บัญชี OUTSOURCE

บัญชี Outsource บริการพนักงานบัญชีทำงานด้านบัญชีการเงินในบริษัทของท่าน กรณีเร่งด่วน พนักงานบัญชีขาด งานภาษี ทำงานด้านบัญชีการเงินโดยเฉพาะ

บัญชี Outsource – ให้บริการพนักงานบัญชี ทำงานนอกสถานที่ ในบริษัทของลูกค้า

หาพนักงานบัญชี บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ให้บริการพนักงาน บัญชีOutsource เพื่อปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินในองค์กรธุรกิจของท่าน กรณีเร่งด่วน พนักงานบัญชีขาด หรือทำงานด้านบัญชีการเงินที่หาคนทำได้ยาก โดยเรามีนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการฝึกฝนด้านวิชาชีพบัญชีมาเป็นอย่างดี พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าทุกราย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง จะตอบโจทย์และช่วยแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ซึ่งราคาให้บริการนี้เหมาะสมช่วยประหยัดต้นทุนด้านพนักงานแก่ธุรกิจท่าน

Greenpro KSP Accounting เราเป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการด้านงานทำบัญชีและภาษีแบบครบวงจร รวมถึงงานบัญชีOutsource มาเป็นเวลา 28 ปี โดยเรามีนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการฝึกฝนด้านวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างดี หากท่านกำลัง หาพนักงานบัญชี เราพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าทุกราย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลางที่กำลังเติบโตเป็นอย่างมากในขณะนี้ แต่ในขณะที่ธุรกิจของลูกค้ากำลังไปได้ดีนี้ ลูกค้าบางรายก็ประสบปัญหาด้านงานบัญชีการเงิน เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. พนักงานบัญชีการเงิน ลาออกบ่อย เป็นงานแล้วต้องการไปเติบโตที่บริษัทอื่น บางครั้งสอนงานยังไม่ทันผ่านทดลองงาน ก็หายไปเฉยๆ
2. พนักงานบัญชีการเงิน ลาคลอดแล้วไม่กลับมาทำงานต่อ หรือพนักงานลาออกแบบกระทันหัน
3. หาพนักงานบัญชีการเงินมาเพิ่ม หรือทดแทนไม่ได้ เปิดรับสมัครมาหลายเดือนก็ยังหาไม่ได้ นัดสัมภาษณ์ก็ไม่มา ไม่มาก็ไม่โทรแจ้ง ปวดหัวจริงๆ เลย
4. พนักงานบัญชีการเงิน ป่วยกระทันหัน ต้องลารักษาตัวหลายเดือน และไม่สามารถประเมินได้ว่าจะกลับมาทำงานได้อีกหรือเปล่า
5. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีที่ทำงานอยู่ก็ใกล้จะเกษียณอายุแล้ว ยังไม่สามารถสร้างบุคลากรขึ้นมาทดแทนเพื่อมาดูแลงานต่อได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ทาง Greenpro KSP Accounting จึงเล็งเห็นว่า ทางเรามีนักบัญชีที่สามารถช่วยแบ่งเบาปัญหาดังกล่าวนี้ได้ เนื่องจากเรามีบริการบัญชี Outsource ส่งเจ้าหน้าที่บัญชีของเราเข้าไปช่วยทำงานที่ออฟฟิศของลูกค้าตามความต้องการ (Outsourcing Accounting)

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการบัญชีOutsource จากเรา

1.ช่วยแก้ปัญหาด้านพนักงานบัญชี
หากธุรกิจของท่านกำลังประสบปัญหาด้านพนักงานบัญชีหรือการเงิน บริการนี้จะตอบโจทย์และช่วยแก้ไขปัญหา เรามีพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถ จัดหาพนักงานบัญชี ที่มีประสบการณ์ ให้บริการด้านบัญชีและภาษีแก่ท่าน ในราคาที่เหมาะสม ตอบโจทย์ธุรกิจ

2.เข้าไปดูแลงานด้านบัญชีได้หลายระบบ
ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการด้านบัญชีและการเงินมาอย่างยาวนาน ทำให้เรามีศักยภาพพร้อมที่จะเข้าไปดูแลงานด้านบัญชี การเงิน เราจัด หาพนักงานบัญชี ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถด้านบัญชีการเงิน ช่วยแก้ไขปัญหาแก่องค์กรของท่านได้ในหลายระบบ ไม่ว่าจะเป็น ระบบซื้อ ขาย จ่าย รับ ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบต้นทุนการผลิต และระบบอื่นๆ อีกมากมาย

