เจ้าหนี้การค้า หมายถึงอะไร

เจ้าหนี้การค้า (Account Payable) เป็นหนี้สินไม่มีดอกเบี้ย ช่วยให้กระแสเงินสดของการดำเนินธุรกิจดีขึ้น และยิ่งธุรกิจนั้นมีเจ้าหนี้ การค้าสูงก็จะแสดงถึงเครดิตที่ดีและมีอำนาจต่อรองสูงอีกด้วย

เจ้าหนี้การค้า

จะเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือบริการและยังไม่ได้ชำระเงินในขณะนั้นโดยเงินที่กิจการค้างชำระสินค้าหรือบริการ จะถูกบันทึกเป็นหนี้สินหมุนเวียนของกิจการในงบการเงิน และกิจการต้องชำระหนี้คืนภายในระยะเวลาที่กำหนด

       ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบของการให้เครดิตในการชำระเงินที่ผู้ขายยอมให้สินค้าหรือบริการไปก่อนแล้วค่อยรับเงินในภายหลังตามที่ตกลงกันไว้ ยกตัวอย่าง เช่น ค่าน้ำ- ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

เจ้าหนี้ การค้าจัดอยู่ในหนี้ประเภทใด

จัดอยู่ในประเภทหนี้สินหมุนเวียน ที่มีระยะเวลาการชำระคืนภายใน 1 ปี และนอกจากนี้ยังมีหนี้สินหมุนเวียนแบบอื่นๆอีกเช่นกัน

ข้อดีเจ้าหนี้ การค้า

การที่ธุรกิจแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ เพราะการที่คู่ค้าให้เครดิต และปล่อยให้นำสินค้ามาขายหรือให้บริการก่อนได้ แสดงว่าธุรกิจมีศักยภาพการชำระหนี้ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีข้อดีอีกหลายปัจจัยดังนี้

  1. การขยายธุรกิจ: ธุรกิจสามารถเติบโตได้มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่หมุนก่อน
  2. บริหารการเงินได้ดีขึ้น: การใช้เครดิตภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถสร้างโอกาสในการบริหารการเงินของธุรกิจได้ดี เพราะธุรกิจสามารถใช้เงินทุนนี้เพื่อลงทุนในโครงการอื่นๆที่สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้
  3. การควบคุมกระแสเงินทุน: ธุรกิจสามารถควบคุมกระแสเงินทุนได้ดี มีความยืดหยุ่นในการชำระหนี้ ทำให้สามารถดูแลความสมดุลในการเงินได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินทุนสดมากมาย
  4. สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี: สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เสถียร ความไว้วางใจระหว่างธุรกิจและผู้ขายทำให้มีความร่วมมือทางธุรกิจที่ดี
  5. ลูกค้ามีตัวเลือกในการชำระเงิน: หากมีตัวเลือกในการชำระเงินหลายทาง จะสามารถดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพมาร่วมลงทุนกับธุรกิจของคุณ
  6. ลดความเข้าใจในการชำระเงินทันที: ลดความกดดันทางการเงินทันที สามารถทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องมีความกดดันในการชำระเงิน
  7. เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารหนี้: การได้รับเครดิตที่เหมาะสมทำให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการบริหารหนี้ สามารถทำงานกับเครดิตที่มีเงื่อนไขอย่างเหมาะสม

การมีเจ้าหนี้ การค้าที่ดีจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต การบริหารเจ้าหนี้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญ


ติดต่อบริการ

ติดต่อสำนักงานบัญชี บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร085-067-4884

Add Friend
ให้คะแนน
แชร์