บัญชีแฟรนไชส์

บัญชีแฟรนไชส์ Greenpro KSP Group ให้บริการนอกเหนือจากการทำบัญชีแบบเดิม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักบัญชีที่อยากเติบโตทางธุรกิจมีอิสระในสายวิชาชีพ💚

บัญชีแฟรนไชส์ GREENPRO KSP GROUP

กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ ก่อตั้งและดำเนินงาน โดยกลุ่มบริษัท กรีนโปร เคเอสพี โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการให้บริการทางด้านบัญชี และภาษี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี และจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน รวมถึงบริการทางด้านการเงิน

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 28 ปี เราจึงมีความมั่นใจและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ เพื่อสามารถให้บริการที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ทางด้านบัญชีและภาษี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี และจดทะเบียนนิติบุคคล ให้แก่ผู้ประกอบการ องค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กหรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ด้วยคุณภาพงานบริการที่เทียบเท่าสำนักงานบัญชีขนาดใหญ่ ในราคาค่าบริการที่สมเหตุผล

GREENPRO KSP GROUP ได้ขยายการให้บริการที่นอกเหนือไปจากการทำบัญชีในรูปแบบเดิม ด้วยการให้บริการในรูปแบบของแฟรนไชส์  บริการนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักบัญชีที่ต้องการเติบโตทางธุรกิจ มีอิสระในสายวิชาชีพ โดยเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีตัวเอง อิสระในการบริหารเวลา มีลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ลงทุนน้อย รายได้มั่นคง และจะได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางของ Greenpro KSP Group เป็นอย่างดี สมาชิกจึงไม่ต้องไปทำการตลาดเองให้เหนื่อย เพราะ กรีนโปร เคเอสพี ได้มีการทำการตลาด ผ่านเว็บไซต์ ยิงโฆษณาสื่อออนไลน์ให้สมาชิกแฟรนไชส์เรียบร้อยแล้ว

GreenPro KSP Group💚 อบรมกระบวนการทำงานให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ การใช้โปรแกรมบัญชีจวบจนการปิดงบการเงินส่งกรมสรรพากร เพื่อให้การทำงานของทุกทีมมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการให้บริการที่มีคุณภาพ ทางด้านบัญชีและภาษี รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ครบวงจร

เปิดรับสมัคร💚 เครือข่ายแฟรนไชส์

GreenPro KSP Group มีนโยบายขยายธุรกิจสำนักงานบัญชีในแต่ละจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โดยเปิดรับสมัครนักบัญชีคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพบัญชีและการบริการที่เป็นเลิศเข้ามาเป็นสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์ เรามุ่งมั่นในการพัฒนา และ เพื่อสนับสนุนนักบัญชีที่ต้องการเปิดสำนักงานบัญชี เพื่อให้เป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการทำบัญชีได้หลากหลายประเภทธุรกิจ

จึงเป็นที่มาที่ทำให้สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์เกิดขึ้นเพื่อให้นักบัญชีได้บริการลูกค้าอย่างเข้าถึงทุกพื้นที่ ในการบริการ และแก้ไขปัญหาด้านบัญชีได้อย่างรวดเร็ว😊

คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมเป็นสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ตามจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่

สำหรับนักบัญชี ที่ต้องการอิสระทางด้านเวลา และร่วมงานด้านบัญชีและภาษีกับสำนักงานบัญชีคุณภาพ เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการทำการตลาด สร้างแบรนด์ และกิจกรรมการตลาด ให้เครือข่ายสำนักงานบัญชี กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ เป็นที่รู้จักแก่องค์กรธุรกิจ ให้ความเชื่อถือไว้วางใจในการใช้บริการ รับรู้ถึงคุณภาพของบริการ ความถูกต้องแม่นยำ การบริหารงานอย่างมีระบบ และการกระจายงานให้สมาชิกอย่างทั่วถึง

ทำไมต้องบัญชีแฟรนไชส์ ?

