รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ยินดีให้คำปรึกษาด้านข้อมูลแก่ลูกค้า
รวมถึงการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทุกขั้นตอน

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) จัดเตรียมข้อมูลการจดทะเบียนมีความซับซ้อนและยุ่งยาก การมีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายและความรู้ด้านนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยลูกค้าเตรียมตัวสำหรับกระบวนการนี้ และเราให้บริการอย่างครอบคลุมตั้งแต่งานจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จนถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เราเป็นบริษัทที่มีความชำนาญทางด้านการ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสบการณ์กว่า 28 ปี จึงมีความชำนาญในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทำให้ประหยัดเวลาในการดำเนินการขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมถึงการให้บริการมีประสิทธิภาพ และประหยัดต้นทุน ลูกค้าจำนวนมากจึงไว้วางใจและมาใช้บริการ บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง ของเรา

เนื่องจากผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจนั้น ในการดำเนินธุรกิจมีค่าใช้จ่ายภายในมากมายที่เกิดขึ้นนอกจากค่าบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทางเราจึงคิดค่าใช้จ่ายในการรับจดทะเบียน หจก ในราคาที่เหมาะสม โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อแบ่งเบาภาระให้ผู้ประกอบการ

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องแบ่งหุ้นส่วนเป็น 2 ประเภท

1. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด – รับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินที่รับลงหุ้น
2. หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด – รับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน

ให้บริการรับจดทะเบียน หจก

เหตุผลที่ควรใช้บริการ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. บริษัทรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน สามารถให้คำปรึกษากับท่านได้อย่างครบถ้วน ในขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยท่านผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในการไปหาข้อมูลเองจากแหล่งต่างๆ
ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ยากแก่การเข้าใจ ทำให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นมีความล่าช้า และอาจมีปัญหาภายหลังเมื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนไปแล้ว

2. บริษัทจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดมีประสบการณ์ในการจดทะเบียนหลายประเภทธุรกิจจึงมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก

3. ช่วยประหยัดเวลาให้ผู้ประกอบการ เนื่องจากการบริการ ที่ตรงต่อเวลา และรวดเร็ว โดยผู้ประกอบการจะได้ใช้เวลาในการพัฒนาธุรกิจ ให้เจริญเติบโตต่อไป

4. บริษัทรับจดทะเบียน หจก. บางแห่งมีบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น

“ด้วยประสบการณ์ในการรับจดทะเบียน หจก ที่ยาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้งานจดทะเบียน หจก เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ลูกค้าที่มาใช้บริการรับรองมั่นใจได้เลยว่างานจะสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างไม่มีปัญหา”

ข้อดีของการใช้บริการจดทะเบียน หจก กับเรา

• ไม่ต้องเสียเวลาในการจดทะเบียนด้วยตัวเอง
• เรามีทีมงานมืออาชีพในด้านงานจดทะเบียน หจก
• มีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียน หจก
• มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
• ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง
• จัดทำเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
• ค่าบริการเหมาะสมคุ้มค่า

รายละเอียดบริการจดทะเบียน หจก

นอกจากงานจดทะเบียนจัดตั้ง หจก แล้ว เรายังมีบริการรับจดทะเบียน หจก ที่เกี่ยวข้องหลากหลายไว้ให้บริการลูกค้า บริการครอบคลุมประเภทจดทะเบียน หจก โดยมีรายละเอียดราคาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะงาน ซึ่งรายละเอียดบริการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 • จัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
2. แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน
3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/ดวงตรา
4. แก้ไขเพิ่มเติมตราให้มีมากกว่า 1 ดวง
5. แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (ลดทุน-เพิ่มทุน/เปลี่ยนจำพวก/ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)
6. แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม)

 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
 • เลิกห้างหุ้นส่วน
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี
 • เสร็จการชำระบัญชี

บริการจดทะเบียน หจก นี้ดำเนินการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย หากท่านต้องการใช้บริการงานด้าน จดทะเบียน หจก สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลต่างๆ รวมถึงราคาค่าบริการเข้ามาได้ที่ข้อมูลการติดต่อของเรา

