Greenpro KSP Group บริการครบวงจรบัญชีและภาษี สำหรับผู้ประกอบการ

Greenpro KSP Group

Greenpro KSP Group ให้บริการครบวงจร เคียงข้างทุกความสำเร็จของผู้ประกอบการคนไทยและนักลงทุนชาวต่างชาติ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย

ในแวดวงธุรกิจ กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป เป็นพันธมิตร ตัวช่วยคนสำคัญที่คอยอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ ช่วยให้คำปรึกษาและดูแลทั้งด้านบริหารธุรกิจ ด้านบัญชี ภาษี การเงิน และการตลาดออนไลน์ ช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นระบบราบรื่น มีการควบคุมภายใน มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ประหยัดภาษี ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย

เรามุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพ ทั้งด้านรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี ปิดงบการเงิน พนักงานบัญชี OUTSOURCE สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์  สำนักงานบัญชีใกล้บ้าน รวมถึง บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริการรับขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ , VISA , Work Permit เป็นต้น ครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการชาวไทยและนักลงทุนต่างชาติ

กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป (Greenpro KSP Group) มีประสบการณ์กว่า 28 ปี ในการให้บริการทั้งองค์กรขนาดเล็ก Startup ขนาดกลาง SMEs ไปจนถึงขนาดใหญ่ ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป หรือธุรกิจบริการ ด้วยระบบที่ช่วยตอบโจทย์การทำงานได้อย่างราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้การทำงานเกิดความต่อเนื่อง ลดต้นทุน สามารถปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจได้ โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เป็นผู้บริหาร ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในความถูกต้อง คุณภาพ ความปลอดภัยของเอกสาร และข้อมูลทางบัญชีที่จะถูกเก็บเป็นความลับ เราให้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกัน ทุกสาขาสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ของกรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป ทั่วประเทศไทย

“Greenpro KSP Group” ให้บริการรับทำบัญชีบนมาตรฐานความถูกต้อง ด้วยระบบการทำงานที่เป็นมืออาชีพ มีคุณภาพ เราเน้นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด เข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการ การันตีโดยลูกค้ากว่า 2,000 องค์กรที่ไว้วางใจในการใช้บริการมาอย่างยาวนาน

งานบริการทั้งหมดของเรา กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป “Greenpro KSP Group”

1. บริการด้านบัญชีและภาษี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน

เราให้บริการรับทำบัญชีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี อย่างครบวงจร ทีมงานจะเรียนรู้และทำความเข้าใจความซับซ้อนของธุรกิจ แล้วนำมาปรับแนวทางการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าอย่างสูงสุด

นักบัญชีของเราเชี่ยวชาญ Software บัญชีที่หลากหลาย เช่น SAP B1 , MAC5 , Formula , Business Plus , Express , Peak Account , Flow Account , CD organize ฯ และโปรแกรมบัญชีอื่นๆ ทำให้ช่วยลดความยุ่งยาก ลดความเสี่ยงของการตกหล่นของข้อมูล ที่ผู้ประกอบการหนักใจเมื่อต้องคอยเปลี่ยน Software ทุกครั้ง ที่เปลี่ยนสำนักงานบัญชี

อีกทั้งด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลชัดเจน สามารถทำงานร่วมกับระบบของลูกค้าได้อย่างราบรื่น รองรับการทำงานได้จริง ตอบโจทย์ทุกประเภทธุรกิจ และด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการวางใจ กรีนโปร เคเอสพี ให้ช่วยดูแลระบบหลังบ้าน เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้มีเวลาโฟกัสกับการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

2. บริการพนักงานบัญชี OUTSOURCE (รายวัน)

เราให้บริการพนักงานบัญชี Outsource ทำงานแบบ Hybrid , WFH หรือเข้าทำงานที่บริษัทลูกค้าโดยตรง ( สูงสุด 3 วัน / สัปดาห์ ) ในตำแหน่ง

 • Account receivacle (AR) ระบบลูกหนี้ / ขาย / รับชำระ
 • Account payable (AP) ระบบเจ้าหนี้ซื้อ / จ่าย
 • General Ledger (GL)
 • Accounting Assistant Manager ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • Accounting Manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นักบัญชี Outsource ของเรา มากด้วยประสบการณ์ อายุ 30-45 ปี มีวุฒิภาวะในการทำงานสูง สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องจากพนักงานคนเก่า หมดปัญหาเรื่องการขาดพนักงานบัญชี หรือการทำงานเกิดสะดุด เมื่อพนักงานลาคลอด ลารักษาสุขภาพหลายเดือน หรือป่วยกะทันหัน ทำให้ไม่สามารถประเมินระยะเวลา ความพร้อมในการทำงานได้ หรือความยุ่งยากที่ต้องคอยฝึกอบรมพนักงานใหม่ซ้ำๆ เมื่อมีการหมุนเวียนเข้า-ออกของพนักงาน

กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับคุณภาพของกระบวนการทำงาน การวางแผนงานบัญชีอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาได้ตรงความต้องการของลูกค้า ให้คำแนะนำจุดที่ผิดพลาด วิธีแก้ไขจุดบกพร่องเหล่านั้นได้ทันสถานการณ์ รวมถึงการวางแผนธุรกิจล่วงหน้าในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนักบัญชีที่ผ่านระบบงานทั้งธุรกิจที่กำลังเติบโต บริษัทขนาดใหญ่ และยังสามารถช่วยปรับปรุงดูแลการทำงานระบบต่างๆภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ระบบซื้อ ขาย จ่าย รับ ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบต้นทุนการผลิต และระบบอื่นๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้การทำงานภายในธุรกิจลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. บริการวางแผนภาษี วางระบบบัญชี

ในปัจจุบันการทำธุรกิจ ผู้ประกอบการต่างเจอปัญหาระบบภาษีที่มีความซับซ้อน ขั้นตอนที่ยุ่งยาก จนผู้ประกอบการหลายท่านอาจเคยประสบปัญหา ยื่นเอกสารตกหล่นโดนค่าปรับเงินเพิ่ม เรียกเก็บภาษีย้อนหลัง โดนหมายเรียก หรือเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน รายได้ใกล้กัน แต่ธุรกิจของท่านกลับต้องจ่ายภาษีแพงกว่าเพื่อน เพราะไม่ได้วางแผนภาษี หรือวางระบบบัญชีในองค์กร

กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป ช่วยดูแลตั้งแต่การวางระบบบัญชี การวางแผนภาษี เพื่อช่วยผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

 • วางระบบบัญชีให้เกิด Flow ของเอกสาร เกิดการควบคุมภายใน
  ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน หรือการตกหล่นของข้อมูล
 • แนะนำแนวทางในการประหยัดค่าภาษี บรรเทาภาระทางภาษี
  ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • วางแผนกลยุทธ์ชำระภาษีอย่างครอบคลุม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในระยะยาว
 • ลดความซับซ้อนขั้นตอนภาษี และจัดเตรียมเอกสารประกอบในการยื่นภาษี ชำระภาษี
 • ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ การเสียค่าปรับที่ไม่สมเหตุสมผล
 • ลดความเสี่ยงด้านการทำผิดกฎหมายภาษี
 • ให้คำแนะนำการปฏิบัติและจ่ายภาษีได้อย่างถูกต้อง ทั้งภาษีนิติบุคคล และภาษีบุคคลธรรมดาของกรรมการ ช่วยผู้ประกอบการแก้ปัญหาได้ตรงจุด ลดความกังวลเรื่องภาษี

เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาระยะยาวด้านบัญชีและภาษี กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป ช่วยดูแลระบบหลังบ้านของธุรกิจอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ผู้ประกอบการวางใจได้มีเวลาโฟกัสกับหน้าบ้าน การวางแผนการขายสินค้าอย่างเต็มที่ สามารถดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ภายใต้ความถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย

4. บริการสำนักงานบัญชีใกล้บ้าน เครือข่ายสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์

กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป “Greenpro KSP Group” ได้จัดตั้งเครือข่ายสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ใกล้บ้านขึ้นในหัวเมืองแต่ละจังหวัดของประเทศไทย และตามเขตในกรุงเทพฯ ด้วยความเข้าใจถึงปัญหาที่ผู้ประกอบการเป็นกังวล ไม่ว่าจะเรื่องกลัวเอกสารสำคัญตกหล่นหรือสูญหาย เมื่อต้องส่งเอกสารข้ามจังหวัด หรือภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร

ดังนั้นเพื่อช่วยบรรเทาความกังวลใจของผู้ประกอบการ เราจึงขยายสาขาของสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ กรีนโปร เคเอสพี ให้เกิดสำนักงานบัญชีใกล้บ้าน สำนักงานบัญชีใกล้สถานประกอบการ เพื่อให้สำนักงานบัญชีอยู่ใกล้ธุรกิจองค์กรของท่านในแต่ละจังหวัดมากกว่าเดิม หรือหากผู้ประกอบการไม่ต้องการส่งเอกสารออกมาข้างนอก กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป ก็ยังมีบริการพนักงานบัญชี Outsource รายวัน เข้าทำงานที่บริษัทของท่านโดยตรงอีกด้วย

โดยบริการนี้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ ของกรีนโปร เคเอสพี ในแต่ละจังหวัดได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีหลากหลายสาขาทั่วประเทศไทย สามารถให้คำปรึกษาคุณได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดใด เราให้บริการรับทำบัญชี ภาษี อย่างครบวงจร มีการอบรมควบคุมคุณภาพ ทีมงานยึดมั่นในมาตรฐานกระบวนการทำงานเหมือนกับสำนักงานใหญ่ ทำให้ลูกค้าต่างมั่นใจในการใช้บริการด้านบัญชีใกล้บ้าน การวางแผนภาษีที่ชัดเจน สามารถปรับใช้กับธุรกิจได้จริง ลูกค้าจึงได้รับประโยชน์จากการทำบัญชีของเราอย่างสูงสุด