ปัจจุบันการเปิดสำนักงานบัญชีถือเป็นอาชีพที่มั่นคง และมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการลงทุนขยายธุรกิจในประเทศทั้งพื้นที่ทั่วไป เขต AEC และ พื้นที่ EEC ซึ่งเป็นโอกาสที่อาชีพนักบัญชีจะเติบโตเช่นเดียวกัน

⭐ สำหรับสมาชิกเครือข่ายสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ของบริษัทเราจะได้รับการสอนกระบวนการทำงานในมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดดังนี้
1. งานจัดทำบัญชี
2. งานจัดทำภาษี
3. งานที่ปรึกษาด้านบัญชี
4. งานวางแผนภาษี
5. งานวางระบบบัญชี
6. การให้บริการ ดูแลลูกค้าให้ลูกค้าเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของงานด้านบัญชีตลอดจนมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของทีมงาน และการบริการในมาตรฐานเดียวกัน
โดยสมาชิกของเราจะได้รับการสอนอย่างละเอียด และบริษัทยังเป็นพี่เลี้ยงในการสนับสนุนการทำงานทุกๆเรื่องเพื่อให้ สมาชิกของเราทุกคนประสบความสำเร็จ

แฟรนไชส์ของเรา จะหมดปัญหาเหล่านี้

 • ขาดประสบการณ์ในการทำบัญชีในธุรกิจที่หลากหลาย
 • ไม่มีฐานลูกค้า และทักษะทางด้านการตลาด
 • ไม่รู้ว่าควรตั้งราคาค่าบริการอย่างไร
 • เป็นการยากที่จะสร้าง Brand ให้เป็นที่รับรู้ในตลาด
 • ไม่รู้ว่าจะวางระบบ หรือขั้นตอนการทำงานอย่างไร หรืออาจใช้เวลานานในการวางระบบ และขั้นตอนการทำงาน
 • มีความเสี่ยงในการที่ต้องรับผิดชอบ ถ้างานที่ทำไปมีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง
 • ไม่รู้ระบบการเรียกเก็บเงินค่าบริการกับลูกค้า
 • ไม่มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย หรือต้องการพักร้อน
 • ไม่มีกลุ่ม ไม่มีสังคม และเครือข่ายในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และแบ่งปันความรู้และความคิดใหม่ๆ
 • การอัพเกรดซอฟต์แวร์บัญชีจะมีค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
 • การรักษาโปรแกรมเวอร์ชั่นที่มีอยู่ และอัพเดตให้ทันกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ เข้ามาช่วยนักบัญชีที่ต้องการมีสำนักงานบัญชีเป็นของตนเอง เราพร้อมที่จะทำให้บริการทางด้านบัญชีและภาษีของคุณถูกต้องตามกฎหมายและทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะถูกดูแลอย่างเต็มที่

สิ่งที่ได้จากการเป็นสมาชิกแฟรนไชส์

ลักษณะการบริการของแฟรนไชส์

ภารกิจของแฟรนไชส์เรา คือ การทำบัญชี ภาษี และให้บริการลูกค้าทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับส่วนกลาง (กรีนโปร เคเอสพี) รวมถึงการเสริมสร้างมูลค่าของธุรกิจ และสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินให้กับธุรกิจลูกค้า โดยการวางแผนทางบัญชี ภาษี กระแสเงินสด และตัววัดประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการตัดสินใจการดำเนินธุรกิจได้อย่างแม่นยำและดีที่สุด

Greenpro KSP Group เราจะคัดสรรสมาชิกแฟรนไชส์อย่างมีมาตรฐาน อบรมสอนกระบวนการทำงานทุกสาขาตั้งแต่ต้นจนสามารถปฏิบัติงานได้ ทั้งเชิงลึกด้านทฤษฏีและด้านปฏิบัติอย่างละเอียดไปจนถึงการให้บริการลูกค้า เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันกับส่วนกลางให้เป็นนักบัญชีและสำนักงานบัญชีมืออาชีพที่มีคุณภาพ
ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าการทำงานด้านบัญชี ภาษี ของเรามั่นคง มีคุณภาพ รวดเร็ว และเข้าถึงปัญหาลูกค้าได้อย่างตรงจุดแน่นอน💚

คุณสมบัติของสมาชิกแฟรนไชส์

คุณสมบัติเฉพาะ

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
2.มีประสบการณ์ในการทำบัญชีให้แก่ SMEs อย่างน้อย 5 ปี
3.อายุ 30-45 ปี
4.มีใบอนุญาต License ผู้ทำบัญชี (CPD)
5.สามารถปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินได้
6.สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ในระดับดี
7.ไม่มีสำนักงานบัญชี หรือ ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี

