หมวดหมู่ บทความด้านบัญชี

ประโยชน์ของงบการเงิน

ประโยชน์ของงบการเงิน

ประโยชน์ของงบการเงิน เป็นตัวสะท้อนผลกิจการให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจวางแผนดำเนินงานในอนาคต
รายละเอียดประโยชน์ของงบการเงิน
เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า หมายถึงอะไร

เจ้าหนี้การค้า (Account Payable) เป็นหนี้สินไม่มีดอกเบี้ย ช่วยให้กระแสเงินสดของการดำเนินธุรกิจดีขึ้น และยิ่งธุรกิจนั้นมีเจ้าหนี้ การค้าสูงก็จะแสดงถึงเครดิตที่ดีและมีอำนาจต่อรองสูงอีกด้วย
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า หมายถึงอะไร
งานบัญชีที่ต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัท

งานบัญชีที่ต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัท

งานบัญชีที่ต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัท เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบเพื่อนำไปดำเนินงานภายในธุรกิจให้เกิดความราบรื่นและไม่มีปัญหาเรื่องบัญชี ภาษี ตามมาให้ปวดหัวในภายหลัง
รายละเอียดงานบัญชีที่ต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัท
การยื่นงบการเงิน

การยื่นงบการเงินสำหรับรอบ วันที่ 31 ธันวาคม2566

การยื่นงบการเงิน กิจการมีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาฯและกรมสรรพากรเป็นประจำทุกปี หากยื่นงบการเงินล่าช้าอาจมีเบี้ยปรับทุกขั้นตอน
รายละเอียดการยื่นงบการเงินสำหรับรอบ วันที่ 31 ธันวาคม2566
WORKFLOWธุรกิจ

WORKFLOWธุรกิจ คืออะไร?

WORKFLOWธุรกิจ จะเป็นตัวช่วยในกระบวนการจัดการเอกสารบัญชีต่างๆภายในบริษัทให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีแบบแผน มีระเบียบ ได้อย่างไร?
รายละเอียดWORKFLOWธุรกิจ คืออะไร?
จะแก้ไขอย่างไรถ้าไม่ได้ยื่นงบการเงิน

จะแก้ไขอย่างไรถ้าไม่ได้ยื่นงบการเงิน และ ภ.พ.30 มา 3 ปีแล้ว

กรณีศึกษา มีลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษาว่าได้เปิดบริษัท และจดเข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตั้งมิถุนายน 2560 แต่ไม่เคยยื่นงบการเงินที่กระทรวงพาณิชย์ ไม่เคยยื่น ภ.ง.ด.50 ที่กรมสรรพากร และไม่เคยยื่น ภ.พ. 30 เลย เพราะเข้าใจว่าเปิดบริษัทมาไม่มีรายได้ไม่ต้องทำอะไร
รายละเอียดจะแก้ไขอย่างไรถ้าไม่ได้ยื่นงบการเงิน และ ภ.พ.30 มา 3 ปีแล้ว
เมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

ถูกสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังควรเตรียมตัวอย่างไร?

พี่เก่งได้คุยกับลูกค้าหลายๆ คนที่ผ่านมา ได้ทราบว่าทำธุรกิจมาแล้วยังไม่เคยยื่นภาษีเลย เมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังจะเตรียมตัวอย่างไร?
รายละเอียดถูกสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังควรเตรียมตัวอย่างไร?
บุคคลธรรมดามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท

บุคคลธรรมดามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท

บุคคลธรรมดามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท ต้องจดเป็นรูปบริษัทหรือไม่? และการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจะต้องพิจารณาจากอะไร? บทความนี้มีคำตอบ
รายละเอียดบุคคลธรรมดามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท