บริษัทเป็นบริษัทร้างไปแล้วจะนำกลับมาทำธุรกิจใหม่จะต้องทำอย่างไรบ้าง

กรณีศึกษา มีลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษาพี่เก่ง ได้เปิดบริษัทเมื่อปี 2550 ยื่นงบการเงินปีล่าสุด เมื่อปี 2555 หลังจากนั้นไม่ได้ส่งงบการเงินเลย เป็นระยะเวลา 7 ปี เมื่อเช็คข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์ สถานะของบริษัทได้ขึ้นเป็นบริษัทร้างไปแล้ว ลูกค้าต้องการนำบริษัทกลับมาใช้ต่อ #จากกรณีศึกษานี้ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร?

Greenpro KSP

01/04/2021

จะแก้ไขอย่างไรถ้าไม่ได้ยื่นงบการเงิน และ ภ.พ. 30 มา 3 ปี แล้ว?

กรณีศึกษา มีลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษาว่าได้เปิดบริษัท และจดเข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตั้งมิถุนายน 2560 แต่ไม่เคยยื่นงบการเงินที่กระทรวงพาณิชย์ ไม่เคยยื่น ภ.ง.ด.50 ที่กรมสรรพากร และไม่เคยยื่น ภ.พ. 30 เลย เพราะเข้าใจว่าเปิดบริษัทมาไม่มีรายได้ไม่ต้องทำอะไร

Greenpro KSP

01/04/2021

จะแก้ไขอย่างไรเมื่อต้องปิดงบการเงิน #แต่ไม่มีเอกสารค่าใช้จ่าย

กรณีศึกษา มีลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษาว่าได้เปิดบริษัท และจดเข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตั้งมิถุนายน 2560 แต่ไม่เคยยื่นงบการเงินที่กระทรวงพาณิชย์ ไม่เคยยื่น ภ.ง.ด.50 ที่กรมสรรพากร และไม่เคยยื่น ภ.พ. 30 เลย เพราะเข้าใจว่าเปิดบริษัทมาไม่มีรายได้ไม่ต้องทำอะไร

Greenpro KSP

01/04/2021

หลักการปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

กรณีศึกษา มีหลายธุรกิจในบริษัทเดียว และมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน จะสามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ได้อย่างไร?

Greenpro KSP

01/04/2021

เมื่อจดทะเบียนบริษัท, หจก. ต้องทำบัญชีตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่า?

กรณีศึกษา เมื่อจดทะเบียนเปิดบริษัท จะต้องเริ่มทำบัญชีตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่า? และมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง?

Greenpro KSP

01/04/2021

วิธีการหักค่าใช้จ่ายของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์

กรณีศึกษา ทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ในนามบุคคลธรรมดา แต่ว่าไม่ได้เก็บบิลเอกสารค่าใช้จ่ายไว้ จะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้าง? และจะมีวีธีการเสียภาษีให้ถูกต้องได้อย่างไร?

Greenpro KSP

01/04/2021

การลงทุนก่อนการจดทะเบียนนำมาชำระทุนได้ไหม?

กรณีศึกษา ทำธุรกิจโรงเรียนสอนยิมนาสติกในนามบุคคลธรรมดา และกำลังจะจดเป็นนิติบุคคล
จะสามารถนำเงินลงทุนในทรัพย์สิน มาชำระทุนได้ไหม?

Greenpro KSP

01/04/2021

จะขายทรัพย์สินของบริษัท แต่ไม่ได้บันทึกบัญชีไว้จะแก้ไขได้อย่างไร

กรณีศึกษา ทำธุรกิจร้านอาหารลงทุนซื้ออุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือแล้ว ต้องการจะขายทรัพย์สินของบริษัท แต่ไม่ได้บันทึกบัญชีไว้ จะแก้ไขได้อย่างไร?

Greenpro KSP

01/04/2021

จะขายทรัพย์สินของบริษัท แต่ไม่ได้บันทึกบัญชีไว้จะแก้ไขได้อย่างไร

กรณีศึกษา ทำธุรกิจรับเหมาด้านงานประปา ในรูปแบบบริษัทจะมีแนวทางการเตรียมระบบเอกสารและสัญญาต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง?

Greenpro KSP

01/04/2021

การเตรียมระบบเอกสารและสัญญาต่างๆ สำหรับธุรกิจรับเหมาระบบประปา

กรณีศึกษา ทำธุรกิจรับเหมาด้านงานประปา ในรูปแบบบริษัทจะมีแนวทางการเตรียมระบบเอกสารและสัญญาต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง?

Greenpro KSP

01/04/2021
1 2
ติดต่อเรา