คุณสมบัติทั่วไป

• สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์ เช่น PC, Notebook ได้ในระดับดี
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel ได้ในระดับดี
• ผ่านการทดสอบทักษะทางบัญชีกับทางเรา
• ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพบัญชี
• มีอัธยาศัยที่ดี และ มีมุนษย์สัมพันธ์ ที่ดีต่อลูกค้า และ เพื่อนร่วมงาน
• มีความเป็นมืออาชีพ มีวินัย กระตือรือร้นในการทำงาน
• เป็นบุคคลที่ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน
• มีความรับผิดชอบสูงตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานให้สำเร็จด้วยความมุ่งมั่น
• ดำเนินการตาม BUSINESS MODEL และระบบของ กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์
• ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม เครือข่าย กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ ให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับ และน่าเชื่อถือโดยการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพแก่ลูกค้า

การอบรมสมาชิกแฟรนไชส์

สำหรับการอบรมสมาชิกนั้นเราได้จัดอบรมเป็นคอร์สตั้งแต่ต้นกระบวนการในการทำบัญชีจวบจนถึงขั้นสุดท้ายของการปิดงบการเงิน โดยมีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานจากข้อมูลและงานเอกสารจริง ไม่ว่าจะเป็นการอบรมในเรื่อง

 • การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • การทำบัญชีที่ถูกต้องให้เป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร
 • การตรวจสอบเอกสาร
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 • การปิดงบการเงิน
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • การจัดทำและเก็บเอกสารบัญชีในรูปแบบต่างๆ
 • การหาลูกค้า เทคนิคการพูดคุยปิดงาน รวมถึงการอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ด้านการตลาด

• ระบบแฟรนไชส์มีการทำโฆษณา เพื่อที่จะเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการทำโฆษณาผ่านช่องทางหลายช่องทางดังนี้
• บริษัทมีการทำ SEO เพื่อผลการค้นหาที่ดีสำหรับการจ้างทำบัญชีให้ติดหน้าหนึ่งของ Google
• เรามีการหาลูกค้าใหม่ๆ ด้วยการทำโฆษณาผ่าน Google AdWords
• บริษัทมีเว็บไซต์สำหรับให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อ บริการงานทางด้านบัญชี

• บริษัทเจาะกลุ่มโฆษณาหาลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมายในเขต หรือจังหวัดนั้นๆของสมาชิก

สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์

ช่องทางการตลาดของสมาชิกที่จะได้รับ

• เรามีเว็บไซต์แฟรนไชส์ส่วนกลางในการประชาสัมพันธ์และหาลูกค้า

ลิงค์เว็บไซต์ส่วนกลาง www.greenprokspfranchising.com


• ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ที่จะช่วยสมาชิกทำการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และผ่านสื่อมีเดียซึ่งจะช่วยให้สมาชิกได้ลูกค้าอย่างแน่นอน

เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ

บริการประทับใจ ด้วยทีมงานมืออาชีพ งานบริการวิทยากรบรรยายบัญชีภาษี คือหัวใจสำคัญของเรา ยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำแนะนำในด้านบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเมื่อลูกค้าต้องการข้อมูล เรายินดีช่วยเหลือ บริการ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม คุยได้เป็นกันเอง ยินดีต้อนรับค่ะ

ติดต่อบริการบัญชีแฟรนไชส์


สนใจบริการบัญชีแฟรนไชส์ ติดต่อ บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่: 32/9 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร: 085-067-4884


นอกจากนี้เรายังมีบริการงานด้านบัญชีครบวงจร เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็น

บัญชี Outsource

บัญชี-Outsource

บริการพนักงานบัญชีทำงานด้านบัญชีการเงินในบริษัทของท่าน กรณีเร่งด่วน พนักงานบัญชีขาด
รายละเอียดบริการ >>คลิก บัญชี Outsource

รับวางระบบบัญชี

รับวางระบบบัญชี

รามีบริการงานวางระบบบัญชี กรณีที่ลูกค้าต้องการให้เข้าไปวางระบบบัญชีให้ ด้วยนักบัญชีที่ประประสบการณ์สูง
รายละเอียดบริการ >>คลิก รับวางระบบบัญชี

3.7/5 - (3 votes)
แชร์