รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์รับจดทะเบียนโดยตรงกว่า 28 ปี จึงให้บริการได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และจัดทำเอกสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จดทะเบียนบริษัท 1 ในบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ | Greenpro KSP

ในปัจจุบันหากผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดาและต้องการจดทะเบียนเปลี่ยนเป็นบริษัท เพื่อรองรับในการเจริญเติบโตของธุรกิจหรือในการขยายธุรกิจ หรือท่านที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจและต้องการจดบริษัทตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ เนื่องจากการทำธุรกิจในรูปบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการอย่างครบวงจร ได้แก่ บริการจดทะเบียนบริษัท
จดบริษัท ออนไลน์ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง จดทะเบียนเลิกกิจการ จดทะเบียนแปรสภาพ จดทะเบียนพานิชย์ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ พร้อมบริการรับทำบัญชี ปิดงบการเงิน และตรวจสอบบัญชี
📍 และบริการอีกมากมาย >> http://www.greenprokspforsme.com

พร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์จดบริษัท / จดจัดตั้งบริษัท ออนไลน์ มากกว่า 28 ปี เรามีสำนักงานในเมืองที่มีหลักแหล่งแน่นอน มีความน่าเชื่อถือ เราได้รับความไว้วางใจให้บริการรับจดบริษัทแก่ลูกค้ามาแล้วเป็นจำนวนมาก เอาใจใส่ในการให้ข้อมูล และให้คำแนะนำในการจดบริษัทแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน ด้วยบริการที่ดี โดยราคาที่สมเหตุสมผล เราให้คำแนะนำเรื่องแพคเกจ และแสดงราคาค่าบริการจดบริษัทที่ชัดเจนไม่คลุมเคลือ โดยให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และจัดทำเอกสารจดบริษัทถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการในภายหลัง นอกจากนี้เรายังมีเอกสารแนะนำถึงหน้าที่หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัทอีกด้วย

ข้อดีของการทำธุรกิจในรูปนิติบุคคล (จดทะเบียนบริษัท)

 1. การทำธุรกิจในรูปบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือมากว่าการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้า จะต้องการทำธุรกิจกับนิติบุคคล คือรูปแบบบริษัทมากกว่าบุคคลธรรมดา
  เพราะสามารถตรวจสอบสถานะได้ อย่างเช่น
  – บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่าใด
  – รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
  – กรรมการบริษัทเป็นใคร
  รวมถึงสถานะทางการเงินของบริษัทจากงบการเงินที่บริษัทนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  จึงทำให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปแบบบริษัทนั้นมีโอกาสทางธุรกิจมากกว่า กล่าวคือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัทจะมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าหรือคู่ค้ามากกว่าผู้ประกอบการที่ธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา
 2. การทำธุรกิจในรูปบริษัทจะมีความมั่นคงกว่าการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา การระดมทุนก็สามารถทำได้ง่ายกว่า อย่างเช่น เมื่อต้องการขยายกิจการก็จะสามารถหาผู้ลงทุนมาลงทุนได้ง่ายกว่า
  รวมถึงการพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปบริษัทก็จะมากกว่าบุคคลธรรมดา
 3. การสรรหาพนักงาน เพราะลูกจ้างหรือพนักงานโดยส่วนใหญ่ก็ต้องการความมั่นคงในชีวิต ทำให้ผู้ประกอบการที่ จดทะเบียนบริษัท มีโอกาสได้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาทำงานกับบริษัทมากกว่า
 4. การประกอบกิจการในรูปบริษัทจำกัดนั้นมีข้อได้เปรียบทางด้านภาษีมากกว่าบุคคลธรรมดา กล่าวคือ บุคคลธรรมดานั้นมักใช้อัตราค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย โดยหักได้ 10-60% ตามประเภทของเงินได้
  แต่ว่านิติบุคคลคือ บริษัทนั้นเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ โดยการคำนวนภาษีของบริษัทจำกัดสามารถนำค่าใช้จ่ายของกิจการมาหักออกจากรายได้ เมื่อมีผลกำไรสุทธิเกินกว่าจำนวนที่ได้รับการยกเว้นภาษี แล้วจึงเสียภาษี
  ถ้าขาดทุนสุทธิ นิติบุคคลนั้นก็ไม่ต้องเสียภาษี กล่าวคือการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดาถึงแม้ว่ากิจการที่ทำในปีนั้นผลประกอบการมีผลขาดทุนก็ยังคงต้องเสียภาษี ในขณะที่นิติบุคคลคือบริษัทจำกัดถ้าผลประกอบการขาดทุนสุทธิก็ไม่ต้องเสียภาษี
  นอกจากนี้บริษัทยังสามารถยกยอดผลขาดทุนสุทธิไปหักเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีในปีต่อๆ ไปได้อีกไม่เกิน 5 ปี (ตามข้อกำหนดของสรรพากร) โดยนิติบุคคลได้รับการยกเว้นภาษี 300,000 บาทแรกจากกำไรสุทธิ (ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนที่ชำระไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท) ในขณะที่บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษี 150,000 บาทจากเงินได้สุทธิ โดยทั้งนี้อัตราภาษีของนิติบุคคลสูงสุดไม่เกิน 20% ในขณะที่อัตราภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 35%

