• ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
  • โทร: 081-648-7459

บัญชีแฟรนไชส์

บัญชีแฟรนไชส์ บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูง รายได้มั่นคง บริหารงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และทีมงานที่มีประสบการณ์

บัญชีแฟรนไชส์ – GREENPRO KSP ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูง รายได้มั่นคง

บัญชีแฟรนไชส์ บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูง รายได้มั่นคง บริหารงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีสูง ทำให้สมาชิกของเรามีธุรกิจสำนักงานบัญชี เป็นของตัวเอง มีลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคง และอิสระในสายวิชาชีพบัญชีนี้ ระบบแฟรนไชส์ของเรา มีการทำการตลาด ผ่านเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ ต้องเราเท่านั้น GreenPro KSP บัญชีแฟรนไชส์ ยินดีให้คำปรึกษา

ทำไมถึงต้องทำบัญชีแฟรนไชส์ ?

ปัจจุบันการทำสำนักงานบัญชีถือเป็นอาชีพที่มั่นคง และมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการลงทุนขยายธุรกิจในประเทศทั้งพื้นที่ทั่วไป เขต AEC และ พื้นที่ EEC ซึ่งเป็นโอกาสที่อาชีพนักบัญชีจะเติบโตเช่นเดียวกัน ดังนั้นบริษัทเรา จึงมีนโยบายที่จะสร้างนักบัญชีที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพบัญชีและการบริการที่เป็นเลิศขึ้น จึงเป็นที่มาทำให้โครงการสำนักงานบัญชีเฟรนไชส์เกิดขึ้นเพื่อให้นักบัญชีที่เป็นสมาชิกของบริษัทเรา ได้รับการสอนกระบวนการทำงานในมาตราฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นงาน
1. งานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างฯ จดเปลี่ยนแปลงต่างๆ
2. งานจัดทำบัญชี
3. งานจัดทำภาษีต่างๆ
4. งานที่ปรึกษาด้านบัญชี
5. งานวางแผนภาษี
6. งานวางระบบบัญชี
7. การให้บริการ ดูแลลูกค้าให้ลูกค้าเห็นคุณค่าและความสำคัญของงานด้านบัญชีตลอดจนมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของทีมงาน และเป็นการบริการในมาตราฐานเดียวกัน
โดยสมาชิกของเราจะได้รับการสอนอย่างละเอียด และบริษัทยังเป็นพี่เลี้ยงในการสนับสนุนการทำงานทุกๆเรื่องเพื่อให้ สมาชิกของเราทุกคนประสบความสำเร็จ

สิ่งที่ได้จากการเป็นสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์

•สมาชิกของเราเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีเอง โดยได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน จากส่วนกลางเป็นอย่างดี
• ได้รับการอบรมการปฏิบัติงานกับเราจนสามารถปิดงบยื่นภาษีเองได้
• สมาชิกของเราทุกคนจะได้รับงานบัญชีไปทำ และสมาชิกสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ไม่จำกัดจากการทำการตลาดร่วมกัน
• เป็นธุรกิจลงทุนต่ำ ความเสี่ยงน้อยและผลตอบรับค่อนข้างดี
• เป็นอาชีพที่มีความเป็นอิสระไม่ต้องทำงานในออฟฟิศ
• สมาชิกทุกคนจะได้รับคู่มือการทำงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถทำงานในมาตราฐานเดียวกันกับทางส่วนกลาง
• สมาชิกทุกคนจะได้รับการอบรม การใช้โปรแกรมบัญชี การปิดงบ การทำบัญชีที่ถูกต้องสรรพากรยอมรับ
• อัตราผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดขึ้นอยู่กับความสามารถของนักบัญชีที่รับงานได้
• สมาชิกไม่ต้องเสียเวลาทำการตลาดเอง เพราะเราจะเริ่มต้นและเป็นตัวอย่างในการหาลูกค้าให้ เพื่อให้ทุกคนเกิดความมั่นใจ ในการทำงาน
• สมาชิกมีโอกาสได้ลูกค้าที่อยู่แถวที่ตั้งสำนักงานของสมาชิกเองด้วยเคล็ดลับการตลาดของเรา
• ลูกค้าของสมาชิกทุกคน ทางเราจะช่วยดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อทำให้ลูกค้าประทับใจและปากต่อปาก เพื่อให้ลูกค้ามากขึ้นในอนาคต
• สมาชิกสามารถปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีและการบริหารงาน จากทีมงานมืออาชีพซึ่งบริหารงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ลักษณะบริการของทางบัญชีแฟรนไชส์