3.มีผลงานดูแลบริษัทที่หลากหลาย
ประสบการณ์ที่ผ่านมาได้เข้าไปดูแล Outsource บัญชี และการเงิน ให้แก่บริษัทที่หลากหลาย ลูกค้าที่เลือกใช้บริการกับเราต่างมีความพึงพอใจในผลงาน สามารถช่วยแก้ไขปัญหา งานสำเร็จได้ทันเวลา ได้รับการตอบรับจากองค์การธุรกิจเป็นอย่างดี มีลูกค้าสนใจใช้บริการกับเราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดบริการบัญชีOutsource ของเรา

1. งานบัญชีลูกหนี้
2. งานบัญชีเจ้าหนี้
3. พนักงานบัญชีต้นทุน งานจัดทำต้นทุนการผลิต
4. งานบันทึกบัญชี และกระทบบัญชี ทำรายงานบริหารภายในต่างๆ
5. งานการเงิน เก็บเช็ค วางบิล จัดทำกระแสเงินสด วางแผนการใช้เงิน
6. ปิดงบการเงิน วิเคราะห์งบ และนำเสนอผู้บริหาร
7. งานที่ปรึกษา ด้านบัญชีและภาษี

ดังนั้น ลูกค้าจึงได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริการที่เราดูแล ทั้งด้านคุณภาพของปริมาณงานในราคาที่เหมาะสม

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนที่ใช้บริการบัญชีOutsoure ของเรา

1. กลุ่มบริษัท ฟาร์มโชคชัย
2. บจก. RHB security
3. บจก. พี แอนด์ แอล แมนูแฟคเจอริ่ง
4. บจก. เข็มทิศวิลเลจ
5. บจก. พีเอสวี เคมีคอล
6. บจก. อีแวน เคมีคอล
7. บจก. เอเชีย เวลธ์ พลัสแมนเนจเม้นท์
8. บจก. มารวย มหาทุน
9. บจก. เวบเบอร์ อิเล็คเทค
10. บจก. เอสซี อินฟินิท

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากงานบริการOutsource ด้านบัญชีการเงิน

1. ลูกค้าคลายความกังวลในเรื่องของการลาหยุดของพนักงานทุกกรณี แล้วไม่มีเจ้าหน้าปฏิบัติงานแทน หรือหาได้ไม่ได้ทันเวลา ทำให้งานเกิดความล่าช้า และเสียหาย เพราะทางเราสามารถจัด หาคนทำบัญชี การเงิน เข้าไปทำงานต่อได้ทันที ทำให้งานของท่านต่อเนื่อง
2. ลูกค้าได้พนักงานบัญชี Outsource หรือพนักงานการเงิน Outsource ที่มีประสบการณ์ มากกว่าจ้างพนักงานประจำในงบประมาณที่ใกล้เคียงกัน
3. ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาอบรม หรือฝึกพนักงานใหม่อยู่ตลอดเวลา เพราะทางเราจะจัดอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภาคหลักการ และภาคปฏิบัติ รวมทั้งจัดคู่มือการปฏิบัติงานให้ด้วย
4. ลูกค้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการรับผิดชอบเรื่องค่าสวัสดิการ หรือค่าใช้จ่าย fix cost เกี่ยวกับพนักงานในอนาคต เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน ประกันสังคม การฝึกอบรม เงินโบนัส หรือรวมทั้งเงินชดเชยในกรณีต่างๆ

บริการบัญชีOutsource ของเรา มีรายการดังต่อไปนี้

1. งานด้านลูกหนี้และรับชำระ

– จัดทำใบเสนอราคา
– จัดทำใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
– จัดใบเสร็จรับเงิน
– ตรวจสอบและจัดทำเอกสารวางบิล
– วางบิลลูกค้าตามรอบการวางบิลของลูกค้าแต่ละราย
– รับเช็คและนำเช็คเข้าบัญชีบริษัท
– ติดตามหนี้ค้างชำระ
– ทำรายงานสรุป เช่น ยอดลูกหนี้คงเหลือประจำเดือน รายงานอายุลูกหนี้ เป็นต้น

2.งานด้านเจ้าหนี้และการจ่ายชำระ

– บันทึกบัญชีซื้อ สต็อก และเจ้าหนี้การค้า
– รับวางบิล
– เตรียมเอกสารเพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
– จัดทำหนังสือหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
– จ่ายทำเช็คและเสนอผู้บริหารเซ็นเช็ค
– นัดรับเช็คและจ่ายเช็ค หรือโอนเงินให้เจ้าหนี้
– ติดตามใบเสร็จรับเงินเพื่อแนบเอกสารการจ่าย
– ทำรายงานสรุป เช่น ยอดเจ้าหนี้คงเหลือประจำเดือน รายงานอายุเจ้าหนี้ เป็นต้น