เหตุผลที่ควรใช้บริการจดทะเบียนบริษัทกับเรา

ยินดีให้คำแนะนำกับท่านทุกแง่มุมในการ จดทะเบียนบริษัท และเป็นไปตามหลักของกฎหมายโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการไปศึกษาเอง ซึ่งการหาข้อมูลเองอาจจะไม่ชัดเจนและถูกต้องเพียงพอ ทำให้การจดทะเบียนบริษัทนั้นล่าช้า ใช้เวลานานในการจดทะเบียนบริษัทได้สำเร็จ หรือเมื่อจัดตั้งไปแล้วก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในภายหลัง เนื่องจากความไม่เข้าใจในเอกสารและหลักกฎหมายทำให้การจดทะเบียนบริษัทนั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดตั้ง
จดทะเบียนบริษัท โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ เรายึดมั่นในการให้บริการที่ดี ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลด้านการจัดตั้งบริษัท และคำแนะนำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว ในราคามิตรภาพ กรีนโปร เคเอสพี ได้ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทแก่ลูกค้ามาแล้วเป็นจำนวนมาก ได้รับความเชื่อถือในการให้บริการจดทะเบียนบริษัท เราได้รับลูกค้าจดทะเบียนบริษัทรายใหม่เป็นจำนวนมากจากคำแนะนำของลูกค้ารายเดิมที่เคยใช้บริการจดทะเบียนบริษัทกับทางเรา
ให้บริการจดทะเบียนบริษัทอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของท่าน ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจแทน
กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ยินดีให้คำปรึกษา คำแนะนำที่ถูกต้อง และให้ข้อมูลอย่างละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทแก่ผู้ประกอบการที่สนใจในการทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล และต้องการจัดตั้งบริษัท

หากคุณตัดสินใจใช้บริการของเรา คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะช่วยดำเนินการจดทะเบียนบริษัท โดยให้ความสำคัญแก่ความถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการ

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

 1. จองชื่อบริษัทกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  การจองชื่อ ต้องใช้ชื่อและเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยชื่อที่จองต้องตรงกับข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 2. ชื่อที่จองได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อย
 3. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และกรอกแบบฟอร์มไปยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายละเอียดการจดบริษัท โดยถ้าเอกสารที่จัดเตรียมมีความผิดพลาดแม้เพียงจุดเดียว ผู้ยื่นจะต้องนำเอกสารดังกล่าวกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง และอาจจะต้องนำเอกสารไปยื่นใหม่อีกครั้งในวันถัดไป
  *** เนื่องจากในแต่ละวันมีการยื่นจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคิวในการจดทะเบียนแต่ละวันจึงค่อนข้างยาวเป็นอย่างมาก และใช้เวลารอค่อนข้างนาน

ด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยาก และให้เวลาค่อนข้างนาน ทางบริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
จึงได้จดทะเบียนบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เริ่มต้นธุรกิจและต้องการจะจัดตั้งบริษัท หรือผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วในรูปบุคคลธรรมดา และต้องการที่จะดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัท

ด้วยประสบการณ์ในการจดบริษัท ที่ยาวนานทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้งานจดทะเบียนบริษัท / จดจัดตั้งบริษัท ออนไลน์ เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ลูกค้าที่มาใช้บริการรับรองมั่นใจได้เลยว่างานจะสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างไม่มีปัญหา

ข้อดีของการใช้บริการจดทะเบียนบริษัท

 • ไม่ต้องเสียเวลาในการจดทะเบียนด้วยตัวเอง
 • เรามีทีมงานมืออาชีพในด้านงานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • มีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียน
 • มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆด้วยตนเอง
 • จัดทำเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
 • จดทะเบียนบริษัท ออนไลน์
 • รับจดทะเบียนบริษัทราคาเหมาะสม ค่าบริการเหมาะสมคุ้มค่า

ค่าบริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

แพ็คเกจที่ 1 – ค่าบริการ 7,990 บาท จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แบบออนไลน์ ทางบริษัท จะดำเนินการจัดการเตรียมแบบฟอร์ม รวมทั้งเอกสารสำหรับ จดทะเบียนให้กับลูกค้า และทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แบบออนไลน์ ทางบริษัทมีการจัดทำตราประทับ และ คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ฟรี
*กรณีใช้บริการทำบัญชีกับ GreenproKSP ทางเราจะขอ Username & Password จากกรมสรรพากรให้แทนลูกค้า

แพ็คเกจที่ 2 – ค่าบริการ 9,490 บาท จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จะดำเนินการจัดการเตรียมแบบฟอร์ม รวมทั้งเอกสารสำหรับ จดทะเบียนให้กับลูกค้า และทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่กระทรวงพานิชย์ ทางบริษัทมีการจัดทำตราประทับ และ คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ฟรี
*กรณีใช้บริการทำบัญชีกับ GreenproKSP ทางเราจะขอ Username & Password จากกรมสรรพากรให้แทนลูกค้า

VAT

แพ็คเกจที่ 1 – บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแบบออนไลน์ ทางเราจะจัดเตรียมชุดเอกสารสำหรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม “ราคา 3,000 บาท”

แพ็คเกจที่ 2 – บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางเราจะจัดเตรียมชุดเอกสารสำหรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม “ราคา 4,000 บาท”

SSO

แพ็คเกจที่ 3 – บริการ จดขึ้นทะเบียน นายจ้าง – ลูกจ้าง (SSO) ทางเราจัดเตรียมเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียน ประกันสังคม “ราคา 5,000 บาท”

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัดรับจดทะเบียนบริษัททุกประเภทธุรกิจ และบริการราคาไม่แพง เพียง 3,000 – 5,000 บาท (ผู้ที่สนใจรบกวนกรอกแบบฟอร์มข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

สิ่งที่เราให้บริการแก่ท่าน

 • จองชื่อบริษัท
 • จัดทำชุดเอกสารจดทะเบียน
 • จัดทำตรายาง (ตราประทับ)
 • จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ขอรหัส E-Filing จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • Username & Passwords จากกรมสรรพากร เป็นต้น

นอกจากนี้เรายังมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมอบสิทธิพิเศษให้กับบริษัทที่มาจดทะเบียนกับเรา คือ “บริการรับทำบัญชีเหมาะสม” คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ทางเราให้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร ซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าถ้าผู้ประกอบการมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการที่เป็นปกติธุระเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

โดยภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บนี้ต้องนำส่งสรรพากรทุกเดือน ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้วในตอนแรกได้เลย หรือผู้ประกอบการจะดำเนินธุรกิจไปก่อน แล้วค่อยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในภายหลังก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนรายได้ถึง 1.8 ล้านบาท (คลิกอ่าน ข้อพิจารณาของผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนรายรับถึง 1.8 ล้านบาทตามที่กฎหมายกำหนด)

เราเข้าใจถึงความสำคัญและความซับซ้อนของกระบวนการจดทะเบียนบริษัท พร้อมให้คำปรึกษาอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญใน การจัดตั้งบริษัท / จดบริษัท ออนไลน์ และดำเนินงานเป็นระบบ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

พิเศษ! เมื่อใช้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับเรา

🎉รับฟรี‼ คอร์สเรียนออนไลน์ ภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการใหม่ มูลค่า 3,800 บาท

คอร์สเรียนออนไลน์ ‼ ภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการใหม่

คอร์สนี้คอร์สเดียวที่ครอบคลุมทุกภาษีในการทำธุรกิจ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
—>นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำธุรกิจได้อย่างแน่นอน!