เครือข่ายสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ของกรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป ตามแต่ละจังหวัด ณ ปัจจุบัน
– กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี นครราชสีมา อยุธยา ชลบุรี ปราจีนบุรี

เครือข่ายสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์
ช่องทางการทำงานรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์นักบัญชี

เครือข่ายสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ กรีนโปร เคเอสพี เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักบัญชี ที่เป็นผู้ทำบัญชี (CPD) อายุ 30-45 ปี ที่เริ่มมองหาความมั่นคงในชีวิต อยากเติบโตเป็นเจ้าของธุรกิจ มีอิสระในสายวิชาชีพบัญชี สามารถบริหารการทำงานด้วยตัวเอง ได้ WFH แบบเต็มตัว มีเวลาให้ตัวเองและครอบครัวมากขึ้น สามารถ Work-Life Balance ระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดี

กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป จึงเปิดรับนักบัญชีที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ ที่ให้บริการและสนับสนุนลูกค้าในทุกแง่มุมของงานบัญชี ภาษี โดยในปัจจุบันมีนักบัญชีกว่า 50 ท่าน ที่มาร่วมทำงานกับเรา และเพื่อขยายสาขาสำนักงานบัญชีให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการสำนักงานบัญชีใกล้องค์กร เรากำลังมองหานักบัญชีในพื้นที่ ขอนแก่น เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ภูเก็ต หัวหิน หาดใหญ่ อุดร อุบลราชธานี เพชรบุรี กาญจนบุรี เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย นักบัญชีทุกท่านจะได้รับการฝึกอบรม พร้อมคู่มือการทำงานในทุกขั้นตอน ได้รับการสนับสนุน ให้คำปรึกษา ดูแลอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถทำงานในมาตรฐานคุณภาพเดียวกันกับสำนักงานใหญ่

5. บริการอื่นๆ

นอกจากด้านบัญชีและภาษีแล้ว กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป ยังมีให้บริการครบวงจรแก่องค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น

บริการด้านงานจดทะเบียน

 • รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน มูลนิธิ สมาคม
 • รับจดเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัท
  เช่น จดเปลี่ยนกรรมการ แก้ไขทุนจดทะเบียน เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นต้น
 • รัดจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
 • รับจดเข้าระบบประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • รับจดเครื่อง POS
 • รับขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
  เช่น ขอใบอนุญาตพิโก้ไฟแนนซ์ ใบอนุญาตนำเที่ยว ร้านอาหาร สปา ร้านนวด ร้านขายของเก่า บริษัทรักษาความปลอดภัย ร้านขายอาหารสัตว์ ร้านจำหน่ายสุรา/ยาสูบ เป็นต้น
 • รับขอ VISA , ต่ออายุ VISA , Work Permit ใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ

บริการด้านการตลาดออนไลน์ Digital Marketing Agency

 • รับทำเว็บไซต์ WordPress องค์กร , บริษัท , ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ (e-commerce)
 • รับ Design หน้าเว็บ ออกแบบ UX/UI
 • รับดูแล อัพเดต แก้ไขปัญหาเว็บไซต์ WordPress ติดไวรัส มัลแวร์
 • รับทำ SEO ให้คำปรึกษาดันธุรกิจของท่านติดอันดับในหน้าหนึ่งของ Google Search
 • รับทำ Google Ads เลือกใช้คีย์เวิร์ดที่เหมาะสม
 • รับเขียน Content วางแผนธุรกิจออนไลน์ ทำหน้าเพจ Facebook
 • รับตัดต่อวีดิโอลงแพลตฟอร์มออนไลน์ Youtube , Tiktok , Facebook
 • รับสร้างร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม E-Commerce
  เช่น Line Shopping , Lazada , Shopee , All-Online (7-eleven) เป็นต้น

กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป เราพร้อมยินดีช่วยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ ด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มืออาชีพ โปร่งใสตรวจสอบได้ รับผิดชอบ ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล สามารถดูแลให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งกิจการ จนจบกระบวนการ สามารถให้คำปรึกษาธุรกิจช่วยกำหนดทิศทางของธุรกิจ ทำให้ลูกค้าผู้รับบริการและผู้ประกอบการต่างเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้บริการของ กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เปิดให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
เบอร์โทร: 085-067-4884
Line ID : @greenprokspacc
Website: https://www.greenproksp.com

สื่อให้ความรู้เรื่องบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการของ Greenpro KSP Group
– เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา : https://www.kengbuncheepasibuntao.com/

ให้คะแนน
แชร์