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. หลักเกณฑ์และข้อมูลเบื้องต้นในการจดจัดห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • ชื่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 3 ชื่อ (เรียงลำดับตามชื่อที่ต้องการ เพื่อใช้ในการจองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 • ที่ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด / เลขที่
  – กรณีเช่า : ต้องมีสัญญาเช่าและต้องเช่าในนามนิติบุคคลที่จะจัดตั้งเท่านั้น (แนะนำว่าให้รอชื่อห้างฯที่จองผ่านก่อนค่อยทำสัญญาเช่า)
  – กรณีเป็นบ้าน / อาคารของหุ้นส่วน และ กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่หุ้นส่วนให้ใช้สถานที่โดยไม่คิดค่าเช่า : ต้องใช้หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ทางเราจะเตรียมแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ให้หลังจากที่จองชื่อผ่านแล้ว)
 • อีเมล , เบอร์โทรศัพท์ และเว็บไซต์ของห้างฯ (ถ้ามี)
 • ทุนของห้างฯ มีจำนวนกี่บาท
 • ข้อมูลเป็นหุ้นส่วนทุกคน
 • จำนวนและรายชื่อของหุ้นส่วนผู้จัดการ ที่มีอำนาจในการลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • วัตถุประสงค์หลักของห้างฯ ที่จะประกอบกิจการค้า
  (ควรระบุวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมประเภทกิจการที่ห้างฯจะทำ และ ยกตัวอย่างประเภทสินค้าและบริการให้ชัดเจน)
 • รอบบัญชีสิ้นสุด
  (นิติบุคคลต้องมีการกำหนดรอบบัญชีว่าจะมีการปิดบัญชีเมื่อใด เมื่อมีการกำหนดรอบบัญชีแล้ว ในปีต่อไปต้องมีการปิดรอบบัญชีสิ้นสุดที่ตั้งไว้เหมือนกันทุกปี
  – ตัวอย่างเช่น 31 ธันวาคม หรือ 31 มีนาคม หรือ 30 กันยายน ทั้งนี้แล้วแต่ผู้ประกอบการจะสะดวก
  – ตัวอย่าง ถ้ากำหนดรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม โดยนิติบุคคลจัดตั้งในเดือน มีนาคม ในปีแรกปิดบัญชีจะตั้งแต่วันที่จัดตั้งคือ 1 มีนาคม จนถึง 31 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่รอบบัญชีสิ้นสุด พอปีต่อไปก็จะเริ่มที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ครบ 12 เดือนเป็นอย่างนี้ไปทุกปี)
 • ตราประทับฯ จะมีชื่อห้างฯ หรือไม่มีก็ได้ หากตรามีชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่อในตรานั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนไว้ และมีคำแสดงประเภทนิติบุคคลด้วย ซึ่งชื่อในตราประทับจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
  ตัวอย่างเช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดี หรือ THAIDEE LIMITED PARTNERSHIP

2. เอกสารประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนที่ตั้งห้างฯ จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • แผนที่ห้างฯ จำนวน 1 ชุด (หุ้นส่วนผู้จัดการลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราห้างฯ)
  *** เมื่อลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่เขียนขีดคร่อม เมื่อเขียนชื่อห้างฯ ต้องเขียนให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น “ใช้เพื่อจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดี เท่านั้น”

หน้าที่ที่ต้องทำหลังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลห้างหุ้นส่วน เช่น วัตถุประสงค์ เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน หรือเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงกับนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. จัดทำบัญชี

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กฏหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีการกำหนดให้มีผู้ทำบัญชี ทำบัญของห้างหุ้นส่วนเช่น บัญชีรายวัน แยกประเภท บัญชีสินค้า และอื่นๆ ที่จำเป็น และจัดให้มีเอกสารต่างๆ ที่ประกอบการบันทึกบัญชี
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม บัญชีที่ห้างหุ้นส่วนต้องจัดทำ

3. จัดทำงบการเงิน

จัดทำงบการเงินแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท เช่นงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือนนับแต่เริ่มทำบัญชี และปิดบัญชีทุก 12 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อนหน้า

