งานบัญชีที่ต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัท

งานบัญชีที่ต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัท
งานบัญชีที่ต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัท เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบเพื่อนำไปดำเนินงานภายในธุรกิจให้เกิดความราบรื่นและไม่มีปัญหาเรื่องบัญชี ภาษี ตามมาให้ปวดหัวในภายหลัง

ภาษีเงินได้จากต่างประเทศแบบใหม่ปี 2567

ภาษีเงินได้จากต่างประเทศแบบใหม่ปี2567
ภาษีเงินได้จากต่างประเทศแบบใหม่ปี2567 กรมสรรพากรเปลี่ยนเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จากต่างประเทศ นำเข้าในประเทศไทยปีไหนต้องเสียภาษีปีนั้น เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2567

การเสียภาษีบุคคลธรรมดากับภาษีนิติบุคคล ต่างกันอย่างไร?

การเสียภาษีบุคคลธรรมดากับภาษีนิติบุคคล
การเสียภาษีบุคคลธรรมดากับภาษีนิติบุคคล จะมีหลักการที่แตกต่างกันไป หากผู้ประกอบการยังไม่รู้วิธีคำนวณเพื่อเสียและอัตราภาษีแต่ละแบบ บทความนี้มีคำตอบค่ะ😊

มหาดไทยเคาะภาษีที่ดิน 2567 ใช้อัตราเดิมปล่อยที่ร้างจ่ายเพิ่มเท่าตัว

ภาษีที่ดิน2567
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ คือ เก็บในอัตรา 100% ไม่มีลดหย่อนเหมือนปี 2566 ที่ลดให้ 15% โดยสรุปอัตราภาษีได้ดังนี้

การยื่นงบการเงินสำหรับรอบ วันที่ 31 ธันวาคม2566

การยื่นงบการเงิน
การยื่นงบการเงิน กิจการมีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาฯและกรมสรรพากรเป็นประจำทุกปี หากยื่นงบการเงินล่าช้าอาจมีเบี้ยปรับทุกขั้นตอน