👩‍🏫เรียนกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีตัวจริง + ประสบการณ์จริง‼
สุรภา แจ่มแจ้ง (เก่ง)
– กรรมการผู้จัดการ : บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
– ให้คำปรึกษาด้านภาษีกว่า 25 ปี ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลกว่า 300 บริษัท
– ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการ จดทะเบียน จัดตั้งบริษัท

ในการจดทะเบียน จัดตั้งบริษัทนั้น จะต้องมีผู้ร่วมก่อการในการจัดตั้งบริษัทอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป โดยต้องไปดำเนินจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น ต้องมีข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทดังนี้

 • ชื่อของบริษัท – ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทอันดับแรก ก็คือชื่อบริษัท โดยต้องมีชื่อภาษาไทยและอังกฤษของบริษัทที่จะจดทะเบียน และต้องทำการจองชื่อบริษัทผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน ทั้งนี้ชื่อบริษัทที่ผู้ประกอบการต้องการจะจดทะเบียนนั้นต้องไม่ซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่นที่ได้จดทะเบียนบริษัทไปแล้ว โดยท่านสามารถส่งชื่อภาษาไทยและอังกฤษพร้อมสำเนาบัตรประชาชนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจดทะเบียนเพื่อใช้ในการจองชื่อ
  ให้ทาง กรีนโปร เคเอสพี ดำเนินการจองชื่อว่าชื่อนั้นสามารถจองได้หรือไม่? เมื่อชื่อของบริษัทที่จองไปในระบบได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็จะสามารถพิมพ์ใบรับอนุมัติการจองชื่อเพื่อใช้ประกอบในการจดทะเบียนบริษัทต่อไป
 • ที่ตั้งกิจการ – ในการจดทะเบียนบริษัท ต้องมีสถานที่ตั้งของกิจการที่จะจดทะเบียน และมีสำเนาทะเบียนบ้าน แสดงรหัสประจำบ้าน 13 หลักที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งบริษัทที่จะจดทะเบียน และมีรูปแผนที่แสดงที่ตั้งกิจการ ในกรณีถ้าบริษัทที่จะจัดตั้งมีสำนักงานสาขา ก็ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านและแผนที่ของสำนักงานสาขา และจดทะเบียนแจ้งการมีสำนักงานสาขาต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเอกสาร
  ณ ตอนจดทะเบียนจัดตั้งพร้อมกัน
 • อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องมีในการจดทะเบียนบริษัท เนื่องจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะส่งรหัส E-filing เพื่อใช้ในการยื่นงบการเงินของบริษัทต่อ
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้แก่บริษัทผ่านทางอีเมลที่จดแจ้งตอนยื่นจดทะเบียนบริษัทนี้
  ส่วนในกรณีเบอร์โทรศัพท์ ถ้าท่านไม่มีเบอร์พื้นฐาน ก็สามารถใช้เบอร์มือถือแทนได้ ทั้งนี้ถ้าท่านมีเว็บไซต์ของบริษัทที่จะจดทะเบียนก็ควรให้ข้อมูล URL ของเว็บไซต์เพื่อระบุในแบบฟอร์มจดทะเบียน แต่ถ้าไม่มีทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ได้บังคับแต่อย่างใด
 • ทุนจดทะเบียน – ต้องมีการกำหนดว่าทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวนเงินเท่าใด? ทุนจดทะเบียนนี้คือทุนที่ใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยท่านต้องประมาณการว่าบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นจะใช้ทุนเป็นจำนวนเท่าใดในการดำเนินธุรกิจ
  แต่โดยส่วนใหญ่ผู้ที่จัดตั้งบริษัทจะจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อต้องการความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทตนเองในสายตาของคู่ค้า

เตรียมตัวจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล บริษัท, หจก.

สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดา ทำธุรกิจแล้วเติบโต มีรายได้สูงขึ้นต้องการที่จะวางแผนในการเสียภาษีให้ถูกต้อง และก็อยู่ในช่วงการตัดสินใจว่าจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล หลักในการพิจารณา ตัดสินใจมีสิ่งสำคัญอยู่หลายประการด้วยกัน ดังนี้

 • รายได้
 • การหักค่าใช้จ่าย
 • เรทอัตราภาษี

ซึ่งในด้านการเสียภาษี การหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างการดำเนินธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาแตกต่างจากนิติบุคคลอย่างไร? และการวางแผนด้านภาษี ข้อดีต่างๆ เมื่อจดเป็นนิติบุคคล (บริษัท, หจก.)
แล้วเป็นอย่างไร? คลิปวีดีโอนี้จะให้ข้อมูลดีๆแก่ท่าน

คำถามที่พบบ่อย

ประเมินราคารับจดทะเบียนบริษัทอย่างไร?

ในการประเมินราคารับจดทะเบียนบริษัท เราประเมินราคาเหมาะสมกับค่าบริการ ซึ่งรวมค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง หรือค่าแรงพนักงานในการดำเนินการ

จดทะเบียนบริษัทในวันเดียวได้ไหม?

ใช่! เราให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทภายในวันเดียวได้ ถ้าได้ดำเนินการทุกขั้นตอนในข้อมูลงานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายในวันเดียว

พื้นที่ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท?

สำหรับงานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนั้นเราให้บริการทั่วประเทศไทย สำหรับงานจดทะเบียนอื่นๆนั้น ลูกค้าโปรดโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อน

ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทรวมค่าธรรมเนียมแล้วใช่ไหม

ใช่! ในบริการรับจดทะเบียนบริษัทเเพ็คเกจที่ 2,3 และแพ็คเกจที่ 4 รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว

ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพิ่มจำนวนทุนใช่ไหม?

ไม่! ตามเเพ็คเกจราคาที่เรารับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เฉพาะทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท หากทุนจดทะเบียนเกินกว่านี้
เราคิดค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 12,000 บาท จดทะเบียนบริษัทรวมจด VAT 15,000 บาท
–>โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

มีบริการรับทำบัญชีไหม?

ใช่! เรามีบริการับทำบัญชีด้วย กรณีที่ลูกค้าจดทะเบียนบริษัทแล้วต้องการให้เรารับทำบัญชีให้ “บริการด้วยทีมงานนักบัญชีมืออาชีพ”  ดูรายละเอียดบริการรับทำบัญชีGreenpro KSP Accounting Service

ผู้ให้บริการ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ ที่มีประสบการณ์ในการ จดจัดตั้งบริษัท ออนไลน์ กว่า 28 ปี ด้วยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์สูง และเป็นบริษัทชั้นนำด้าน จดทะเบียนบริษัท ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจมากมาย
————————–
เราคือผู้เชี่ยวชาญให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น
• ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า
• ธุรกิจบริการ
• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจการเงิน
• ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
• ธุรกิจสุขภาพและความงาม
• ธุรกิจการแพทย์
• ธุรกิจบริการขนส่ง
>>และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่ โดยมีทีมงานจดทะเบียนบริษัทที่มีประสบการณ์ ให้บริการในราคาที่เหมาะสม

เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ

บริการจดทะเบียนบริษัท หรือ จดบริษัท ออนไลน์ คือหัวใจสำคัญของเรา ยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำแนะนำในด้าน การจดทะเบียนบริษัท รวมถึง บัญชี ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเมื่อลูกค้าต้องการข้อมูล เรายินดีช่วยเหลือ บริการ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม คุยได้เป็นกันเอง ยินดีต้อนรับคะ

สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
รับจดทะเบียนบริษัท by กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เรายังมีบริการงานด้านจดทะเบียน หจก. รับจดเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

รับจดทะเบียน หจก

ให้บริการจดทะเบียน หจก. ด้วยทีมงานมืออาชีพ เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนโดยตรง เราให้คำปรึกษาแนะนำ ราคาเหมาะสม บริการรวดเร็ว ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา >>คลิก รับจดทะเบียน หจก

รับจดเปลี่ยนแปลง

บริการรับรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โดยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ ประสบการณ์สูง เราให้คำปรึกษาแนะนำงานจดเปลี่ยนแปลง บริการรวดเร็ว ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา  >>คลิก จดเปลี่ยนแปลง

3/5 - (7 votes)
แชร์