมสรรพากรคืนเงินภาษีบุคคลธรรมดาผ่าน3วิธี
กรมสรรพากรคืนเงินภาษีบุคคลธรรมดาผ่าน3วิธี ยื่นแบบแสดงรายการต้นปี 2567 กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามคำร้องขอคืนภาษี 3 วิธีดังนี้