ความแตกต่างระหว่าง การวางแผนภาษี / การหลบหลีกภาษี / การหลีกเลี่ยงภาษี

ความแตกต่างระหว่างภาษี ผู้ประกอบการอาจเกิดความสับสน การวางแผนภาษี การหลบหลีกภาษี และการหลีกเลี่ยงภาษี  ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร? เพื่อให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มาทำความเข้าใจความหมายภาษีแต่ละแบบกันค่ะ

ความแตกต่างระหว่างภาษี

  • การวางแผนภาษี (Tax Planning) คือ การวางแนวทางชำระภาษีภายในกิจการอย่างครอบคลุม เพื่อบรรเทาภาระทางภาษี ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ การเสียค่าปรับที่ไม่สมเหตุสมผล และเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในระยะยาวอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายภาษี
  • การหลบหลีกภาษี (Tax Avoidance) คือ การหาช่องโหว่ทางกฎหมายโดยการหลบหลีกภาษีหรือการบิดเบือน ซึ่งการหลบหลีกภาษีมีความคล้ายกับการวางแผนภาษี คือ ทำให้กิจการประหยัดภาษีมากที่สุดแต่ใช้วิธีไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง หรือประกอบการจัดทำธุรกิจหลอกลวง เช่น จัดตั้งบริษัทหลายบริษัทเพื่อกระจายฐานภาษี ซึ่งแต่ละบริษัทอาจไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่เพียงต้องการที่จะหลบหลีกภาษีเท่านั้น
  • การหลีกเลี่ยงภาษี (Tax Evasion) คือ ผู้เสียภาษีมีเจตนาหรือจงใจหลีกเลี่ยงภาษีโดยทุจริต ในการแสดงหลักฐานเท็จต่อเจ้าพนักงาน / ไม่ยื่นแสดงรายการที่กิจการต้องยื่นแบบต่อกรมสรรพากร หรือกรอกข้อมูลในแบบแสดงรายการไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อให้กิจการเสียภาษีน้อยลงซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ผู้หลีกเลี่ยงภาษีนอกจากจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มแล้ว ยังต้องรับโทษทางอาญา โดยค่าปรับทางอาญา กิจการผู้หลีกเลี่ยงภาษีไม่สามารถนำค่าปรับไปเป็นรายจ่ายทางภาษีได้


ติดต่อบริการบัญชี


ติดต่อบริการบัญชี  : บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
หรือโทร085-067-4884

ให้คะแนน
แชร์