ป้ายกำกับ วางแผนภาษี

การทำธุรกิจตลาดนัดควรวางแผนภาษีและบัญชีอย่างไร?

มีลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษา #เรื่องธุรกิจตลาดนัด ลูกแจ้งว่ามีที่ดินแปลงหนึ่ง ประมาณ 10 กว่าไร่ ถ้าจะทำเป็นตลาดนัดช่วงตอนเย็น จะมีเรื่องบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง และจะสามารถวางแผนภาษีและบัญชีได้อย่างไร?
รายละเอียดการทำธุรกิจตลาดนัดควรวางแผนภาษีและบัญชีอย่างไร?

ทำธุรกิจขนส่งจะสามารถวางแผนภาษีอย่างไร?

กรณีศึกษา ทำธุรกิจขนส่งในรูปแบบบริษัท โดยมีรถร่วมเข้ามา Join (ร่วม) งานกัน บริษัทมีหน้าที่คุยงานกับลูกค้าและเอางานมาจ่ายให้ทีมรถร่วม โดยคิดค่าดำเนินการ 7% จะสามารถวางแผนภาษีอย่างไร?
รายละเอียดทำธุรกิจขนส่งจะสามารถวางแผนภาษีอย่างไร?
ซื้อรถในนามบริษัท-หรือ-ในนามกรรมการ-

จะซื้อรถในนามบริษัท หรือ ในนามกรรมการแบบไหนดีกว่ากัน?

จะซื้อรถในนามบริษัทหรือในนามกรรมการ #กรณีศึกษา พึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเสร็จ จะพิจารณาวางแผนซื้อรถได้อย่างไร?
รายละเอียดจะซื้อรถในนามบริษัท หรือ ในนามกรรมการแบบไหนดีกว่ากัน?

การวางแผนภาษีธุรกิจคลินิกเสริมความงาม

การวางแผนภาษี ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม #กรณีศึกษา จดทะเบียนจั้ดตั้งบริษัทใหม่ กำลังเริ่มทำธุรกิจคลินิกเสริมความงาม จะมีการวางแผนภาษีอย่างไรบ้าง?
รายละเอียดการวางแผนภาษีธุรกิจคลินิกเสริมความงาม

ทำธุรกิจร้านกาแฟต้องวางแผนภาษีอย่างไร?

กรณีศึกษา ทำธุรกิจเปิดร้านกาแฟ แบบบุคคลธรรมดา หรือ แบบนิติบุคคล (บริษัท, หจก.) จะมีภาษีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง และสามารถวางแผนภาษีได้อย่างไร?
รายละเอียดทำธุรกิจร้านกาแฟต้องวางแผนภาษีอย่างไร?
การวางแผนภาษีธุรกิจ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีวิธีการอย่างไร

การวางแผนภาษีธุรกิจนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์มีวิธีการอย่างไร?

น้องโทรเข้ามาปรึกษาพี่เก่ง ทำธุรกิจเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ (ขายคอนโด) เนื่องจากมีรายได้นายหน้าขายคอนโดเพิ่มขึ้น และเป็นกังวลเรื่องภาษีเลยโทรมาปรึกษาพี่เก่งว่าจะสามารถวางแผนภาษีอย่างไรได้บ้าง?
รายละเอียดการวางแผนภาษีธุรกิจนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์มีวิธีการอย่างไร?