บัญชีแฟรนไชส์ กรีนโปร เคเอสพี มีลักษณะในการอบรมสอนกระบวนการการทำงานตั้งแต่ต้นจนสามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงการทำธุรกิจด้านบัญชีให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการหาลูกค้าการขยายการตลาด ทั้งนี้ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจสมาชิกจะได้รับงานจากส่วนกลางไปทำก่อนและต่อไปสมาชิกก็ยังมีโอกาสที่จะรับลูกค้าด้วยตัวเองได้

คุณสมบัติของสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์

คุณสมบัติเฉพาะ

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
2.มีประสบการณ์ในการทำบัญชีให้แก่ SMEs อย่างน้อย 5 ปี
3.อายุ 30-45 ปี
4.มีใบอนุญาต License ผู้ทำบัญชี (CPD)
5.สามารถปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินได้
6.สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ในระดับดี
7.ไม่มีสำนักงานบัญชี หรือ ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี

คุณสมบัติทั่วไป

• สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์ เช่น PC, Notebook ได้ในระดับดี
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel ได้ในระดับดี
• ผ่านการทดสอบทักษะทางบัญชีกับทางเรา
• ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพบัญชี
• มีอัธยาศัยที่ดี และ มีมุนษย์สัมพันธ์ ที่ดีต่อลูกค้า และ เพื่อนร่วมงาน
• มีความเป็นมืออาชีพ มีวินัย กระตือรือร้นในการทำงาน
• เป็นบุคคลที่ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน
• มีความรับผิดชอบสูงตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานให้สำเร็จด้วยความมุ่งมั่น
• ดำเนินการตาม BUSINESS MODEL และระบบของ กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์
• ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม เครือข่าย กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์ ให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับ และน่าเชื่อถือโดยการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพแก่ลูกค้า

การอบรมสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์

สำหรับการอบรมสมาชิกนั้นเราได้จัดอบรมเป็นคอร์สตั้งแต่ต้นกระบวนการในการทำบัญชีจนถึงขั้นสุดท้ายของการทำบัญชี โดยมีทีมงานของเราเป็นผู้ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานจากข้อมูลเอกสารจริง ไม่ว่าจะเป็นการอบรมในเรื่อง การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หจก. การทำบัญชีที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร การตรวจสอบเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป การปิดงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำและเก็บเอกสารบัญชีในรูปแบบต่างๆ การหาลูกค้า เทคนิคการพูดคุยปิดงาน รวมถึงการอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ด้านการตลาด

• ระบบบัญชีแฟรนไชส์มีการทำโฆษณา เพื่อที่จะเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการทำโฆษณาผ่านช่องทางหลายช่องทางดังนี้
• บริษัทมีการทำ SEO เพื่อผลการค้นหาที่ดีสำหรับการจ้างทำบัญชีให้ติดหน้าหนึ่งของ Google
• เรามีการหาลูกค้าใหม่ๆ ด้วยการทำโฆษณาผ่าน Google AdWords
• บริษัทมีเว็บไซต์สำหรับให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อ บริการงานทางด้านบัญชี
• บริษัทเน้นโฆษณาในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสำหรับธุรกิจใหม่เพื่อหาลูกค้า
• บริษัทเจาะกลุ่มโฆษณาหาลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมายในเขต หรือจังหวัดนั้นๆของสมาชิก

ช่องทางการตลาดของสมาชิกที่จะได้รับ

• เรามีเว็บไซต์แฟรนไชส์ส่วนกลางในการประชาสัมพันธ์และหาลูกค้า

ลิงค์เว็บไซต์ส่วนกลาง www.greenprokspfranchising.com

• สมาชิกได้รับ Facebook Fanpage เพื่อทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
• สมาชิกได้รับ Google My Business เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าในทำเลที่ตั้งธุรกิจสมาชิกเอง
• ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ที่จะช่วยสมาชิกทำการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และผ่านสื่อมีเดียซึ่งจะช่วยให้สมาชิกได้ลูกค้าอย่างแน่นอน

3/5 - (2 votes)
แชร์