หมวดหมู่ บทความด้านบัญชี

รู้ทันสำนักงานบัญชี

รู้ทันสำนักงานบัญชี

รู้ทันสำนักงานบัญชีไม่ให้โดนหลอก เป็นสิ่งสำคัญเพื่อปกป้องการเงินและข้อมูลส่วนตัวของธุรกิจ เราจะแนะนำวิธีการดูและช่วยให้คุณป้องกันการหลอกลวงที่จะเกิดขึ้น
รายละเอียดรู้ทันสำนักงานบัญชี
ก่อนจ้างสำนักงานบัญชีควรรู้อะไรบ้าง

ก่อนจ้างสำนักงานบัญชีควรรู้อะไรบ้าง

ก่อนจ้างสำนักงานบัญชีควรรู้อะไรบ้าง เพื่อการตัดสินใจที่สำคัญอาจมีผลกระทบต่อการบริหารการเงินและการเติบโตอย่างมั่นคง ควรเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน
รายละเอียดก่อนจ้างสำนักงานบัญชีควรรู้อะไรบ้าง
รับทำบัญชีขายของออนไลน์

รับทำบัญชีขายของออนไลน์

รับทำบัญชีขายของออนไลน์ ส่วนสำคัญของการบริหารธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จควรมีความรอบคอบเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย😊
รายละเอียดรับทำบัญชีขายของออนไลน์
บัญชีร้านวัสดุก่อสร้าง

บัญชีร้านวัสดุก่อสร้าง สำหรับผู้ประกอบการ

บัญชีร้านวัสดุก่อสร้าง โดยผู้ประกอบการที่กำลังทำธุรกิจนี้ควรต้องทำความเข้าใจรูปแบบของการประกอบกิจการ เพื่อวางแผนการทำบัญชีวัสดุก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง
รายละเอียดบัญชีร้านวัสดุก่อสร้าง สำหรับผู้ประกอบการ
บัญชีคลินิกเสริมความงาม

บัญชีคลินิกเสริมความงาม สำหรับผู้ประกอบการ

บัญชีธุรกิจความงาม ผู้ประกอบการต้องดำเนินงานให้ความสำคัญในการบริหารควบคู่กันไปกับระบบการตลาด มีประเด็นบัญชีภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสริมความงามดังนี้
รายละเอียดบัญชีคลินิกเสริมความงาม สำหรับผู้ประกอบการ

ใบลดหนี้ (Credit Note) ข้อความสำคัญที่ต้องมีอะไรบ้าง?

ใบลดหนี้ (Credit Note) เป็นเอกสารสำคัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กฎหมายให้ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีผู้ประกอบการที่มีสิทธิออกใบลดหนี้ต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ออกใบกำกับภาษี จากการขายสินค้าหรือให้บริการแล้ว ต่อมาภายหลังได้เกิดเหตุการณ์ทำให้มูลค่าสินค้าหรือบริการมีจำนวนลดลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
รายละเอียดใบลดหนี้ (Credit Note) ข้อความสำคัญที่ต้องมีอะไรบ้าง?

ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ข้อความสำคัญที่ต้องมีอะไรบ้าง?

ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) เป็นเอกสารสำคัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กฎหมายให้ถือว่าเป็นใบกำกับภาษี การออกใบเพิ่มหนี้ข้อความสำคัญที่ต้องมีอะไรบ้าง?
รายละเอียดใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ข้อความสำคัญที่ต้องมีอะไรบ้าง?