3.ด้านงานปิดงบการเงินประจำเดือน

– ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
– กระทบบัญชี ทุกบัญชี
– ปิดงบการเงิน รายเดือน
– วิเคราะห์งบการเงิน
– นำเสนอผู้บริหาร

ต้องการพนักงานบัญชี ปรึกษาเรา บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด เป็นบริษัท ให้บริการงานด้านบัญชีครบวงจร ที่มีนักบัญชีที่มีประสบการณ์ตรงกว่า 28 ปี เมื่อใช้บริการกับเราจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านบัญชีของท่านได้อย่างตรงจุด พร้อมให้คำแนะนำหมดปัญหาเรื่องบัญชี ยินดีให้คำปรึกษา


นอกจากนี้ Greenpro KSP Accounting ยังมีการให้บริการอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลนำไปบริหารงานได้อย่างทันเวลา และสามารถปรับแก้ไข แผนธุรกิจได้ทันสถานการณ์ รวมทั้งวางแผนธุรกิจในอนาคตทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตัวอย่างบริการ ได้แก่

• การจัดทำงบกระแสเงินสด
• การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
• การวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
• การจัดทำงบการเงินเปรียบเทียบกับงบประมาณและงวดบัญชีก่อน
• การวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
• การวางแผนภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัท

คำถามที่พบบ่อย

บัญชี OUTSOURCE คืออะไร?

กรณีเร่งด่วน พนักงานบัญชีขาด หรือทำงานด้านบัญชีการเงินที่หาคนทำได้ยาก เรามีนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการฝึกฝนด้านวิชาชีพบัญชีมาเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเข้าไปให้บริการงานบัญชี การเงิน ภาษี ในบริษัทของท่าน

ความเชื่อมั่น

เราคือ สำนักงานบัญชี ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ บริษัทรับทำบัญชี ที่มีประสบการณ์รับทำบัญชีครบวงจรให้แก่ธุรกิจมากกว่า 200 บริษัทมาอย่างยาวนาน ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะให้บริการงานด้านบัญชีแก่ท่านได้อย่างไม่มีปัญหา

ระบบ Software บัญชี

เรา ผ่านระบบโปรแกรมทำบัญชีที่หลากหลาย มากประสบการณ์ด้านการทำบัญชีด้วย SAP B1 , MAC5 , Formula , Business Plus , Express , Peak Account , Flow Account , CD organize ฯ ทำให้พร้อมทำงานต่อเนื่องจากโปรแกรมเดิมของลูกค้าได้เลย

มาครบจบที่เดียว

เรามีระบบงานที่รองรับงานด้านบัญชีครบวงจรไม่ว่าจะเป็นรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางระบบบัญชี และงานด้านบัญชีอื่นๆ ที่ท่านต้องการ เรามีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ท่าน

มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์สูง

สำนักงานบัญชีของเรามีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นของสำนักงานเองที่คอยควบคุมคุณภาพทำให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าธุรกิจของท่านจะได้รับข้อมูลด้านบัญชีที่ถูกต้อง และท่านไม่จำเป็นต้องหาผู้สอบบัญชีเพื่อมาเซ็นรับรองงบการเงินให้ท่าน เราพร้อมให้บริการในที่เดียว


เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ

  • บริการประทับใจ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

งานบริการ บัญชี Outsource คือหัวใจสำคัญของเรา ยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำแนะนำในด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเมื่อลูกค้าต้องการข้อมูล เรายินดีช่วยเหลือ บริการ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม คุยได้เป็นกันเอง ยินดีต้อนรับค่ะ


ติดต่อบริการบัญชีOUTSOURCE

ติดต่อบริการบัญชีOutsource : บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
หรือโทร085-067-4884

Add Friend

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เรายังมีบริการ รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีราคาถูก โดยนักบัญชีมืออาชีพ ประสบการณ์สูง ให้คำแนะนำเรื่องเอกสารที่ถูกต้องสำหรับใช้ในกิจการ จัดทำและบันทึกบัญชี ยื่นภาษี ประกันสังคม รวมถึงการปิดงบการเงิน  >>คลิก รับทำบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี

เรามีบริการงานรับตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต CPA ไว้ให้บริการแก่ท่าน เน้นคุณภาพของงาน ในราคาที่เหมาะสม รายละเอียดบริการ  >>คลิก รับตรวจสอบบัญชี

5/5 - (2 votes)
แชร์