4. ผู้ตรวจสอบบัญชี

จัดให้มีผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน โดยทั้งนี้ถ้าทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ไม่ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นก็ได้

5. ส่งงบการเงิน

จัดส่งงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD E-filing) ภายใน 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ปิดบัญชี

6. เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

จัดเก็บเอกสารบัญชีและเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีไว้ที่สำนักงานบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

บริการงานจดทะเบียนอื่นๆ

• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เราให้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ
• ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
เราให้บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ

พิเศษ! เมื่อใช้บริการ จดทะเบียนจัดตั้ง หจก. กับเรา

รับฟรี คอร์สเรียนออนไลน์ ภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการใหม่ มูลค่า 1,800 บาท

คอร์สเรียนออนไลน์  ภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการใหม่
คอร์สนี้คอร์สเดียวที่ครอบคลุมทุกภาษีในการทำธุรกิจ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
—>นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำธุรกิจได้อย่างแน่นอน!

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีตัวจริง + ประสบการณ์จริง

สุรภา แจ่มแจ้ง (เก่ง)
– กรรมการผู้จัดการ : บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
– ให้คำปรึกษาด้านภาษีกว่า 28 ปี ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลกว่า 300 บริษัท
– ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

คำถามที่พบบ่อย

ประเมินราคาอย่างไร?

เรามีแพ็กเกจให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้ตามใจชอบ และราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงานอย่างแน่นอน

พื้นที่ให้บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด?

สำหรับงานจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นเราให้บริการทั่วประเทศไทย
สำหรับงานจดทะเบียนอื่นๆนั้น ลูกค้าโปรดโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อน

รับจดทะเบียนบริษัทด้วยไหม?

ใช่! เราบริการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงจดทะเบียนอื่นๆ อีกมากมาย >> https://www.greenprokspforsme.com/

ใช้บริการจดทะเบียนกับเราปัญหาจะหมดไปใช่ไหม?

ใช่! ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการรับจดทะเบียนบริษัทโดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

มีบริการรับทำบัญชีไหม?

ใช่! นอกจากที่เราจะให้บริการจดทะเบียนอย่างครบวงจรแล้ว เรายังมีบริการรับทำบัญชี
ปิดงบการเงิน และตรวจสอบบัญชี และบริการอื่นๆอีกมากมาย
ดูรายละเอียด คลิก>> https://www.greenproksp.co.th/


Greenpro KSP Accounting Service

ผู้ให้บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีประสบการณ์กว่า 28 ปี ด้วยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์สูง และเป็นบริษัทชั้นนำด้าน 
จดทะเบียนหจก. ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจมากมาย
————————–
เราคือผู้เชี่ยวชาญให้บริการรับจดทะเบียนหจก.ในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น
• ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า
• ธุรกิจบริการ
• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจการเงิน
• ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
• ธุรกิจสุขภาพและความงาม
• ธุรกิจการแพทย์
• ธุรกิจบริการขนส่ง
>>และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่ โดยมีทีมงานจดทะเบียนที่มีประสบการณ์ ให้บริการในราคาที่เหมาะสม

เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ

งานบริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน คือหัวใจสำคัญของเรา ยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำแนะนำในด้าน การจดทะเบียน หจก รวมถึง บัญชี ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเมื่อลูกค้าต้องการข้อมูล เรายินดีช่วยเหลือ บริการ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม คุยได้เป็นกันเอง ยินดีต้อนรับค่ะ

สนใจบริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend

แผนที่

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท by กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เรายังมีบริการงานด้านจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

รับจดทะเบียนบริษัท

ให้บริการจดทะเบียนบริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพ เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนโดยตรง เราให้คำปรึกษาแนะนำ ราคาเหมาะสม บริการรวดเร็ว ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา >>คลิก รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดเปลี่ยนแปลง

บริการรับรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โดยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ ประสบการณ์สูง เราให้คำปรึกษาแนะนำงานจดเปลี่ยนแปลง บริการรวดเร็ว ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา  >>คลิก จดเปลี่ยนแปลง

5/5 - (2 votes)
แชร์